ชื่อเรื่อง : ประกาศเรื่อง ขออนุมัติขยายเวลาการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) สำหรับการประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อรถบรรทุกน้ำอเนกประสงค์ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ชนิดทั้งยังความจุไม่น้อยกว่า 6,000 ลิตร ปริมาณกระบอกสูบไม่น้อยกว่า 6,000 ซีซี หรือกำลังไม่น้อยกว่า 170 กิโลราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ชื่อไฟล์ : PCSlSoNThu44741.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้