องค์การบริหารส่วนตำบลคำโคกสูง call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
คำโคกสูง
อำเภอวังสามหมอ จังหวัดอุดรธานี

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลคำโคกสูง อำเภอวังสามหมอ จังหวัดอุดรธานี
camera_alt ภาพกิจกรรม
โครงการประเพณีรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ และพีธีมอบเกียรติบัตรบุคคลต้นแบบด้านคุณธรรมและจริยธรรมของชุมชน ประจำปี 2565 วันที่ 10 เมษายน 2565 [10 เมษายน 2565]
การประชุมการดำเนินการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส [23 มีนาคม 2565]
โครงการป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ประจำปีงบประมาณ 2565 [2 มีนาคม 2565]
การมีสวนร่วมของผู้บริหารท้องถิ่น ในการแสดงเจตจำนงต่อต้านการทุจริต [28 กุมภาพันธ์ 2565]
โครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ผู้ด้อยโอกาสและคนไร้ที่พึ่ง ประจำปีงบประมาณ 2565 [28 กุมภาพันธ์ 2565]
สนับสนุนพ่นยาฆ่าเชื้อศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในพื้นที่ตำบลคำโคกสูง [18 กุมภาพันธ์ 2565]
โครงการสู่ขวัญบ้าน-สู่ขวัญเมือง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ (15 ภาพ) [18 กุมภาพันธ์ 2565]
สนับสนุนพ่นฆ่าเชื้อโรคโรงเรียนบ้านคำโคกสูงและโรงเรียนดงง่ามนางาม [31 มกราคม 2565]
สนับสนุนพ่นฆ่าเชื้อโรคบ้านผู้ติดเชื้อโควิด-19และกลุ่มเสี่ยงสูง บ้านนางาม [27 มกราคม 2565]
สนับสนุนพ่นฆ่าเชื้อโรคบ้านผู้ติดเชื้อโควิด-19และกลุ่มเสี่ยงสูง หมู่ 1 และ หมู่ 4 [14 มกราคม 2565]
1 - 10 (ทั้งหมด 36 รายการ) 1 2 3 4