องค์การบริหารส่วนตำบลคำโคกสูง call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
คำโคกสูง
อำเภอวังสามหมอ จังหวัดอุดรธานี

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลคำโคกสูง อำเภอวังสามหมอ จังหวัดอุดรธานี
folder รายงานการประชุมสภา
insert_drive_file รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 3 ประจำปี 2566
เผยแพร่วันที่ : 15 สิงหาคม 2566 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 4
insert_drive_file รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2566
เผยแพร่วันที่ : 8 สิงหาคม 2566 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 4
insert_drive_file รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2566
เผยแพร่วันที่ : 8 สิงหาคม 2566 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 4
insert_drive_file รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2566
เผยแพร่วันที่ : 4 สิงหาคม 2566 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 4
insert_drive_file รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2566
เผยแพร่วันที่ : 4 สิงหาคม 2566 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 4
insert_drive_file รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2566
เผยแพร่วันที่ : 15 พฤษภาคม 2566 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 4
insert_drive_file รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2566
เผยแพร่วันที่ : 15 พฤษภาคม 2566 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 5
insert_drive_file รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 15 พฤศจิกายน 2565 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 23
insert_drive_file รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 16 สิงหาคม 2565 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 27
insert_drive_file รายงานการประชุมคณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2566 ครั้งที่ 2/2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 13 สิงหาคม 2565 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 36
insert_drive_file รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมันยที่ 3 ครั้งที่ 1 poll
เผยแพร่วันที่ : 9 สิงหาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 18
insert_drive_file รายงานการประชุมคณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2566 ครั้งที่ 1/2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 9 สิงหาคม 2565 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 32
insert_drive_file รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 11 พฤษภาคม 2565 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 29
insert_drive_file รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 19 กุมภาพันธ์ 2565 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 40
insert_drive_file รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลคำโคกสูงเพื่อให้นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคำโคกสูง แถลงนโยบายก่อนเข้ารับหน้าที่ poll
เผยแพร่วันที่ : 11 มกราคม 2565 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 30
insert_drive_file รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลคำโคกสูงเพื่อให้นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคำโคกสูง แถลงนโยบายก่อนเข้ารับหน้าที่ poll
เผยแพร่วันที่ : 11 มกราคม 2565 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 61
insert_drive_file รายงานการประชุมสภา ครั้งแรก poll
เผยแพร่วันที่ : 5 มกราคม 2565 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 24
insert_drive_file รายงานการประชุมสภา ประชุมวิสามัญสมัยที่ 2 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 28 กันยายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 124
insert_drive_file รายงานการประชุมสภา ประชุมวิสามัญสมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 26 กันยายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 119
insert_drive_file รายงานการประชุมสภา ประชุมสามัญสมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 13 สิงหาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 128
1 - 20 (ทั้งหมด 24 รายการ) 1 2