ชื่อเรื่อง :

ชื่อไฟล์ : แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับจ้างเหมาจัดเตรียมสถานที่โครงการแข่งขันฟุตซอล file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับจ้างเหมาจัดเตรียมสถานที่โครงการแข่งขันฟุตซอล ../add_file/แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับจ้างเหมาจัดเตรียมสถานที่โครงการแข่งขันฟุตซอล
ชื่อไฟล์ : ตัวอย่างเอกสาร online file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ตัวอย่างเอกสาร online ../add_file/ตัวอย่างเอกสาร online
ชื่อไฟล์ : ตัวอย่างเอกสาร online file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ตัวอย่างเอกสาร online ../add_file/ตัวอย่างเอกสาร online
ชื่อไฟล์ : ข้อมูลระบบ file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ข้อมูลระบบ ../add_file/ข้อมูลระบบ
ชื่อไฟล์ : บทความใหม่ file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: บทความใหม่ ../add_file/บทความใหม่
ชื่อไฟล์ : ตัวอย่างเอกสาร online file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ตัวอย่างเอกสาร online ../add_file/ตัวอย่างเอกสาร online
ชื่อไฟล์ : {$Duration:1200,$Opacity:2} file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: {$Duration:1200,$Opacity:2} ../add_file/{$Duration:1200,$Opacity:2}
ชื่อไฟล์ : FM5StIFSun31114.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ :

รอปรับปรุง ใหม่

file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์:

รอปรับปรุง ใหม่

../add_file/

รอปรับปรุง ใหม่


ชื่อไฟล์ :

รอปรับปรุง

file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์:

รอปรับปรุง

../add_file/

รอปรับปรุง


ชื่อไฟล์ :

คำถาม :
ตอบ :
 

file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์:

คำถาม :
ตอบ :
 

../add_file/

คำถาม :
ตอบ :
 


ชื่อไฟล์ :

 

 

" class="w3-tag w3-theme-d4 w3-round w3-margin"> file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์:

 

../add_file/

 


ชื่อไฟล์ : " class="w3-tag w3-theme-d4 w3-round w3-margin"> file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : " class="w3-tag w3-theme-d4 w3-round w3-margin"> file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ :

สถานที่ท่องเที่ยว2234dsfasf

file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์:

สถานที่ท่องเที่ยว2234dsfasf

../add_file/

สถานที่ท่องเที่ยว2234dsfasf


ชื่อไฟล์ : ทดสอบ file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ทดสอบ ../add_file/ทดสอบ
ชื่อไฟล์ :

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ของเรา

ไม่ว่าท่านจะเคยได้ยินอะไรเกี่ยวกับการจัดทำเว็บไซต์...

เราพร้อมที่จะพัฒนาให้ระบบทำงานได้ดี และรวดเร็วง่ายสำหรับทุกคน

file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์:

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ของเรา

ไม่ว่าท่านจะเคยได้ยินอะไรเกี่ยวกับการจัดทำเว็บไซต์...

เราพร้อมที่จะพัฒนาให้ระบบทำงานได้ดี และรวดเร็วง่ายสำหรับทุกคน

../add_file/

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ของเรา

ไม่ว่าท่านจะเคยได้ยินอะไรเกี่ยวกับการจัดทำเว็บไซต์...

เราพร้อมที่จะพัฒนาให้ระบบทำงานได้ดี และรวดเร็วง่ายสำหรับทุกคน


ชื่อไฟล์ :
" class="w3-tag w3-theme-d4 w3-round w3-margin"> file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์:
../add_file/

ชื่อไฟล์ :

เราเป็นผู้พัฒนาเว็บไซต์ให้ใช้งานง่าย ด้วยระบบ easyweb ใช้งานง่าย พร้อมแสดงได้ในแทบเล็ต และมือถือ

file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์:

เราเป็นผู้พัฒนาเว็บไซต์ให้ใช้งานง่าย ด้วยระบบ easyweb ใช้งานง่าย พร้อมแสดงได้ในแทบเล็ต และมือถือ

../add_file/

เราเป็นผู้พัฒนาเว็บไซต์ให้ใช้งานง่าย ด้วยระบบ easyweb ใช้งานง่าย พร้อมแสดงได้ในแทบเล็ต และมือถือ


ชื่อไฟล์ :

การพัฒนาระบบของเรา

file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์:

การพัฒนาระบบของเรา

../add_file/

การพัฒนาระบบของเรา


ชื่อไฟล์ : รอปรับปรุงข้อมูล... file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: รอปรับปรุงข้อมูล... ../add_file/ รอปรับปรุงข้อมูล...
ชื่อไฟล์ :

(นายสมชาย ใจดี)
นายก

(นายสมชาย ใจดี)
นายก

" class="w3-tag w3-theme-d4 w3-round w3-margin"> file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์:

(นายสมชาย ใจดี)
นายก

../add_file/

(นายสมชาย ใจดี)
นายก


ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : w3-animate-fading file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: w3-animate-fading ../add_file/w3-animate-fading
ชื่อไฟล์ :

อีเมลล์ : 
เบอร์โทร :

การดำเนินการด้านการบริหารงานบุคคล

- การวางแผนกำลังคน พิจารณาจัดระเบียบงานและโครงสร้าง การแบ่งส่วนราชการของ อบต. การปรับปรุงการกำหนดตำแหน่ง การควบคุณมการใช้อัตรากำลังของพนักงานส่วนตำบล

- การสรรหา บรรจุและแต่งตั้ง การเลื่อนตำแหน่ง การประเมินบุคคลและผลงาน การโอน ย้าย การออกจากราชการ และการประเมินผลการปฏิบัติงาน 

- การดำเนินการด้านทะเบียนประวัติและบำเหน็จบำนาญ การลาประเภทต่าง ๆ การขอพระราชทานเครื่องราชฯ การออกหนังสือสำคัญ และหนังสือรับรองเพื่อสิทธิต่างๆ การขอบำเหน็จบำนาญ เงินทำขวัญ เงินช่วยเหลือ 

- การจัดทำแผนกลยุทธของ อบต. และแผนการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ การตรวจสอบสืบสวนหาข้อเท็จจริง ร้องเรียน แจ้งเบาะแส ดำเนินการทางวินัยพิจารณาดำเนินการเกี่ยวกับอุทธรณ์ การวางแผนเสริมสร้างและปรับปรุงระบบงานวินัย การรักาาวินัยและจรรยาของพนักงานส่วนตำบลให้สดอคล้องกับประกาศคุณะรรม จริยธรรม และจรรยาวิชาชนองค์กร 

- การดำเนินการด้านการฝึกอบรม

file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์:

อีเมลล์ : 
เบอร์โทร :

การดำเนินการด้านการบริหารงานบุคคล

- การวางแผนกำลังคน พิจารณาจัดระเบียบงานและโครงสร้าง การแบ่งส่วนราชการของ อบต. การปรับปรุงการกำหนดตำแหน่ง การควบคุณมการใช้อัตรากำลังของพนักงานส่วนตำบล

- การสรรหา บรรจุและแต่งตั้ง การเลื่อนตำแหน่ง การประเมินบุคคลและผลงาน การโอน ย้าย การออกจากราชการ และการประเมินผลการปฏิบัติงาน 

- การดำเนินการด้านทะเบียนประวัติและบำเหน็จบำนาญ การลาประเภทต่าง ๆ การขอพระราชทานเครื่องราชฯ การออกหนังสือสำคัญ และหนังสือรับรองเพื่อสิทธิต่างๆ การขอบำเหน็จบำนาญ เงินทำขวัญ เงินช่วยเหลือ 

- การจัดทำแผนกลยุทธของ อบต. และแผนการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ การตรวจสอบสืบสวนหาข้อเท็จจริง ร้องเรียน แจ้งเบาะแส ดำเนินการทางวินัยพิจารณาดำเนินการเกี่ยวกับอุทธรณ์ การวางแผนเสริมสร้างและปรับปรุงระบบงานวินัย การรักาาวินัยและจรรยาของพนักงานส่วนตำบลให้สดอคล้องกับประกาศคุณะรรม จริยธรรม และจรรยาวิชาชนองค์กร 

- การดำเนินการด้านการฝึกอบรม

../add_file/

อีเมลล์ : 
เบอร์โทร :

การดำเนินการด้านการบริหารงานบุคคล

- การวางแผนกำลังคน พิจารณาจัดระเบียบงานและโครงสร้าง การแบ่งส่วนราชการของ อบต. การปรับปรุงการกำหนดตำแหน่ง การควบคุณมการใช้อัตรากำลังของพนักงานส่วนตำบล

- การสรรหา บรรจุและแต่งตั้ง การเลื่อนตำแหน่ง การประเมินบุคคลและผลงาน การโอน ย้าย การออกจากราชการ และการประเมินผลการปฏิบัติงาน 

- การดำเนินการด้านทะเบียนประวัติและบำเหน็จบำนาญ การลาประเภทต่าง ๆ การขอพระราชทานเครื่องราชฯ การออกหนังสือสำคัญ และหนังสือรับรองเพื่อสิทธิต่างๆ การขอบำเหน็จบำนาญ เงินทำขวัญ เงินช่วยเหลือ 

- การจัดทำแผนกลยุทธของ อบต. และแผนการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ การตรวจสอบสืบสวนหาข้อเท็จจริง ร้องเรียน แจ้งเบาะแส ดำเนินการทางวินัยพิจารณาดำเนินการเกี่ยวกับอุทธรณ์ การวางแผนเสริมสร้างและปรับปรุงระบบงานวินัย การรักาาวินัยและจรรยาของพนักงานส่วนตำบลให้สดอคล้องกับประกาศคุณะรรม จริยธรรม และจรรยาวิชาชนองค์กร 

- การดำเนินการด้านการฝึกอบรม


ชื่อไฟล์ : eiwVdj9Thu20620.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : วิดีโอสอนการใช้งาน ระบบจาก youtube คลิกที่นี่เพื่อดูวิดีโอ file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: วิดีโอสอนการใช้งาน ระบบจาก youtube คลิกที่นี่เพื่อดูวิดีโอ ../add_file/วิดีโอสอนการใช้งาน ระบบจาก youtube คลิกที่นี่เพื่อดูวิดีโอ
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : kBy7NXeWed40442.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : gJxHkrlWed41134.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : รอปรับปรุง file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: รอปรับปรุง ../add_file/รอปรับปรุง
ชื่อไฟล์ : Owj3hVRTue13804.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : lYxTrzQThu32149.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : WrJhO0GWed35459.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : ije2SvLThu20845.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : YFDeywTWed81239.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : gyeHZ9AWed81654.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : tXQQ6XsThu22646.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : Ezx7BmUThu22657.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : tfsYMFaThu31908.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : By4aq8vWed40752.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : hhKy6SsThu32046.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : 9yG81MPThu22606.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : v6aSrdXMon41145.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : ตัวอย่างบทความ file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ตัวอย่างบทความ ../add_file/ตัวอย่างบทความ
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : oxx6qqJFri95848.png file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : qjb7YopThu10710.PDF file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : รอปรับปรุง file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: รอปรับปรุง ../add_file/รอปรับปรุง
ชื่อไฟล์ : รอปรับปรุง file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: รอปรับปรุง ../add_file/รอปรับปรุง
ชื่อไฟล์ : รอปรับปรุง file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: รอปรับปรุง ../add_file/รอปรับปรุง
ชื่อไฟล์ : bGVD8b1Sun102717.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : องค์การบริหารส่วนตำบลคำโคกสูง ตั้งอยู่ 274 หมู่ที่ 4 ตำบลคำโคกสูง อำเภอวังสามหมอ จังหวัดอุดรธานี รหัสไปรษณีย์ 41280 โทรศัพท์ : 042-219150 โทรสาร : 042-219150 E-mail : saraban@kamkoksoong.go.th Website : https://www.kamkoksoong.go.th/ file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: องค์การบริหารส่วนตำบลคำโคกสูง ตั้งอยู่ 274 หมู่ที่ 4 ตำบลคำโคกสูง อำเภอวังสามหมอ จังหวัดอุดรธานี รหัสไปรษณีย์ 41280 โทรศัพท์ : 042-219150 โทรสาร : 042-219150 E-mail : saraban@kamkoksoong.go.th Website : https://www.kamkoksoong.go.th/ ../add_file/องค์การบริหารส่วนตำบลคำโคกสูง ตั้งอยู่ 274 หมู่ที่ 4 ตำบลคำโคกสูง อำเภอวังสามหมอ จังหวัดอุดรธานี รหัสไปรษณีย์ 41280 โทรศัพท์ : 042-219150 โทรสาร : 042-219150 E-mail : saraban@kamkoksoong.go.th Website : https://www.kamkoksoong.go.th/
ชื่อไฟล์ : วิสัยทัศน์การพัฒนาท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลคำโคกสูง ได้กำหนดวิสัยทัศน์ (VISION) เพื่อเป็นสภาพการณ์ในอุดมคติซึ่งเป็นจุดหมายที่คาดหวังและต้องการจะให้เกิดขึ้นหรือบรรลุผลในอนาคตข้างหน้า ตำบลคำโคกสูง เป็นตำบลขนาดกลาง ประชาชนไม่หนาแน่นและดำรงชีวิตอยู่อย่างสงบสุข และคาดการณ์ว่าในอนาคตต้องเป็นชุมชนที่สงบสุขน่าอยู่อาศัย การคมนาคมสะดวก ระบบบริการโครงสร้างพื้นฐานครบถ้วน มีความปลอดภัย ปราศจากยาเสพติด ประชาชนมีความพร้อมเพรียงในการพัฒนาในทุก ๆ ด้าน และมีสภาพแวดล้อมดี จึงได้กำหนดวิสัยทัศน์ คาดหวังที่จะให้เกิดขึ้นในอนาคตดังนี้ “ ถนนดี มีน้ำใช้ พร้อมใจพัฒนา การศึกษาดี ชีวิตปลอดภัย ประชาธิปไตยทั่วถึง ไม่พึ่งยาเสพติด” พันธกิจ ( MISSION ) 1. การพัฒนาชุมชนให้น่าอยู่มีความเข้มแข็ง โดยได้รับบริการสาธารณะ โครงสร้าง พื้นฐานที่จำเป็น เพื่อรองรับการขยายตัวของชุมชนและเศรษฐกิจ 2. การกำจัดขยะมูลฝอย สิ่งปฏิกูลและมลภาวะสิ่งแวดล้อมที่มีอย่างยั่งยืน 3. ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของคน ครอบครัวและชุมชนในการพึ่งตนเอง 4. การพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐที่มีและมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน 5. จัดให้มีและบำรุงรักษาทางน้ำและทางบก 6. ส่งเสริมการสร้างสุขภาพป้องกันและควบคุมโรค 7. ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 8. ส่งเสริมการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ 9. ส่งเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ และคนพิการ 10. คุ้มครอง ดูแล และบำรุงรักษา ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 11. บำรุงรักษาศิลปะจารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่นและวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น 12. ให้มีน้ำเพื่ออุปโภค บริโภคและการเกษตร 13. ให้มีและบำรุงรักษาไฟฟ้า หรือไฟส่องสว่างโดยวิธีอื่น 14. ให้มีและบำรุงสถานที่ประชุม การกีฬา การพักผ่อนหย่อนใจและสวนสาธารณะ 15. บำรุงและส่งเสริมการประกอบอาชีพของราษฎร 16. การคุ้มครองดูแลและรักษาทรัพย์สินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน 17. ให้มีตลาด 18. ให้มีและส่งเสริมกลุ่มเกษตรและกิจกรรมสหกรณ์ 19. ส่งเสริมให้มีอุตสาหกรรมในครัวเรือน 20. ให้มีและบำรุงรักษาทางระบายน้ำ file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: วิสัยทัศน์การพัฒนาท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลคำโคกสูง ได้กำหนดวิสัยทัศน์ (VISION) เพื่อเป็นสภาพการณ์ในอุดมคติซึ่งเป็นจุดหมายที่คาดหวังและต้องการจะให้เกิดขึ้นหรือบรรลุผลในอนาคตข้างหน้า ตำบลคำโคกสูง เป็นตำบลขนาดกลาง ประชาชนไม่หนาแน่นและดำรงชีวิตอยู่อย่างสงบสุข และคาดการณ์ว่าในอนาคตต้องเป็นชุมชนที่สงบสุขน่าอยู่อาศัย การคมนาคมสะดวก ระบบบริการโครงสร้างพื้นฐานครบถ้วน มีความปลอดภัย ปราศจากยาเสพติด ประชาชนมีความพร้อมเพรียงในการพัฒนาในทุก ๆ ด้าน และมีสภาพแวดล้อมดี จึงได้กำหนดวิสัยทัศน์ คาดหวังที่จะให้เกิดขึ้นในอนาคตดังนี้ “ ถนนดี มีน้ำใช้ พร้อมใจพัฒนา การศึกษาดี ชีวิตปลอดภัย ประชาธิปไตยทั่วถึง ไม่พึ่งยาเสพติด” พันธกิจ ( MISSION ) 1. การพัฒนาชุมชนให้น่าอยู่มีความเข้มแข็ง โดยได้รับบริการสาธารณะ โครงสร้าง พื้นฐานที่จำเป็น เพื่อรองรับการขยายตัวของชุมชนและเศรษฐกิจ 2. การกำจัดขยะมูลฝอย สิ่งปฏิกูลและมลภาวะสิ่งแวดล้อมที่มีอย่างยั่งยืน 3. ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของคน ครอบครัวและชุมชนในการพึ่งตนเอง 4. การพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐที่มีและมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน 5. จัดให้มีและบำรุงรักษาทางน้ำและทางบก 6. ส่งเสริมการสร้างสุขภาพป้องกันและควบคุมโรค 7. ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 8. ส่งเสริมการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ 9. ส่งเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ และคนพิการ 10. คุ้มครอง ดูแล และบำรุงรักษา ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 11. บำรุงรักษาศิลปะจารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่นและวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น 12. ให้มีน้ำเพื่ออุปโภค บริโภคและการเกษตร 13. ให้มีและบำรุงรักษาไฟฟ้า หรือไฟส่องสว่างโดยวิธีอื่น 14. ให้มีและบำรุงสถานที่ประชุม การกีฬา การพักผ่อนหย่อนใจและสวนสาธารณะ 15. บำรุงและส่งเสริมการประกอบอาชีพของราษฎร 16. การคุ้มครองดูแลและรักษาทรัพย์สินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน 17. ให้มีตลาด 18. ให้มีและส่งเสริมกลุ่มเกษตรและกิจกรรมสหกรณ์ 19. ส่งเสริมให้มีอุตสาหกรรมในครัวเรือน 20. ให้มีและบำรุงรักษาทางระบายน้ำ ../add_file/วิสัยทัศน์การพัฒนาท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลคำโคกสูง ได้กำหนดวิสัยทัศน์ (VISION) เพื่อเป็นสภาพการณ์ในอุดมคติซึ่งเป็นจุดหมายที่คาดหวังและต้องการจะให้เกิดขึ้นหรือบรรลุผลในอนาคตข้างหน้า ตำบลคำโคกสูง เป็นตำบลขนาดกลาง ประชาชนไม่หนาแน่นและดำรงชีวิตอยู่อย่างสงบสุข และคาดการณ์ว่าในอนาคตต้องเป็นชุมชนที่สงบสุขน่าอยู่อาศัย การคมนาคมสะดวก ระบบบริการโครงสร้างพื้นฐานครบถ้วน มีความปลอดภัย ปราศจากยาเสพติด ประชาชนมีความพร้อมเพรียงในการพัฒนาในทุก ๆ ด้าน และมีสภาพแวดล้อมดี จึงได้กำหนดวิสัยทัศน์ คาดหวังที่จะให้เกิดขึ้นในอนาคตดังนี้ “ ถนนดี มีน้ำใช้ พร้อมใจพัฒนา การศึกษาดี ชีวิตปลอดภัย ประชาธิปไตยทั่วถึง ไม่พึ่งยาเสพติด” พันธกิจ ( MISSION ) 1. การพัฒนาชุมชนให้น่าอยู่มีความเข้มแข็ง โดยได้รับบริการสาธารณะ โครงสร้าง พื้นฐานที่จำเป็น เพื่อรองรับการขยายตัวของชุมชนและเศรษฐกิจ 2. การกำจัดขยะมูลฝอย สิ่งปฏิกูลและมลภาวะสิ่งแวดล้อมที่มีอย่างยั่งยืน 3. ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของคน ครอบครัวและชุมชนในการพึ่งตนเอง 4. การพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐที่มีและมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน 5. จัดให้มีและบำรุงรักษาทางน้ำและทางบก 6. ส่งเสริมการสร้างสุขภาพป้องกันและควบคุมโรค 7. ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 8. ส่งเสริมการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ 9. ส่งเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ และคนพิการ 10. คุ้มครอง ดูแล และบำรุงรักษา ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 11. บำรุงรักษาศิลปะจารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่นและวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น 12. ให้มีน้ำเพื่ออุปโภค บริโภคและการเกษตร 13. ให้มีและบำรุงรักษาไฟฟ้า หรือไฟส่องสว่างโดยวิธีอื่น 14. ให้มีและบำรุงสถานที่ประชุม การกีฬา การพักผ่อนหย่อนใจและสวนสาธารณะ 15. บำรุงและส่งเสริมการประกอบอาชีพของราษฎร 16. การคุ้มครองดูแลและรักษาทรัพย์สินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน 17. ให้มีตลาด 18. ให้มีและส่งเสริมกลุ่มเกษตรและกิจกรรมสหกรณ์ 19. ส่งเสริมให้มีอุตสาหกรรมในครัวเรือน 20. ให้มีและบำรุงรักษาทางระบายน้ำ
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : Kz4o4FCThu21012.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : gBJroJyThu21315.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : yTT9jb3Thu33007.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : MTfcrVTThu21353.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : M02W0VEThu21419.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : z7X5AthThu21510.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : r6ebedvThu22038.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : 9fvFkOrThu21817.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : T2PSiIsThu21936.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : HlPQ8YkThu22053.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : Vj95LE7Thu22219.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : MzEj7e7Thu32400.docx file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : urqkzLIThu22314.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : PUiAEizThu22354.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : ZCgPy75Thu22440.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : อบต. มีหน้าที่ตามพระราชบัญญัติสภาตำบล และองค์การบริหารส่วน ตำบล พ.ศ. 2537 และ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2542) 1.พัฒนาตำบลทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม (มาตรา 66) 2.มีหน้าที่ต้องทำตามมาตรา 67 ดังนี้ 1.จัดให้มีและบำรุงทางน้ำและทางบก 2.การรักษาความสะอาดของถนน ทางน้ำ ทางเดินและที่สาธารณะ รวมทั้งการกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 3.ป้องกันโรคและระงับโรคติดต่อ 4.ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 5.ส่งเสริมการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 6.ส่งเสริมการพัฒนาสตรี เด็กและเยาวชน ผู้สูงอายุและพิการ 7.คุ้มครอง ดูแลและบำรุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 8.บำรุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่นและวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น 9.ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ทางราชการมอบหมาย 3.มีหน้าที่ที่อาจทำกิจกรรมในเขต อบต. ตามมาตรา 68 ดังนี้ 1.ให้มีน้ำเพื่อการอุปโภค บริโภคและการเกษตร 2.ให้มีและบำรุงไฟฟ้าหรือแสงสว่างโดยวิธีอื่น 3.ให้มีและบำรุงรักษาทางระบายน้ำ 4.ให้มีและบำรุงสถานที่ประชุม การกีฬา การพักผ่อนหย่อนใจและสวนสาธารณะ 5.ให้มีและส่งเสริมกลุ่มเกษตรกร และกิจการสหกรณ์ 6.ส่งเสริมให้มีอุตสาหกรรมในครอบครัว 7.บำรุงและส่งเสริมการประกอบอาชีพ 8.การคุ้มครองดูแลและรักษาทรัพย์สินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน 9.หาผลประโยชน์จากทรัพย์สินของ อบต. 10.ให้มีตลาด ท่าเทียบเรือ และท่าข้าม 11.กิจการเกี่ยวกับการพาณิชย์ 12.การท่องเที่ยว 13.การผังเมือง อำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลตามที่ได้กล่าวมาข้างต้นนั้น ไม่เป็นการตัดอำนาจหน้าที่ของกระทรวง ทบวง กรม หรือองค์การหรือหน่วยงานของรัฐ ในอันที่จะดำเนินกิจการใด ๆ เพื่อประโยชน์ของประชาชนในตำบล แต่ต้องแจ้งให้องค์การบริหารส่วนตำบลทราบล่วงหน้าตามสมควร ในกรณีนี้หากองค์การบริหารส่วนตำบลมีความเห็นเกี่ยวกับการดำเนินกิจการดังกล่าว ให้กระทรวง ทบวง กรม หรือองค์การหรือหน่วยงานของรัฐ นำความเห็นขององค์การบริหารส่วนตำบลไปประกอบการพิจารณาดำเนินกิจการนั้นด้วย เพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติหน้าที่ตามพระราชบัญญัตินี้ให้องค์การบริหารส่วนตำบลมีสิทธิได้รับทราบข้อมูลและข่าวสารจากทางราชการในเรื่องที่เกี่ยวกับการดำเนินกิจการของทางราชการในตำบล เว้นแต่ข้อมูลหรือข่าวสารที่ทางราชการถือว่าเป็นความลับเกี่ยวกับการรักษาความมั่นคงแห่งชาติ องค์การบริหารส่วนตำบลอาจออกข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล เพื่อใช้บังคับในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลได้เท่าที่ไม่ขัดต่อกฎหมายหรืออำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบล ในการนี้จะกำหนดค่าธรรมเนียมที่จะเรียกเก็บและกำหนดโทษปรับผู้ฝ่าฝืนด้วยก็ได้ แต่มิให้กำหนดโทษปรับเกินหนึ่งพันบาท เว้นแต่จะมีกฎหมายบัญญัติไว้เป็นอย่างอื่น ในส่วนของการบริหารงานนั้น องค์การบริหารส่วนตำบลมีการจัดแบ่งการบริหารงานออกเป็น สำนักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล และส่วนต่าง ๆ ที่องค์การบริหารส่วนตำบลได้ตั้งขึ้น โดยมีพนักงานส่วนตำบลเป็นเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน และองค์การบริหารส่วนตำบลสามารถขอให้ข้าราชการ พนักงาน หรือลูกจ้างของหน่วยราชการ หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น ไปดำรงตำแหน่งหรือปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนตำบลชั่วคราวได้โดยไม่ขาดจากต้นสังกัดเดิม โดยให้ผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นผู้มีอำนาจอนุญาตได้ตามความจำเป็น และในกรณีที่เป็นข้าราชการซึ่งไม่อยู่ในอำนาจของผู้ว่าราชการจังหวัด ให้กระทรวงมหาดไทยทำความตกลงกับหน่วยงานต้นสังกัดก่อนแต่งตั้ง นอกจากนั้นองค์การบริหารส่วนตำบลอาจทำกิจการนอกเขตองค์การบริหารส่วนตำบลหรือร่วมกับสภาตำบล องค์การบริหารส่วนตำบล องค์การบริหารส่วนจังหวัด หรือหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นอื่น เพื่อกระทำกิจการร่วมกันได้ ทั้งนี้ เมื่อได้รับความยินยอมจากสภาตำบลองค์การบริหารส่วนตำบล องค์การบริหารส่วนจังหวัด หรือหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นที่เกี่ยวข้อง และกิจการนั้นเป็นกิจการที่จำเป็นต้องทำและเป็นการเกี่ยวเนื่องกับกิจการที่อยู่ในอำนาจหน้าที่ของตน file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: อบต. มีหน้าที่ตามพระราชบัญญัติสภาตำบล และองค์การบริหารส่วน ตำบล พ.ศ. 2537 และ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2542) 1.พัฒนาตำบลทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม (มาตรา 66) 2.มีหน้าที่ต้องทำตามมาตรา 67 ดังนี้ 1.จัดให้มีและบำรุงทางน้ำและทางบก 2.การรักษาความสะอาดของถนน ทางน้ำ ทางเดินและที่สาธารณะ รวมทั้งการกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 3.ป้องกันโรคและระงับโรคติดต่อ 4.ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 5.ส่งเสริมการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 6.ส่งเสริมการพัฒนาสตรี เด็กและเยาวชน ผู้สูงอายุและพิการ 7.คุ้มครอง ดูแลและบำรุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 8.บำรุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่นและวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น 9.ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ทางราชการมอบหมาย 3.มีหน้าที่ที่อาจทำกิจกรรมในเขต อบต. ตามมาตรา 68 ดังนี้ 1.ให้มีน้ำเพื่อการอุปโภค บริโภคและการเกษตร 2.ให้มีและบำรุงไฟฟ้าหรือแสงสว่างโดยวิธีอื่น 3.ให้มีและบำรุงรักษาทางระบายน้ำ 4.ให้มีและบำรุงสถานที่ประชุม การกีฬา การพักผ่อนหย่อนใจและสวนสาธารณะ 5.ให้มีและส่งเสริมกลุ่มเกษตรกร และกิจการสหกรณ์ 6.ส่งเสริมให้มีอุตสาหกรรมในครอบครัว 7.บำรุงและส่งเสริมการประกอบอาชีพ 8.การคุ้มครองดูแลและรักษาทรัพย์สินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน 9.หาผลประโยชน์จากทรัพย์สินของ อบต. 10.ให้มีตลาด ท่าเทียบเรือ และท่าข้าม 11.กิจการเกี่ยวกับการพาณิชย์ 12.การท่องเที่ยว 13.การผังเมือง อำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลตามที่ได้กล่าวมาข้างต้นนั้น ไม่เป็นการตัดอำนาจหน้าที่ของกระทรวง ทบวง กรม หรือองค์การหรือหน่วยงานของรัฐ ในอันที่จะดำเนินกิจการใด ๆ เพื่อประโยชน์ของประชาชนในตำบล แต่ต้องแจ้งให้องค์การบริหารส่วนตำบลทราบล่วงหน้าตามสมควร ในกรณีนี้หากองค์การบริหารส่วนตำบลมีความเห็นเกี่ยวกับการดำเนินกิจการดังกล่าว ให้กระทรวง ทบวง กรม หรือองค์การหรือหน่วยงานของรัฐ นำความเห็นขององค์การบริหารส่วนตำบลไปประกอบการพิจารณาดำเนินกิจการนั้นด้วย เพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติหน้าที่ตามพระราชบัญญัตินี้ให้องค์การบริหารส่วนตำบลมีสิทธิได้รับทราบข้อมูลและข่าวสารจากทางราชการในเรื่องที่เกี่ยวกับการดำเนินกิจการของทางราชการในตำบล เว้นแต่ข้อมูลหรือข่าวสารที่ทางราชการถือว่าเป็นความลับเกี่ยวกับการรักษาความมั่นคงแห่งชาติ องค์การบริหารส่วนตำบลอาจออกข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล เพื่อใช้บังคับในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลได้เท่าที่ไม่ขัดต่อกฎหมายหรืออำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบล ในการนี้จะกำหนดค่าธรรมเนียมที่จะเรียกเก็บและกำหนดโทษปรับผู้ฝ่าฝืนด้วยก็ได้ แต่มิให้กำหนดโทษปรับเกินหนึ่งพันบาท เว้นแต่จะมีกฎหมายบัญญัติไว้เป็นอย่างอื่น ในส่วนของการบริหารงานนั้น องค์การบริหารส่วนตำบลมีการจัดแบ่งการบริหารงานออกเป็น สำนักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล และส่วนต่าง ๆ ที่องค์การบริหารส่วนตำบลได้ตั้งขึ้น โดยมีพนักงานส่วนตำบลเป็นเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน และองค์การบริหารส่วนตำบลสามารถขอให้ข้าราชการ พนักงาน หรือลูกจ้างของหน่วยราชการ หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น ไปดำรงตำแหน่งหรือปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนตำบลชั่วคราวได้โดยไม่ขาดจากต้นสังกัดเดิม โดยให้ผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นผู้มีอำนาจอนุญาตได้ตามความจำเป็น และในกรณีที่เป็นข้าราชการซึ่งไม่อยู่ในอำนาจของผู้ว่าราชการจังหวัด ให้กระทรวงมหาดไทยทำความตกลงกับหน่วยงานต้นสังกัดก่อนแต่งตั้ง นอกจากนั้นองค์การบริหารส่วนตำบลอาจทำกิจการนอกเขตองค์การบริหารส่วนตำบลหรือร่วมกับสภาตำบล องค์การบริหารส่วนตำบล องค์การบริหารส่วนจังหวัด หรือหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นอื่น เพื่อกระทำกิจการร่วมกันได้ ทั้งนี้ เมื่อได้รับความยินยอมจากสภาตำบลองค์การบริหารส่วนตำบล องค์การบริหารส่วนจังหวัด หรือหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นที่เกี่ยวข้อง และกิจการนั้นเป็นกิจการที่จำเป็นต้องทำและเป็นการเกี่ยวเนื่องกับกิจการที่อยู่ในอำนาจหน้าที่ของตน ../add_file/อบต. มีหน้าที่ตามพระราชบัญญัติสภาตำบล และองค์การบริหารส่วน ตำบล พ.ศ. 2537 และ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2542) 1.พัฒนาตำบลทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม (มาตรา 66) 2.มีหน้าที่ต้องทำตามมาตรา 67 ดังนี้ 1.จัดให้มีและบำรุงทางน้ำและทางบก 2.การรักษาความสะอาดของถนน ทางน้ำ ทางเดินและที่สาธารณะ รวมทั้งการกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 3.ป้องกันโรคและระงับโรคติดต่อ 4.ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 5.ส่งเสริมการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 6.ส่งเสริมการพัฒนาสตรี เด็กและเยาวชน ผู้สูงอายุและพิการ 7.คุ้มครอง ดูแลและบำรุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 8.บำรุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่นและวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น 9.ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ทางราชการมอบหมาย 3.มีหน้าที่ที่อาจทำกิจกรรมในเขต อบต. ตามมาตรา 68 ดังนี้ 1.ให้มีน้ำเพื่อการอุปโภค บริโภคและการเกษตร 2.ให้มีและบำรุงไฟฟ้าหรือแสงสว่างโดยวิธีอื่น 3.ให้มีและบำรุงรักษาทางระบายน้ำ 4.ให้มีและบำรุงสถานที่ประชุม การกีฬา การพักผ่อนหย่อนใจและสวนสาธารณะ 5.ให้มีและส่งเสริมกลุ่มเกษตรกร และกิจการสหกรณ์ 6.ส่งเสริมให้มีอุตสาหกรรมในครอบครัว 7.บำรุงและส่งเสริมการประกอบอาชีพ 8.การคุ้มครองดูแลและรักษาทรัพย์สินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน 9.หาผลประโยชน์จากทรัพย์สินของ อบต. 10.ให้มีตลาด ท่าเทียบเรือ และท่าข้าม 11.กิจการเกี่ยวกับการพาณิชย์ 12.การท่องเที่ยว 13.การผังเมือง อำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลตามที่ได้กล่าวมาข้างต้นนั้น ไม่เป็นการตัดอำนาจหน้าที่ของกระทรวง ทบวง กรม หรือองค์การหรือหน่วยงานของรัฐ ในอันที่จะดำเนินกิจการใด ๆ เพื่อประโยชน์ของประชาชนในตำบล แต่ต้องแจ้งให้องค์การบริหารส่วนตำบลทราบล่วงหน้าตามสมควร ในกรณีนี้หากองค์การบริหารส่วนตำบลมีความเห็นเกี่ยวกับการดำเนินกิจการดังกล่าว ให้กระทรวง ทบวง กรม หรือองค์การหรือหน่วยงานของรัฐ นำความเห็นขององค์การบริหารส่วนตำบลไปประกอบการพิจารณาดำเนินกิจการนั้นด้วย เพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติหน้าที่ตามพระราชบัญญัตินี้ให้องค์การบริหารส่วนตำบลมีสิทธิได้รับทราบข้อมูลและข่าวสารจากทางราชการในเรื่องที่เกี่ยวกับการดำเนินกิจการของทางราชการในตำบล เว้นแต่ข้อมูลหรือข่าวสารที่ทางราชการถือว่าเป็นความลับเกี่ยวกับการรักษาความมั่นคงแห่งชาติ องค์การบริหารส่วนตำบลอาจออกข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล เพื่อใช้บังคับในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลได้เท่าที่ไม่ขัดต่อกฎหมายหรืออำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบล ในการนี้จะกำหนดค่าธรรมเนียมที่จะเรียกเก็บและกำหนดโทษปรับผู้ฝ่าฝืนด้วยก็ได้ แต่มิให้กำหนดโทษปรับเกินหนึ่งพันบาท เว้นแต่จะมีกฎหมายบัญญัติไว้เป็นอย่างอื่น ในส่วนของการบริหารงานนั้น องค์การบริหารส่วนตำบลมีการจัดแบ่งการบริหารงานออกเป็น สำนักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล และส่วนต่าง ๆ ที่องค์การบริหารส่วนตำบลได้ตั้งขึ้น โดยมีพนักงานส่วนตำบลเป็นเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน และองค์การบริหารส่วนตำบลสามารถขอให้ข้าราชการ พนักงาน หรือลูกจ้างของหน่วยราชการ หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น ไปดำรงตำแหน่งหรือปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนตำบลชั่วคราวได้โดยไม่ขาดจากต้นสังกัดเดิม โดยให้ผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นผู้มีอำนาจอนุญาตได้ตามความจำเป็น และในกรณีที่เป็นข้าราชการซึ่งไม่อยู่ในอำนาจของผู้ว่าราชการจังหวัด ให้กระทรวงมหาดไทยทำความตกลงกับหน่วยงานต้นสังกัดก่อนแต่งตั้ง นอกจากนั้นองค์การบริหารส่วนตำบลอาจทำกิจการนอกเขตองค์การบริหารส่วนตำบลหรือร่วมกับสภาตำบล องค์การบริหารส่วนตำบล องค์การบริหารส่วนจังหวัด หรือหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นอื่น เพื่อกระทำกิจการร่วมกันได้ ทั้งนี้ เมื่อได้รับความยินยอมจากสภาตำบลองค์การบริหารส่วนตำบล องค์การบริหารส่วนจังหวัด หรือหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นที่เกี่ยวข้อง และกิจการนั้นเป็นกิจการที่จำเป็นต้องทำและเป็นการเกี่ยวเนื่องกับกิจการที่อยู่ในอำนาจหน้าที่ของตน
ชื่อไฟล์ : jJFNhk6Thu22457.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : UnW8YFNThu22548.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : Ys9CfnaThu22659.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : 00bhN4CThu22940.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : jEOyV7wThu23003.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : SIQW3Z4Mon105219.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : HTf4cMWThu23050.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : 4bGl6CaThu23102.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : DanV6IPMon105110.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : tE5xq8TThu23314.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : GeQ1MnJThu23446.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : LsOCDeAThu23604.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : LuuybOXThu23606.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : ABuGRwqThu23802.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : qd7Rp2gThu23948.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : qNYreX9Thu24143.doc file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : snoFOWaThu24355.doc file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : 8X2p1EkThu24533.docx file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : mh3PZKxThu33227.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : XNq8oOLThu33228.doc file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : peShbsEThu33247.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : IhwlUxkThu33316.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : MzPBghTThu33343.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : DwnLrpiThu33427.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : DFFYuvoThu33450.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : zW31tQ2Thu33508.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : x1K5aiKThu33541.doc file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : ZZyYfMRThu33548.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : V3oVQHIThu33624.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : Ec27rudThu33700.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : aMvTVKuThu33713.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : IVULdKIThu33746.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : 2BGcvQZThu33807.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : Tu3NIpjThu33829.docx file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : 7WK6fzoThu33830.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : de83JVXThu24843.doc file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : o6zkm8gThu25206.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : CtCk1P3Thu25343.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : เนื่องจากสถานการณ์โรคโควิค 2019 ยังไม่ได้คลี่คลายกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นถึงขอเลื่อนการตรวจ lpa ออกไปอีกโดยไม่มีกำหนด file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: เนื่องจากสถานการณ์โรคโควิค 2019 ยังไม่ได้คลี่คลายกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นถึงขอเลื่อนการตรวจ lpa ออกไปอีกโดยไม่มีกำหนด ../add_file/เนื่องจากสถานการณ์โรคโควิค 2019 ยังไม่ได้คลี่คลายกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นถึงขอเลื่อนการตรวจ lpa ออกไปอีกโดยไม่มีกำหนด
ชื่อไฟล์ : v4ZqxuWThu25805.docx file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : bIjFGZbThu33200.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : PqqdbZvThu25941.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : ptowZzlThu31025.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : 7e2xheCThu30052.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : c6vyFKhThu30119.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : VajdtmjThu30237.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : ๔.๑ การคมนาคม เส้นทางการคมนาคมของตำบลคำโคกสูง จากอำเภอวังสามหมอ มี ๓ เส้นทาง ได้แก่ ๑) สายวังสามหมอ – ดงง่าม - คำโคกสูง ๒) สายวังสามหมอ – คำโคกสูง ๓) สายบ้านหนองไผ่ ตำบลหนองหญ้าไซ – ดงง่าม - คำโคกสูง ซึ่งเป็นถนนลูกรังการคมนาคม จึงเป็นไปด้วยความลำบาก ถนนสายหลักของตำบลคำโคกสูง ดังนี้ ๑) ถนนสายวังสามหมอ – แหลมทอง (หมู่ที่ ๘ ต.คำโคกสูง) ๒) ถนนสายวังสามหมอ–ดงง่าม (หมู่ที่ ๒,๕ ต.คำโคกสูง ) ถนนลูกรังระยะทาง ๕ กิโลเมตร ๓) ถนนสายหนองไผ่พรเจริญ (ต.หนองหญ้าไซ) – โคกใหญ่พัฒนา (หมู่ที่ ๔ ต.คำโคกสูง ) เป็นถนนลูกรังระยะทาง ๗ กิโลเมตร ๔) ถนนสายคำโคกสูง – ท่าสำราญ จากหมู่ที่ ๑ บ้านคำโคกสูง ไปบ้านท่าสำราญ หมู่ที่ ๗ เป็นถนนลูกรังระยะทาง ๒ กิโลเมตร ๕) ถนนสายท่าสำราญ–วังไชย จากหมู่ที่ ๗ บ้านท่าสำราญ ไปบ้านวังไชย หมู่ที่ ๖ เป็นถนนลูกรังระยะทาง ๒.๕ กิโลเมตร ๔.๒ การโทรคมนาคม - ที่ทำการไปรษณีย์โทรเลข - แห่ง - สถานีวิทยุชุมชน - แห่ง - โทรศัพท์สาธารณะ - คู่สาย ๔.๓ การไฟฟ้า พื้นที่ตำบลคำโคกสูง เป็นชุมชนชนบทแต่มีระบบไฟฟ้าเข้าถึงทุกหมู่บ้าน ประชากรมีไฟฟ้าใช้ ร้อยละ ๑๐๐ ทำให้ประชาชนมีสิ่งอำนวยความสะดวกหรือเครื่องใช้ไฟฟ้าต่าง ๆ เกือบทุกครัวเรือน ๔.๔ ระบบประปา ประชาชนในพื้นที่ตำบลคำโคกสูงส่วนใหญ่ ได้รับการบริการด้านการประปาจากประปาหมู่บ้าน และอีกบางส่วนได้ใช้ประโยชน์จากบ่อบาดาล และขุดบ่อน้ำตื้นใช้เอง ๔.๕ แหล่งน้ำ แหล่งน้ำในพื้นที่ตำบลคำโคกสูง แยกเป็น หมู่ ประปา บ่อ สระน้ำ บ่อ ทำนา โอ่ง ถัง อื่น ๆ บาดาล ฝาย น้ำตื้น ปลา (๒,๐๐๐ ลิตร) เก็บน้ำ ๑ ๑ ๒ ๒ - - - ๒๓๐ - - ๒ ๑ ๖ ๒ - - - ๑๔๐ ๒ - ๓ ๑ ๕ ๔ - ๒ - ๑๕๐ ๓ - ๔ ๑ ๔ ๓ - ๕ - ๓๐๐ - - ๕ ๑ ๓ ๓ - - - ๑๒๐ ๑ - ๖ ๑ ๑ - - ๑ - ๑๕ - - ๗ ๑ ๒ ๒ - ๑ ๑ ๑๖ ๑ - ๘ ๑ ๑ ๑ - - - ๒๐๐ ๑ - ๙ - ๑ - - ๑๑ - ๖๐ - - รวม ๘ ๒๕ ๑๗ - ๒๐ ๑ ๑,๒๓๑ ๘ - file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ๔.๑ การคมนาคม เส้นทางการคมนาคมของตำบลคำโคกสูง จากอำเภอวังสามหมอ มี ๓ เส้นทาง ได้แก่ ๑) สายวังสามหมอ – ดงง่าม - คำโคกสูง ๒) สายวังสามหมอ – คำโคกสูง ๓) สายบ้านหนองไผ่ ตำบลหนองหญ้าไซ – ดงง่าม - คำโคกสูง ซึ่งเป็นถนนลูกรังการคมนาคม จึงเป็นไปด้วยความลำบาก ถนนสายหลักของตำบลคำโคกสูง ดังนี้ ๑) ถนนสายวังสามหมอ – แหลมทอง (หมู่ที่ ๘ ต.คำโคกสูง) ๒) ถนนสายวังสามหมอ–ดงง่าม (หมู่ที่ ๒,๕ ต.คำโคกสูง ) ถนนลูกรังระยะทาง ๕ กิโลเมตร ๓) ถนนสายหนองไผ่พรเจริญ (ต.หนองหญ้าไซ) – โคกใหญ่พัฒนา (หมู่ที่ ๔ ต.คำโคกสูง ) เป็นถนนลูกรังระยะทาง ๗ กิโลเมตร ๔) ถนนสายคำโคกสูง – ท่าสำราญ จากหมู่ที่ ๑ บ้านคำโคกสูง ไปบ้านท่าสำราญ หมู่ที่ ๗ เป็นถนนลูกรังระยะทาง ๒ กิโลเมตร ๕) ถนนสายท่าสำราญ–วังไชย จากหมู่ที่ ๗ บ้านท่าสำราญ ไปบ้านวังไชย หมู่ที่ ๖ เป็นถนนลูกรังระยะทาง ๒.๕ กิโลเมตร ๔.๒ การโทรคมนาคม - ที่ทำการไปรษณีย์โทรเลข - แห่ง - สถานีวิทยุชุมชน - แห่ง - โทรศัพท์สาธารณะ - คู่สาย ๔.๓ การไฟฟ้า พื้นที่ตำบลคำโคกสูง เป็นชุมชนชนบทแต่มีระบบไฟฟ้าเข้าถึงทุกหมู่บ้าน ประชากรมีไฟฟ้าใช้ ร้อยละ ๑๐๐ ทำให้ประชาชนมีสิ่งอำนวยความสะดวกหรือเครื่องใช้ไฟฟ้าต่าง ๆ เกือบทุกครัวเรือน ๔.๔ ระบบประปา ประชาชนในพื้นที่ตำบลคำโคกสูงส่วนใหญ่ ได้รับการบริการด้านการประปาจากประปาหมู่บ้าน และอีกบางส่วนได้ใช้ประโยชน์จากบ่อบาดาล และขุดบ่อน้ำตื้นใช้เอง ๔.๕ แหล่งน้ำ แหล่งน้ำในพื้นที่ตำบลคำโคกสูง แยกเป็น หมู่ ประปา บ่อ สระน้ำ บ่อ ทำนา โอ่ง ถัง อื่น ๆ บาดาล ฝาย น้ำตื้น ปลา (๒,๐๐๐ ลิตร) เก็บน้ำ ๑ ๑ ๒ ๒ - - - ๒๓๐ - - ๒ ๑ ๖ ๒ - - - ๑๔๐ ๒ - ๓ ๑ ๕ ๔ - ๒ - ๑๕๐ ๓ - ๔ ๑ ๔ ๓ - ๕ - ๓๐๐ - - ๕ ๑ ๓ ๓ - - - ๑๒๐ ๑ - ๖ ๑ ๑ - - ๑ - ๑๕ - - ๗ ๑ ๒ ๒ - ๑ ๑ ๑๖ ๑ - ๘ ๑ ๑ ๑ - - - ๒๐๐ ๑ - ๙ - ๑ - - ๑๑ - ๖๐ - - รวม ๘ ๒๕ ๑๗ - ๒๐ ๑ ๑,๒๓๑ ๘ - ../add_file/๔.๑ การคมนาคม เส้นทางการคมนาคมของตำบลคำโคกสูง จากอำเภอวังสามหมอ มี ๓ เส้นทาง ได้แก่ ๑) สายวังสามหมอ – ดงง่าม - คำโคกสูง ๒) สายวังสามหมอ – คำโคกสูง ๓) สายบ้านหนองไผ่ ตำบลหนองหญ้าไซ – ดงง่าม - คำโคกสูง ซึ่งเป็นถนนลูกรังการคมนาคม จึงเป็นไปด้วยความลำบาก ถนนสายหลักของตำบลคำโคกสูง ดังนี้ ๑) ถนนสายวังสามหมอ – แหลมทอง (หมู่ที่ ๘ ต.คำโคกสูง) ๒) ถนนสายวังสามหมอ–ดงง่าม (หมู่ที่ ๒,๕ ต.คำโคกสูง ) ถนนลูกรังระยะทาง ๕ กิโลเมตร ๓) ถนนสายหนองไผ่พรเจริญ (ต.หนองหญ้าไซ) – โคกใหญ่พัฒนา (หมู่ที่ ๔ ต.คำโคกสูง ) เป็นถนนลูกรังระยะทาง ๗ กิโลเมตร ๔) ถนนสายคำโคกสูง – ท่าสำราญ จากหมู่ที่ ๑ บ้านคำโคกสูง ไปบ้านท่าสำราญ หมู่ที่ ๗ เป็นถนนลูกรังระยะทาง ๒ กิโลเมตร ๕) ถนนสายท่าสำราญ–วังไชย จากหมู่ที่ ๗ บ้านท่าสำราญ ไปบ้านวังไชย หมู่ที่ ๖ เป็นถนนลูกรังระยะทาง ๒.๕ กิโลเมตร ๔.๒ การโทรคมนาคม - ที่ทำการไปรษณีย์โทรเลข - แห่ง - สถานีวิทยุชุมชน - แห่ง - โทรศัพท์สาธารณะ - คู่สาย ๔.๓ การไฟฟ้า พื้นที่ตำบลคำโคกสูง เป็นชุมชนชนบทแต่มีระบบไฟฟ้าเข้าถึงทุกหมู่บ้าน ประชากรมีไฟฟ้าใช้ ร้อยละ ๑๐๐ ทำให้ประชาชนมีสิ่งอำนวยความสะดวกหรือเครื่องใช้ไฟฟ้าต่าง ๆ เกือบทุกครัวเรือน ๔.๔ ระบบประปา ประชาชนในพื้นที่ตำบลคำโคกสูงส่วนใหญ่ ได้รับการบริการด้านการประปาจากประปาหมู่บ้าน และอีกบางส่วนได้ใช้ประโยชน์จากบ่อบาดาล และขุดบ่อน้ำตื้นใช้เอง ๔.๕ แหล่งน้ำ แหล่งน้ำในพื้นที่ตำบลคำโคกสูง แยกเป็น หมู่ ประปา บ่อ สระน้ำ บ่อ ทำนา โอ่ง ถัง อื่น ๆ บาดาล ฝาย น้ำตื้น ปลา (๒,๐๐๐ ลิตร) เก็บน้ำ ๑ ๑ ๒ ๒ - - - ๒๓๐ - - ๒ ๑ ๖ ๒ - - - ๑๔๐ ๒ - ๓ ๑ ๕ ๔ - ๒ - ๑๕๐ ๓ - ๔ ๑ ๔ ๓ - ๕ - ๓๐๐ - - ๕ ๑ ๓ ๓ - - - ๑๒๐ ๑ - ๖ ๑ ๑ - - ๑ - ๑๕ - - ๗ ๑ ๒ ๒ - ๑ ๑ ๑๖ ๑ - ๘ ๑ ๑ ๑ - - - ๒๐๐ ๑ - ๙ - ๑ - - ๑๑ - ๖๐ - - รวม ๘ ๒๕ ๑๗ - ๒๐ ๑ ๑,๒๓๑ ๘ -
ชื่อไฟล์ : ๑.ที่ตั้ง ตำบลคำโคกสูง เป็น ๑ ใน ๖ ตำบลของอำเภอวังสามหมอ เป็นตำบลที่จัดตั้งหลังสุดของอำเภอวังสามหมอ โดยแยกออกจากตำบลหนองหญ้าไซ ตั้งอยู่ทางทิศใต้ของอำเภอ วังสามหมอ ห่างจากอำเภอวังสามหมอประมาณ ๗ กิโลเมตร และห่างจากตัวจังหวัดอุดรธานี ประมาณ ๑๑๐ กิโลเมตร ตำบลคำโคกสูงเดิมเป็นการปกครองส่วนท้องถิ่นในรูปแบบสภาตำบล มาก่อน ซึ่งเรียกว่า "สภาตำบลคำโคกสูง" จัดตั้งเมือวันที่ ๒๕ มีนาคม พ.ศ.๒๕๓๗ ตามประกาศกระทรวงมหาดไทยในราชกิจจานุเบกษา ฉบับพิเศษ เล่ม ๑๐๙ ตอนที่ ๑๒๖ หน้าที่ ๕๗ ลงวันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๓๗ และต่อมามีพระราชบัญญัติเปลี่ยนแปลงฐานะของสภาตำบลคำโคกสูงเป็นองค์การบริหารส่วนตำบลคำโคกสูง ตามประกาศในราชกิจจานุเบกษา ฉบับประกาศทั่วไป เล่ม ๑๑๓ ตอนพิเศษ ๕๒ ง ลงวันที่ ๒๕ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๓๙ เป็นผลให้สภาตำบลเปลี่ยนแปลงฐานะเป็นองค์การบริหารส่วนตำบลคำโคกสูง ปัจจุบันตั้งอยู่หมู่ที่ ๔ บ้านคำโคกสูง ตำบลคำโคกสูง อำเภอ วังสามหมอ จังหวัดอุดรธานี ๑.๑ เนื้อที่ ตำบลคำโคกสูง มีพื้นที่ทั้งหมดประมาณ ๔๐,๖๒๕ ไร่ หรือประมาณ ๖๕ ตารางกิโลเมตร เป็นพื้นที่ทำการเกษตร ประมาณ ๓๕,๗๙๗ ไร่ ๑.๓ อาณาเขต ที่ตั้งของตำบลคำโคกสูง มีอาณาเขตติดต่อดังนี้ ทิศเหนือ ติดต่อเขตตำบลวังสามหมอ ทิศตะวันออก ติดต่อเขตตำบลวังสามหมอและห้วยลำพันชาดเป็นรอยต่อ ระหว่างอำเภอวังสามหมอ จังหวัดอุดรธานี กับ กิ่งอำเภอสามชัย จังหวัดกาฬสินธุ์ ทิศตะวันตก ติดต่อเขตตำบลหนองหญ้าไซ และลำน้ำปาวซึ่งเป็นรอยต่อระหว่างอำเภอวังสามหมอ จังหวัดอุดรธานี กับอำเภอหนองกุงศรีและอำเภอท่าคันโทจังหวัดกาฬสินธุ์ ทิศใต้ ติดต่อลำน้ำปาวและห้วยลำพันชาดเป็นรอยต่อระหว่างอำเภอ วังสามหมอ จังหวัดอุดรธานี กับกิ่งอำเภอสามชัยและอำเภอ หนองกุงศรี จังหวัดกาฬสินธุ์ ๑.๒ เขตการปกครอง ตำบลคำโคกสูง เป็นพื้นที่รับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลคำโคกสูงแบบเต็มพื้นที่ มีจำนวนหมู่บ้าน ทั้งหมด ๙ หมู่บ้าน และมีผู้นำหมู่บ้าน ดังนี้ - หมู่ที่ ๑ บ้านคำโคกสูง นายคำปน ภูเลื่อมใส กำนัน - หมู่ที่ ๒ บ้านดงง่าม นายดาว กาพย์กลอน ผู้ใหญ่บ้าน - หมู่ที่ ๓ บ้านท่าลาด นายเคน กิ่งหลักเมือง ผู้ใหญ่บ้าน - หมู่ที่ ๔ บ้านโคกใหญ่พัฒนา นายสายัญ ทองจันทร์ ผู้ใหญ่บ้าน - หมู่ที่ ๕ บ้านนางาม นายบรรจง ภูยาดาว ผู้ใหญ่บ้าน - หมู่ที่ ๖ บ้านวังไชย นางมยุลี ภานุสี ผู้ใหญ่บ้าน - หมู่ที่ ๗ บ้านท่าสำราญ นายไพฑูรย์ สายจำปา ผู้ใหญ่บ้าน - หมู่ที่ ๘ บ้านแหลมทอง นายสุพัฒน์ ผู้ใหญ่บ้าน - หมู่ที่ ๙ บ้านน้อยคำเม็ก นายบุญถม กางมัน ผู้ใหญ่บ้าน ๑.๓ ท้องถิ่นอื่นในตำบล ตำบลคำโคกสูง เป็นพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลแบบเต็มพื้นที่ ๑.๔ ประชากร จำนวนประชากรและความหนาแน่นของประชากร ข้อมูลจากสำนักทะเบียนราษฎร์ของอำเภอวังสามหมอ จังหวัดอุดรธานี (ณ เดือนมีนาคม ๒๕๕๘) ประชากรในตำบลคำโคกสูง มีจำนวนทั้งสิ้น ๕,๖๘๘ คน จำแนกเป็น ชาย ๒,๙๕๒ คน หญิง ๒,๗๓๖ คน มีความหนาแน่นเฉลี่ย ๘๘ คน ต่อตารางกิโลเมตร และมีจำนวนครัวเรือนทั้งสิ้น ๑,๓๗๔ ครัวเรือน รายละเอียดดังนี้ หมู่ที่ บ้าน ๒๕๕๘ จำนวนครัวเรือน ชาย หญิง รวม ๑ คำโคกสูง ๕๒๒ ๔๗๒ ๙๙๔ ๒๕๒ ๒ ดงง่าม ๔๖๘ ๔๑๙ ๘๘๗ ๑๙๗ ๓ ท่าลาด ๓๖๘ ๓๖๐ ๗๒๘ ๑๙๕ ๔ โคกใหญ่พัฒนา ๕๔๑ ๕๕๑ ๑,๐๙๒ ๒๖๑ ๕ นางาม ๓๙๑ ๓๔๓ ๗๓๔ ๑๕๒ ๖ วังไชย ๑๐๔ ๘๕ ๑๘๙ ๔๘ ๗ ท่าสำราญ ๑๑๒ ๘๙ ๒๐๑ ๕๖ ๘ แหลมทอง ๒๒๔ ๒๐๙ ๔๓๓ ๑๐๗ ๙ น้อยคำเม็ก ๒๒๒ ๒๐๘ ๔๓๐ ๑๐๑ รวมทั้งสิ้น ๒,๙๕๒ ๒,๗๓๖ ๕,๖๘๘ ๑,๓๗๔ file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ๑.ที่ตั้ง ตำบลคำโคกสูง เป็น ๑ ใน ๖ ตำบลของอำเภอวังสามหมอ เป็นตำบลที่จัดตั้งหลังสุดของอำเภอวังสามหมอ โดยแยกออกจากตำบลหนองหญ้าไซ ตั้งอยู่ทางทิศใต้ของอำเภอ วังสามหมอ ห่างจากอำเภอวังสามหมอประมาณ ๗ กิโลเมตร และห่างจากตัวจังหวัดอุดรธานี ประมาณ ๑๑๐ กิโลเมตร ตำบลคำโคกสูงเดิมเป็นการปกครองส่วนท้องถิ่นในรูปแบบสภาตำบล มาก่อน ซึ่งเรียกว่า "สภาตำบลคำโคกสูง" จัดตั้งเมือวันที่ ๒๕ มีนาคม พ.ศ.๒๕๓๗ ตามประกาศกระทรวงมหาดไทยในราชกิจจานุเบกษา ฉบับพิเศษ เล่ม ๑๐๙ ตอนที่ ๑๒๖ หน้าที่ ๕๗ ลงวันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๓๗ และต่อมามีพระราชบัญญัติเปลี่ยนแปลงฐานะของสภาตำบลคำโคกสูงเป็นองค์การบริหารส่วนตำบลคำโคกสูง ตามประกาศในราชกิจจานุเบกษา ฉบับประกาศทั่วไป เล่ม ๑๑๓ ตอนพิเศษ ๕๒ ง ลงวันที่ ๒๕ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๓๙ เป็นผลให้สภาตำบลเปลี่ยนแปลงฐานะเป็นองค์การบริหารส่วนตำบลคำโคกสูง ปัจจุบันตั้งอยู่หมู่ที่ ๔ บ้านคำโคกสูง ตำบลคำโคกสูง อำเภอ วังสามหมอ จังหวัดอุดรธานี ๑.๑ เนื้อที่ ตำบลคำโคกสูง มีพื้นที่ทั้งหมดประมาณ ๔๐,๖๒๕ ไร่ หรือประมาณ ๖๕ ตารางกิโลเมตร เป็นพื้นที่ทำการเกษตร ประมาณ ๓๕,๗๙๗ ไร่ ๑.๓ อาณาเขต ที่ตั้งของตำบลคำโคกสูง มีอาณาเขตติดต่อดังนี้ ทิศเหนือ ติดต่อเขตตำบลวังสามหมอ ทิศตะวันออก ติดต่อเขตตำบลวังสามหมอและห้วยลำพันชาดเป็นรอยต่อ ระหว่างอำเภอวังสามหมอ จังหวัดอุดรธานี กับ กิ่งอำเภอสามชัย จังหวัดกาฬสินธุ์ ทิศตะวันตก ติดต่อเขตตำบลหนองหญ้าไซ และลำน้ำปาวซึ่งเป็นรอยต่อระหว่างอำเภอวังสามหมอ จังหวัดอุดรธานี กับอำเภอหนองกุงศรีและอำเภอท่าคันโทจังหวัดกาฬสินธุ์ ทิศใต้ ติดต่อลำน้ำปาวและห้วยลำพันชาดเป็นรอยต่อระหว่างอำเภอ วังสามหมอ จังหวัดอุดรธานี กับกิ่งอำเภอสามชัยและอำเภอ หนองกุงศรี จังหวัดกาฬสินธุ์ ๑.๒ เขตการปกครอง ตำบลคำโคกสูง เป็นพื้นที่รับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลคำโคกสูงแบบเต็มพื้นที่ มีจำนวนหมู่บ้าน ทั้งหมด ๙ หมู่บ้าน และมีผู้นำหมู่บ้าน ดังนี้ - หมู่ที่ ๑ บ้านคำโคกสูง นายคำปน ภูเลื่อมใส กำนัน - หมู่ที่ ๒ บ้านดงง่าม นายดาว กาพย์กลอน ผู้ใหญ่บ้าน - หมู่ที่ ๓ บ้านท่าลาด นายเคน กิ่งหลักเมือง ผู้ใหญ่บ้าน - หมู่ที่ ๔ บ้านโคกใหญ่พัฒนา นายสายัญ ทองจันทร์ ผู้ใหญ่บ้าน - หมู่ที่ ๕ บ้านนางาม นายบรรจง ภูยาดาว ผู้ใหญ่บ้าน - หมู่ที่ ๖ บ้านวังไชย นางมยุลี ภานุสี ผู้ใหญ่บ้าน - หมู่ที่ ๗ บ้านท่าสำราญ นายไพฑูรย์ สายจำปา ผู้ใหญ่บ้าน - หมู่ที่ ๘ บ้านแหลมทอง นายสุพัฒน์ ผู้ใหญ่บ้าน - หมู่ที่ ๙ บ้านน้อยคำเม็ก นายบุญถม กางมัน ผู้ใหญ่บ้าน ๑.๓ ท้องถิ่นอื่นในตำบล ตำบลคำโคกสูง เป็นพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลแบบเต็มพื้นที่ ๑.๔ ประชากร จำนวนประชากรและความหนาแน่นของประชากร ข้อมูลจากสำนักทะเบียนราษฎร์ของอำเภอวังสามหมอ จังหวัดอุดรธานี (ณ เดือนมีนาคม ๒๕๕๘) ประชากรในตำบลคำโคกสูง มีจำนวนทั้งสิ้น ๕,๖๘๘ คน จำแนกเป็น ชาย ๒,๙๕๒ คน หญิง ๒,๗๓๖ คน มีความหนาแน่นเฉลี่ย ๘๘ คน ต่อตารางกิโลเมตร และมีจำนวนครัวเรือนทั้งสิ้น ๑,๓๗๔ ครัวเรือน รายละเอียดดังนี้ หมู่ที่ บ้าน ๒๕๕๘ จำนวนครัวเรือน ชาย หญิง รวม ๑ คำโคกสูง ๕๒๒ ๔๗๒ ๙๙๔ ๒๕๒ ๒ ดงง่าม ๔๖๘ ๔๑๙ ๘๘๗ ๑๙๗ ๓ ท่าลาด ๓๖๘ ๓๖๐ ๗๒๘ ๑๙๕ ๔ โคกใหญ่พัฒนา ๕๔๑ ๕๕๑ ๑,๐๙๒ ๒๖๑ ๕ นางาม ๓๙๑ ๓๔๓ ๗๓๔ ๑๕๒ ๖ วังไชย ๑๐๔ ๘๕ ๑๘๙ ๔๘ ๗ ท่าสำราญ ๑๑๒ ๘๙ ๒๐๑ ๕๖ ๘ แหลมทอง ๒๒๔ ๒๐๙ ๔๓๓ ๑๐๗ ๙ น้อยคำเม็ก ๒๒๒ ๒๐๘ ๔๓๐ ๑๐๑ รวมทั้งสิ้น ๒,๙๕๒ ๒,๗๓๖ ๕,๖๘๘ ๑,๓๗๔ ../add_file/๑.ที่ตั้ง ตำบลคำโคกสูง เป็น ๑ ใน ๖ ตำบลของอำเภอวังสามหมอ เป็นตำบลที่จัดตั้งหลังสุดของอำเภอวังสามหมอ โดยแยกออกจากตำบลหนองหญ้าไซ ตั้งอยู่ทางทิศใต้ของอำเภอ วังสามหมอ ห่างจากอำเภอวังสามหมอประมาณ ๗ กิโลเมตร และห่างจากตัวจังหวัดอุดรธานี ประมาณ ๑๑๐ กิโลเมตร ตำบลคำโคกสูงเดิมเป็นการปกครองส่วนท้องถิ่นในรูปแบบสภาตำบล มาก่อน ซึ่งเรียกว่า "สภาตำบลคำโคกสูง" จัดตั้งเมือวันที่ ๒๕ มีนาคม พ.ศ.๒๕๓๗ ตามประกาศกระทรวงมหาดไทยในราชกิจจานุเบกษา ฉบับพิเศษ เล่ม ๑๐๙ ตอนที่ ๑๒๖ หน้าที่ ๕๗ ลงวันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๓๗ และต่อมามีพระราชบัญญัติเปลี่ยนแปลงฐานะของสภาตำบลคำโคกสูงเป็นองค์การบริหารส่วนตำบลคำโคกสูง ตามประกาศในราชกิจจานุเบกษา ฉบับประกาศทั่วไป เล่ม ๑๑๓ ตอนพิเศษ ๕๒ ง ลงวันที่ ๒๕ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๓๙ เป็นผลให้สภาตำบลเปลี่ยนแปลงฐานะเป็นองค์การบริหารส่วนตำบลคำโคกสูง ปัจจุบันตั้งอยู่หมู่ที่ ๔ บ้านคำโคกสูง ตำบลคำโคกสูง อำเภอ วังสามหมอ จังหวัดอุดรธานี ๑.๑ เนื้อที่ ตำบลคำโคกสูง มีพื้นที่ทั้งหมดประมาณ ๔๐,๖๒๕ ไร่ หรือประมาณ ๖๕ ตารางกิโลเมตร เป็นพื้นที่ทำการเกษตร ประมาณ ๓๕,๗๙๗ ไร่ ๑.๓ อาณาเขต ที่ตั้งของตำบลคำโคกสูง มีอาณาเขตติดต่อดังนี้ ทิศเหนือ ติดต่อเขตตำบลวังสามหมอ ทิศตะวันออก ติดต่อเขตตำบลวังสามหมอและห้วยลำพันชาดเป็นรอยต่อ ระหว่างอำเภอวังสามหมอ จังหวัดอุดรธานี กับ กิ่งอำเภอสามชัย จังหวัดกาฬสินธุ์ ทิศตะวันตก ติดต่อเขตตำบลหนองหญ้าไซ และลำน้ำปาวซึ่งเป็นรอยต่อระหว่างอำเภอวังสามหมอ จังหวัดอุดรธานี กับอำเภอหนองกุงศรีและอำเภอท่าคันโทจังหวัดกาฬสินธุ์ ทิศใต้ ติดต่อลำน้ำปาวและห้วยลำพันชาดเป็นรอยต่อระหว่างอำเภอ วังสามหมอ จังหวัดอุดรธานี กับกิ่งอำเภอสามชัยและอำเภอ หนองกุงศรี จังหวัดกาฬสินธุ์ ๑.๒ เขตการปกครอง ตำบลคำโคกสูง เป็นพื้นที่รับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลคำโคกสูงแบบเต็มพื้นที่ มีจำนวนหมู่บ้าน ทั้งหมด ๙ หมู่บ้าน และมีผู้นำหมู่บ้าน ดังนี้ - หมู่ที่ ๑ บ้านคำโคกสูง นายคำปน ภูเลื่อมใส กำนัน - หมู่ที่ ๒ บ้านดงง่าม นายดาว กาพย์กลอน ผู้ใหญ่บ้าน - หมู่ที่ ๓ บ้านท่าลาด นายเคน กิ่งหลักเมือง ผู้ใหญ่บ้าน - หมู่ที่ ๔ บ้านโคกใหญ่พัฒนา นายสายัญ ทองจันทร์ ผู้ใหญ่บ้าน - หมู่ที่ ๕ บ้านนางาม นายบรรจง ภูยาดาว ผู้ใหญ่บ้าน - หมู่ที่ ๖ บ้านวังไชย นางมยุลี ภานุสี ผู้ใหญ่บ้าน - หมู่ที่ ๗ บ้านท่าสำราญ นายไพฑูรย์ สายจำปา ผู้ใหญ่บ้าน - หมู่ที่ ๘ บ้านแหลมทอง นายสุพัฒน์ ผู้ใหญ่บ้าน - หมู่ที่ ๙ บ้านน้อยคำเม็ก นายบุญถม กางมัน ผู้ใหญ่บ้าน ๑.๓ ท้องถิ่นอื่นในตำบล ตำบลคำโคกสูง เป็นพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลแบบเต็มพื้นที่ ๑.๔ ประชากร จำนวนประชากรและความหนาแน่นของประชากร ข้อมูลจากสำนักทะเบียนราษฎร์ของอำเภอวังสามหมอ จังหวัดอุดรธานี (ณ เดือนมีนาคม ๒๕๕๘) ประชากรในตำบลคำโคกสูง มีจำนวนทั้งสิ้น ๕,๖๘๘ คน จำแนกเป็น ชาย ๒,๙๕๒ คน หญิง ๒,๗๓๖ คน มีความหนาแน่นเฉลี่ย ๘๘ คน ต่อตารางกิโลเมตร และมีจำนวนครัวเรือนทั้งสิ้น ๑,๓๗๔ ครัวเรือน รายละเอียดดังนี้ หมู่ที่ บ้าน ๒๕๕๘ จำนวนครัวเรือน ชาย หญิง รวม ๑ คำโคกสูง ๕๒๒ ๔๗๒ ๙๙๔ ๒๕๒ ๒ ดงง่าม ๔๖๘ ๔๑๙ ๘๘๗ ๑๙๗ ๓ ท่าลาด ๓๖๘ ๓๖๐ ๗๒๘ ๑๙๕ ๔ โคกใหญ่พัฒนา ๕๔๑ ๕๕๑ ๑,๐๙๒ ๒๖๑ ๕ นางาม ๓๙๑ ๓๔๓ ๗๓๔ ๑๕๒ ๖ วังไชย ๑๐๔ ๘๕ ๑๘๙ ๔๘ ๗ ท่าสำราญ ๑๑๒ ๘๙ ๒๐๑ ๕๖ ๘ แหลมทอง ๒๒๔ ๒๐๙ ๔๓๓ ๑๐๗ ๙ น้อยคำเม็ก ๒๒๒ ๒๐๘ ๔๓๐ ๑๐๑ รวมทั้งสิ้น ๒,๙๕๒ ๒,๗๓๖ ๕,๖๘๘ ๑,๓๗๔
ชื่อไฟล์ : ๒.๑ อาชีพ ประชาชนในพื้นที่ส่วนมากประกอบอาชีพด้านการเกษตรและมีบางส่วนอพยพไปทำงานรับจ้างนอกพื้นที่ ซึ่งพอจะแยกประเภทอาชีพได้ดังนี้ - ทำนา - ทำไร่ - ประมง - ค้าขาย - รับราชการ - ธุรกิจส่วนตัว - รับจ้างทั่วไป - อื่น ๆ ๒.๒ หน่วยธุรกิจในเขตองค์การบริหารส่วนตำบล - ปั้มน้ำมัน ๓ แห่ง - ร้านเกมส์ ๒ แห่ง - โรงงานอุตสาหกรรม ๑ แห่ง - ร้านเสริมสวย ๔ แห่ง - โรงสี ๘ แห่ง - สถานีวิทยุ ๑ แห่ง - ร้านค้า ๔๐ แห่ง - ร้านซ่อมรถ ๕ แห่ง file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ๒.๑ อาชีพ ประชาชนในพื้นที่ส่วนมากประกอบอาชีพด้านการเกษตรและมีบางส่วนอพยพไปทำงานรับจ้างนอกพื้นที่ ซึ่งพอจะแยกประเภทอาชีพได้ดังนี้ - ทำนา - ทำไร่ - ประมง - ค้าขาย - รับราชการ - ธุรกิจส่วนตัว - รับจ้างทั่วไป - อื่น ๆ ๒.๒ หน่วยธุรกิจในเขตองค์การบริหารส่วนตำบล - ปั้มน้ำมัน ๓ แห่ง - ร้านเกมส์ ๒ แห่ง - โรงงานอุตสาหกรรม ๑ แห่ง - ร้านเสริมสวย ๔ แห่ง - โรงสี ๘ แห่ง - สถานีวิทยุ ๑ แห่ง - ร้านค้า ๔๐ แห่ง - ร้านซ่อมรถ ๕ แห่ง ../add_file/๒.๑ อาชีพ ประชาชนในพื้นที่ส่วนมากประกอบอาชีพด้านการเกษตรและมีบางส่วนอพยพไปทำงานรับจ้างนอกพื้นที่ ซึ่งพอจะแยกประเภทอาชีพได้ดังนี้ - ทำนา - ทำไร่ - ประมง - ค้าขาย - รับราชการ - ธุรกิจส่วนตัว - รับจ้างทั่วไป - อื่น ๆ ๒.๒ หน่วยธุรกิจในเขตองค์การบริหารส่วนตำบล - ปั้มน้ำมัน ๓ แห่ง - ร้านเกมส์ ๒ แห่ง - โรงงานอุตสาหกรรม ๑ แห่ง - ร้านเสริมสวย ๔ แห่ง - โรงสี ๘ แห่ง - สถานีวิทยุ ๑ แห่ง - ร้านค้า ๔๐ แห่ง - ร้านซ่อมรถ ๕ แห่ง
ชื่อไฟล์ : biYfwOJThu30408.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : ปัจจุบันองค์การบริหารส่วนตำบลคำโคกสูง มีตำแหน่งงานว่าง 2 ตำแหน่ง ดังนี้ 1. ผู้อำนวยการกองช่าง 2. นักวิชาการการเงินและบัญชีปฏิบัติการ/ชำนาญการ ท่านใดสนใจติดต่อได้ที่ 042 - 219150 ( ข้อมูล ณ. วันที่ 9 เมษายน 2563 ) file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ปัจจุบันองค์การบริหารส่วนตำบลคำโคกสูง มีตำแหน่งงานว่าง 2 ตำแหน่ง ดังนี้ 1. ผู้อำนวยการกองช่าง 2. นักวิชาการการเงินและบัญชีปฏิบัติการ/ชำนาญการ ท่านใดสนใจติดต่อได้ที่ 042 - 219150 ( ข้อมูล ณ. วันที่ 9 เมษายน 2563 ) ../add_file/ปัจจุบันองค์การบริหารส่วนตำบลคำโคกสูง มีตำแหน่งงานว่าง 2 ตำแหน่ง ดังนี้ 1. ผู้อำนวยการกองช่าง 2. นักวิชาการการเงินและบัญชีปฏิบัติการ/ชำนาญการ ท่านใดสนใจติดต่อได้ที่ 042 - 219150 ( ข้อมูล ณ. วันที่ 9 เมษายน 2563 )
ชื่อไฟล์ : ๓. สภาพทางสังคม ๓.๑ การศึกษา - โรงเรียนประถมศึกษา ๔ แห่ง (รวมโรงเรียนสาขา) - โรงเรียนระดับมัธยมศึกษา ๑ แห่ง คือ โรงเรียนบ้านคำโคกสูง เป็นโรงเรียนขยายโอกาสระดับมัธยมศึกษาตอนต้น - ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ๑ แห่ง โรงเรียนในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลคำโคกสูง มีจำนวนนักเรียนและบุคลากรครู/อาจารย์ ดังนี้ โรงเรียนบ้านคำโคกสูง ตำบลคำโคกสูง (ข้อมูล ณ วันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๕๘) ชั้น/ปี ชาย หญิง รวม อนุบาล ๑ ๑๔ ๑๓ ๒๗ อนุบาล ๒ ๑๐ ๑๖ ๒๖ ป.๑ ๑๖ ๑๙ ๓๕ ป.๒ ๑๓ ๑๕ ๒๘ ป.๓ ๑๓ ๒๒ ๓๕ ป.๔ ๑๔ ๑๔ ๒๘ ป.๕ ๒๒ ๗ ๒๙ ป.๖ ๑๕ ๖ ๒๑ มัธยมศึกษา ๑ ๑๕ ๑๐ ๒๕ มัธยมศึกษา ๒ ๑๓ ๑๓ ๒๖ มัธยมศึกษา ๓ ๗ ๑๘ ๒๕ รวม ๑๕๒ ๑๕๓ ๓๐๕ บุคลากรครู/บุคลากรทางการศึกษา ชาย ๑๐ คน หญิง ๙ คน รวม ๑๙ คน โดยมี นายพงศ์พันธุ์ ขันธะโฮม เป็นผู้อำนวยการโรงเรียน โรงเรียนดงง่าม - นางาม ตำบลคำโคกสูง (ข้อมูล ณ วันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๕๘) ชั้น/ปี ชาย หญิง รวม อนุบาล ๑ ๖ ๖ ๑๒ อนุบาล ๒ ๘ ๗ ๑๕ ป. ๑ ๙ ๕ ๑๔ ป.๒ ๑๒ ๗ ๑๙ ป.๓ ๑๕ ๑๖ ๓๑ ป.๔ ๙ ๔ ๑๓ ป.๕ ๑๑ ๖ ๑๗ ป.๖ ๘ ๔ ๑๒ รวม ๗๘ ๕๕ ๑๓๓ บุคลากรครู /บุคลากรทางการศึกษา ชาย ๖ คน หญิง ๖ คน รวม ๑๒ คน โดยมี นายกิตติชัย อิ่มชมชื่น เป็นผู้อำนวยการโรงเรียน โรงเรียนท่าลาด ตำบลคำโคกสูง (ข้อมูล ณ วันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๕๘) ชั้น/ปี ชาย หญิง รวม อนุบาล ๑ ๒ ๓ ๕ อนุบาล ๒ ๕ ๒ ๗ ป. ๑ ๕ ๘ ๑๓ ป.๒ ๔ ๒ ๖ ป.๓ ๒ ๒ ๔ ป.๔ ๓ ๑ ๔ ป.๕ ๒ ๓ ๕ ป.๖ ๔ ๑ ๕ รวม ๒๗ ๒๒ ๔๙ บุคลากรครู/ บุคลากรทางการศึกษา ชาย ๒ คน หญิง ๔ คน รวม ๗ คน โดยมี นางสาวสุปราณี โสภาคำ เป็นผู้อำนวยการโรงเรียน โรงเรียนบ้านท่าลาด สาขาแหลมทอง ตำบลคำโคกสูง (ข้อมูล ณ วันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๕๘ ) ชั้น/ปี ชาย หญิง รวม อนุบาล ๑ ๑ ๑ ๒ อนุบาล ๒ ๒ ๓ ๕ ป. ๑ ๔ ๒ ๖ ป.๒ ๑ ๒ ๓ ป.๓ - ๑ ๑ ป.๔ ๒ ๓ ๕ ป.๕ ๕ ๑ ๖ ป.๖ ๒ ๓ ๕ รวม ๑๗ ๑๖ ๓๓ บุคลากรครู/บุคลากรทางการศึกษา ชาย ๑ คน หญิง ๑ คน รวม ๒ คน โดยมี นางสาวสุปราณี โสภาคำ เป็นผู้อำนวยการโรงเรียน รวมจำนวนนักเรียนในพื้นที่ตำบลคำโคกสูง ( ข้อมูล ณ วันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๕๘ ) ชั้น/ปี ชาย หญิง รวม อนุบาล ๑ ๒๓ ๒๓ ๔๖ อนุบาล ๒ ๒๕ ๒๘ ๕๓ ป. ๑ ๓๔ ๓๔ ๖๘ ป.๒ ๓๐ ๒๖ ๕๖ ป.๓ ๓๐ ๔๑ ๗๑ ป.๔ ๒๘ ๒๒ ๕๐ ป.๕ ๔๐ ๑๗ ๕๗ ป.๖ ๒๙ ๑๔ ๔๓ มัธยมศึกษา ๑ ๑๕ ๑๐ ๒๕ มัธยมศึกษา ๒ ๑๓ ๑๓ ๒๖ มัธยมศึกษา ๓ ๗ ๑๘ ๒๕ รวม ๒๗๔ ๒๔๖ ๕๒๐ บุคลากรครู /บุคลลากรทางการศึกษา แยกเป็น ชาย ๑๙ คน หญิง ๒๑ คน รวม ๔๐ คน ๓.๒ การจัดการศึกษา องค์การบริหารส่วนตำบลคำโคกสูง ได้ดำเนินการตามโครงการถ่ายโอนภารกิจการจัดการศึกษาอนุบาล ๓ ขวบ ซึ่งปฏิบัติตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พุทธศักราช ๒๕๔๒ มาตรา ๓๐ กระทรวงศึกษาธิการมีนโยบายถ่ายโอนการจัดการศึกษาอนุบาล ๓ ขวบ ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการในปี การศึกษา ๒๕๔๔ โดยให้โรงเรียนในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการประถมศึกษาแห่งชาติ งดรับเด็กอนุบาล ๓ ขวบเข้าเรียน แต่ให้ความร่วมมือกับท้องถิ่นในการจัดการศึกษาอนุบาล ๓ ขวบ โดยสนับสนุนด้านอุปกรณ์การเรียนการสอน ด้านวิชาการและครูอัตราจ้างหรือครูผู้สอนให้ช่วยดำเนินการสอนต่อไป องค์การบริหารส่วนตำบลคำโคกสูง ได้ดำเนินการจัดการเรียนการสอนเด็กก่อนวัยเรียนอนุบาล ๓ ขวบ จำนวน ๔ แห่ง จำแนกได้ดังนี้ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อนุบาล ๓ ขวบ ( ข้อมูล ณ วันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๕๘ ) ชื่อศูนย์ ปี ๒๕๕๘ รวม จำนวนครู หมายเหตุ ชาย หญิง ท่าลาด ๑๐ ๙ ๑๙ ๒ แหลมทอง ๗ ๑๒ ๑๙ ๒ วัดบัวระพา ๒๖ ๒๒ ๔๘ ๓ โคกใหญ่พัฒนา ๓๔ ๓๕ ๖๙ ๔ รวม ๗๗ ๗๘ ๑๕๕ ๑๑ ๓.๓ สถาบันและองค์กรทางศาสนา - วัด/สำนักสงฆ์ ๘ แห่ง ๓.๔ สาธารณสุข - โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพชุมชนฯ ๑ แห่ง - สถานพยาบาลเอกชน ๒ แห่ง - ร้านขายยาแผนปัจจุบัน - แห่ง - อัตราการมีและใช้ส้วมราดน้ำ ร้อยละ ๑๐๐ - อสม. จำนวน ๑๒๐ คน ๓.๕ การสงเคราะห์ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส์และผู้ด้อยโอกาส ในเขตตำบลคำโคกสูง แยกเป็น - ผู้สูงอายุ ( อายุเกิน ๖๐ ปี ) จำนวน ๕๔๐ คน เป็นชาย ๒๕๕ คน หญิง ๒๙๕ คน - ผู้พิการ จำนวน ๖๙ คน เป็นชาย ๓๓ คน หญิง ๓๖ คน - ผู้ป่วยเอดส์ จำนวน ๑๑ คน เป็นชาย ๖ คน หญิง ๕ คน ๓.๖ ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน - สถานีตำรวจ ๑ แห่ง (ตำรวจชุมชน) file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ๓. สภาพทางสังคม ๓.๑ การศึกษา - โรงเรียนประถมศึกษา ๔ แห่ง (รวมโรงเรียนสาขา) - โรงเรียนระดับมัธยมศึกษา ๑ แห่ง คือ โรงเรียนบ้านคำโคกสูง เป็นโรงเรียนขยายโอกาสระดับมัธยมศึกษาตอนต้น - ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ๑ แห่ง โรงเรียนในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลคำโคกสูง มีจำนวนนักเรียนและบุคลากรครู/อาจารย์ ดังนี้ โรงเรียนบ้านคำโคกสูง ตำบลคำโคกสูง (ข้อมูล ณ วันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๕๘) ชั้น/ปี ชาย หญิง รวม อนุบาล ๑ ๑๔ ๑๓ ๒๗ อนุบาล ๒ ๑๐ ๑๖ ๒๖ ป.๑ ๑๖ ๑๙ ๓๕ ป.๒ ๑๓ ๑๕ ๒๘ ป.๓ ๑๓ ๒๒ ๓๕ ป.๔ ๑๔ ๑๔ ๒๘ ป.๕ ๒๒ ๗ ๒๙ ป.๖ ๑๕ ๖ ๒๑ มัธยมศึกษา ๑ ๑๕ ๑๐ ๒๕ มัธยมศึกษา ๒ ๑๓ ๑๓ ๒๖ มัธยมศึกษา ๓ ๗ ๑๘ ๒๕ รวม ๑๕๒ ๑๕๓ ๓๐๕ บุคลากรครู/บุคลากรทางการศึกษา ชาย ๑๐ คน หญิง ๙ คน รวม ๑๙ คน โดยมี นายพงศ์พันธุ์ ขันธะโฮม เป็นผู้อำนวยการโรงเรียน โรงเรียนดงง่าม - นางาม ตำบลคำโคกสูง (ข้อมูล ณ วันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๕๘) ชั้น/ปี ชาย หญิง รวม อนุบาล ๑ ๖ ๖ ๑๒ อนุบาล ๒ ๘ ๗ ๑๕ ป. ๑ ๙ ๕ ๑๔ ป.๒ ๑๒ ๗ ๑๙ ป.๓ ๑๕ ๑๖ ๓๑ ป.๔ ๙ ๔ ๑๓ ป.๕ ๑๑ ๖ ๑๗ ป.๖ ๘ ๔ ๑๒ รวม ๗๘ ๕๕ ๑๓๓ บุคลากรครู /บุคลากรทางการศึกษา ชาย ๖ คน หญิง ๖ คน รวม ๑๒ คน โดยมี นายกิตติชัย อิ่มชมชื่น เป็นผู้อำนวยการโรงเรียน โรงเรียนท่าลาด ตำบลคำโคกสูง (ข้อมูล ณ วันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๕๘) ชั้น/ปี ชาย หญิง รวม อนุบาล ๑ ๒ ๓ ๕ อนุบาล ๒ ๕ ๒ ๗ ป. ๑ ๕ ๘ ๑๓ ป.๒ ๔ ๒ ๖ ป.๓ ๒ ๒ ๔ ป.๔ ๓ ๑ ๔ ป.๕ ๒ ๓ ๕ ป.๖ ๔ ๑ ๕ รวม ๒๗ ๒๒ ๔๙ บุคลากรครู/ บุคลากรทางการศึกษา ชาย ๒ คน หญิง ๔ คน รวม ๗ คน โดยมี นางสาวสุปราณี โสภาคำ เป็นผู้อำนวยการโรงเรียน โรงเรียนบ้านท่าลาด สาขาแหลมทอง ตำบลคำโคกสูง (ข้อมูล ณ วันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๕๘ ) ชั้น/ปี ชาย หญิง รวม อนุบาล ๑ ๑ ๑ ๒ อนุบาล ๒ ๒ ๓ ๕ ป. ๑ ๔ ๒ ๖ ป.๒ ๑ ๒ ๓ ป.๓ - ๑ ๑ ป.๔ ๒ ๓ ๕ ป.๕ ๕ ๑ ๖ ป.๖ ๒ ๓ ๕ รวม ๑๗ ๑๖ ๓๓ บุคลากรครู/บุคลากรทางการศึกษา ชาย ๑ คน หญิง ๑ คน รวม ๒ คน โดยมี นางสาวสุปราณี โสภาคำ เป็นผู้อำนวยการโรงเรียน รวมจำนวนนักเรียนในพื้นที่ตำบลคำโคกสูง ( ข้อมูล ณ วันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๕๘ ) ชั้น/ปี ชาย หญิง รวม อนุบาล ๑ ๒๓ ๒๓ ๔๖ อนุบาล ๒ ๒๕ ๒๘ ๕๓ ป. ๑ ๓๔ ๓๔ ๖๘ ป.๒ ๓๐ ๒๖ ๕๖ ป.๓ ๓๐ ๔๑ ๗๑ ป.๔ ๒๘ ๒๒ ๕๐ ป.๕ ๔๐ ๑๗ ๕๗ ป.๖ ๒๙ ๑๔ ๔๓ มัธยมศึกษา ๑ ๑๕ ๑๐ ๒๕ มัธยมศึกษา ๒ ๑๓ ๑๓ ๒๖ มัธยมศึกษา ๓ ๗ ๑๘ ๒๕ รวม ๒๗๔ ๒๔๖ ๕๒๐ บุคลากรครู /บุคลลากรทางการศึกษา แยกเป็น ชาย ๑๙ คน หญิง ๒๑ คน รวม ๔๐ คน ๓.๒ การจัดการศึกษา องค์การบริหารส่วนตำบลคำโคกสูง ได้ดำเนินการตามโครงการถ่ายโอนภารกิจการจัดการศึกษาอนุบาล ๓ ขวบ ซึ่งปฏิบัติตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พุทธศักราช ๒๕๔๒ มาตรา ๓๐ กระทรวงศึกษาธิการมีนโยบายถ่ายโอนการจัดการศึกษาอนุบาล ๓ ขวบ ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการในปี การศึกษา ๒๕๔๔ โดยให้โรงเรียนในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการประถมศึกษาแห่งชาติ งดรับเด็กอนุบาล ๓ ขวบเข้าเรียน แต่ให้ความร่วมมือกับท้องถิ่นในการจัดการศึกษาอนุบาล ๓ ขวบ โดยสนับสนุนด้านอุปกรณ์การเรียนการสอน ด้านวิชาการและครูอัตราจ้างหรือครูผู้สอนให้ช่วยดำเนินการสอนต่อไป องค์การบริหารส่วนตำบลคำโคกสูง ได้ดำเนินการจัดการเรียนการสอนเด็กก่อนวัยเรียนอนุบาล ๓ ขวบ จำนวน ๔ แห่ง จำแนกได้ดังนี้ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อนุบาล ๓ ขวบ ( ข้อมูล ณ วันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๕๘ ) ชื่อศูนย์ ปี ๒๕๕๘ รวม จำนวนครู หมายเหตุ ชาย หญิง ท่าลาด ๑๐ ๙ ๑๙ ๒ แหลมทอง ๗ ๑๒ ๑๙ ๒ วัดบัวระพา ๒๖ ๒๒ ๔๘ ๓ โคกใหญ่พัฒนา ๓๔ ๓๕ ๖๙ ๔ รวม ๗๗ ๗๘ ๑๕๕ ๑๑ ๓.๓ สถาบันและองค์กรทางศาสนา - วัด/สำนักสงฆ์ ๘ แห่ง ๓.๔ สาธารณสุข - โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพชุมชนฯ ๑ แห่ง - สถานพยาบาลเอกชน ๒ แห่ง - ร้านขายยาแผนปัจจุบัน - แห่ง - อัตราการมีและใช้ส้วมราดน้ำ ร้อยละ ๑๐๐ - อสม. จำนวน ๑๒๐ คน ๓.๕ การสงเคราะห์ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส์และผู้ด้อยโอกาส ในเขตตำบลคำโคกสูง แยกเป็น - ผู้สูงอายุ ( อายุเกิน ๖๐ ปี ) จำนวน ๕๔๐ คน เป็นชาย ๒๕๕ คน หญิง ๒๙๕ คน - ผู้พิการ จำนวน ๖๙ คน เป็นชาย ๓๓ คน หญิง ๓๖ คน - ผู้ป่วยเอดส์ จำนวน ๑๑ คน เป็นชาย ๖ คน หญิง ๕ คน ๓.๖ ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน - สถานีตำรวจ ๑ แห่ง (ตำรวจชุมชน) ../add_file/๓. สภาพทางสังคม ๓.๑ การศึกษา - โรงเรียนประถมศึกษา ๔ แห่ง (รวมโรงเรียนสาขา) - โรงเรียนระดับมัธยมศึกษา ๑ แห่ง คือ โรงเรียนบ้านคำโคกสูง เป็นโรงเรียนขยายโอกาสระดับมัธยมศึกษาตอนต้น - ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ๑ แห่ง โรงเรียนในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลคำโคกสูง มีจำนวนนักเรียนและบุคลากรครู/อาจารย์ ดังนี้ โรงเรียนบ้านคำโคกสูง ตำบลคำโคกสูง (ข้อมูล ณ วันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๕๘) ชั้น/ปี ชาย หญิง รวม อนุบาล ๑ ๑๔ ๑๓ ๒๗ อนุบาล ๒ ๑๐ ๑๖ ๒๖ ป.๑ ๑๖ ๑๙ ๓๕ ป.๒ ๑๓ ๑๕ ๒๘ ป.๓ ๑๓ ๒๒ ๓๕ ป.๔ ๑๔ ๑๔ ๒๘ ป.๕ ๒๒ ๗ ๒๙ ป.๖ ๑๕ ๖ ๒๑ มัธยมศึกษา ๑ ๑๕ ๑๐ ๒๕ มัธยมศึกษา ๒ ๑๓ ๑๓ ๒๖ มัธยมศึกษา ๓ ๗ ๑๘ ๒๕ รวม ๑๕๒ ๑๕๓ ๓๐๕ บุคลากรครู/บุคลากรทางการศึกษา ชาย ๑๐ คน หญิง ๙ คน รวม ๑๙ คน โดยมี นายพงศ์พันธุ์ ขันธะโฮม เป็นผู้อำนวยการโรงเรียน โรงเรียนดงง่าม - นางาม ตำบลคำโคกสูง (ข้อมูล ณ วันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๕๘) ชั้น/ปี ชาย หญิง รวม อนุบาล ๑ ๖ ๖ ๑๒ อนุบาล ๒ ๘ ๗ ๑๕ ป. ๑ ๙ ๕ ๑๔ ป.๒ ๑๒ ๗ ๑๙ ป.๓ ๑๕ ๑๖ ๓๑ ป.๔ ๙ ๔ ๑๓ ป.๕ ๑๑ ๖ ๑๗ ป.๖ ๘ ๔ ๑๒ รวม ๗๘ ๕๕ ๑๓๓ บุคลากรครู /บุคลากรทางการศึกษา ชาย ๖ คน หญิง ๖ คน รวม ๑๒ คน โดยมี นายกิตติชัย อิ่มชมชื่น เป็นผู้อำนวยการโรงเรียน โรงเรียนท่าลาด ตำบลคำโคกสูง (ข้อมูล ณ วันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๕๘) ชั้น/ปี ชาย หญิง รวม อนุบาล ๑ ๒ ๓ ๕ อนุบาล ๒ ๕ ๒ ๗ ป. ๑ ๕ ๘ ๑๓ ป.๒ ๔ ๒ ๖ ป.๓ ๒ ๒ ๔ ป.๔ ๓ ๑ ๔ ป.๕ ๒ ๓ ๕ ป.๖ ๔ ๑ ๕ รวม ๒๗ ๒๒ ๔๙ บุคลากรครู/ บุคลากรทางการศึกษา ชาย ๒ คน หญิง ๔ คน รวม ๗ คน โดยมี นางสาวสุปราณี โสภาคำ เป็นผู้อำนวยการโรงเรียน โรงเรียนบ้านท่าลาด สาขาแหลมทอง ตำบลคำโคกสูง (ข้อมูล ณ วันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๕๘ ) ชั้น/ปี ชาย หญิง รวม อนุบาล ๑ ๑ ๑ ๒ อนุบาล ๒ ๒ ๓ ๕ ป. ๑ ๔ ๒ ๖ ป.๒ ๑ ๒ ๓ ป.๓ - ๑ ๑ ป.๔ ๒ ๓ ๕ ป.๕ ๕ ๑ ๖ ป.๖ ๒ ๓ ๕ รวม ๑๗ ๑๖ ๓๓ บุคลากรครู/บุคลากรทางการศึกษา ชาย ๑ คน หญิง ๑ คน รวม ๒ คน โดยมี นางสาวสุปราณี โสภาคำ เป็นผู้อำนวยการโรงเรียน รวมจำนวนนักเรียนในพื้นที่ตำบลคำโคกสูง ( ข้อมูล ณ วันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๕๘ ) ชั้น/ปี ชาย หญิง รวม อนุบาล ๑ ๒๓ ๒๓ ๔๖ อนุบาล ๒ ๒๕ ๒๘ ๕๓ ป. ๑ ๓๔ ๓๔ ๖๘ ป.๒ ๓๐ ๒๖ ๕๖ ป.๓ ๓๐ ๔๑ ๗๑ ป.๔ ๒๘ ๒๒ ๕๐ ป.๕ ๔๐ ๑๗ ๕๗ ป.๖ ๒๙ ๑๔ ๔๓ มัธยมศึกษา ๑ ๑๕ ๑๐ ๒๕ มัธยมศึกษา ๒ ๑๓ ๑๓ ๒๖ มัธยมศึกษา ๓ ๗ ๑๘ ๒๕ รวม ๒๗๔ ๒๔๖ ๕๒๐ บุคลากรครู /บุคลลากรทางการศึกษา แยกเป็น ชาย ๑๙ คน หญิง ๒๑ คน รวม ๔๐ คน ๓.๒ การจัดการศึกษา องค์การบริหารส่วนตำบลคำโคกสูง ได้ดำเนินการตามโครงการถ่ายโอนภารกิจการจัดการศึกษาอนุบาล ๓ ขวบ ซึ่งปฏิบัติตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พุทธศักราช ๒๕๔๒ มาตรา ๓๐ กระทรวงศึกษาธิการมีนโยบายถ่ายโอนการจัดการศึกษาอนุบาล ๓ ขวบ ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการในปี การศึกษา ๒๕๔๔ โดยให้โรงเรียนในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการประถมศึกษาแห่งชาติ งดรับเด็กอนุบาล ๓ ขวบเข้าเรียน แต่ให้ความร่วมมือกับท้องถิ่นในการจัดการศึกษาอนุบาล ๓ ขวบ โดยสนับสนุนด้านอุปกรณ์การเรียนการสอน ด้านวิชาการและครูอัตราจ้างหรือครูผู้สอนให้ช่วยดำเนินการสอนต่อไป องค์การบริหารส่วนตำบลคำโคกสูง ได้ดำเนินการจัดการเรียนการสอนเด็กก่อนวัยเรียนอนุบาล ๓ ขวบ จำนวน ๔ แห่ง จำแนกได้ดังนี้ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อนุบาล ๓ ขวบ ( ข้อมูล ณ วันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๕๘ ) ชื่อศูนย์ ปี ๒๕๕๘ รวม จำนวนครู หมายเหตุ ชาย หญิง ท่าลาด ๑๐ ๙ ๑๙ ๒ แหลมทอง ๗ ๑๒ ๑๙ ๒ วัดบัวระพา ๒๖ ๒๒ ๔๘ ๓ โคกใหญ่พัฒนา ๓๔ ๓๕ ๖๙ ๔ รวม ๗๗ ๗๘ ๑๕๕ ๑๑ ๓.๓ สถาบันและองค์กรทางศาสนา - วัด/สำนักสงฆ์ ๘ แห่ง ๓.๔ สาธารณสุข - โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพชุมชนฯ ๑ แห่ง - สถานพยาบาลเอกชน ๒ แห่ง - ร้านขายยาแผนปัจจุบัน - แห่ง - อัตราการมีและใช้ส้วมราดน้ำ ร้อยละ ๑๐๐ - อสม. จำนวน ๑๒๐ คน ๓.๕ การสงเคราะห์ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส์และผู้ด้อยโอกาส ในเขตตำบลคำโคกสูง แยกเป็น - ผู้สูงอายุ ( อายุเกิน ๖๐ ปี ) จำนวน ๕๔๐ คน เป็นชาย ๒๕๕ คน หญิง ๒๙๕ คน - ผู้พิการ จำนวน ๖๙ คน เป็นชาย ๓๓ คน หญิง ๓๖ คน - ผู้ป่วยเอดส์ จำนวน ๑๑ คน เป็นชาย ๖ คน หญิง ๕ คน ๓.๖ ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน - สถานีตำรวจ ๑ แห่ง (ตำรวจชุมชน)
ชื่อไฟล์ : องค์การบริหารส่วนตำบลคำโคกสูง ติดป้ายรณรงค์ประชาสัมพันธ์ป้องกันโรคไวรัสโคโรน่าฮู่ฮั่น ซึ่งมีต้นกำเนิดมาจากค้างคาวเมืองอู่ฮั่นประเทศจีน file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: องค์การบริหารส่วนตำบลคำโคกสูง ติดป้ายรณรงค์ประชาสัมพันธ์ป้องกันโรคไวรัสโคโรน่าฮู่ฮั่น ซึ่งมีต้นกำเนิดมาจากค้างคาวเมืองอู่ฮั่นประเทศจีน ../add_file/องค์การบริหารส่วนตำบลคำโคกสูง ติดป้ายรณรงค์ประชาสัมพันธ์ป้องกันโรคไวรัสโคโรน่าฮู่ฮั่น ซึ่งมีต้นกำเนิดมาจากค้างคาวเมืองอู่ฮั่นประเทศจีน
ชื่อไฟล์ : PgLDzJYThu31237.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : H0tcAxGThu31435.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : kcdXfgaThu32109.docx file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : uibjL8PThu32706.docx file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : ddgrMjrThu32945.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : VI3HLfbThu33026.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : รอปรับปรุง file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: รอปรับปรุง ../add_file/รอปรับปรุง
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : 4tiwfqpThu33853.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : Y9DzBriThu33911.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : dGHxSx1Thu33943.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : kUkCOVrThu33948.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : de858C7Thu34013.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : WuyevCvThu34119.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : HieP8HLThu34226.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : N1HGDhiThu34259.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : yVVWzXGThu34316.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : PC1bUDrThu34318.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : ZkSmi5vThu34545.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : mDA1y7pThu34704.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : 8IG4XCpThu34819.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : S708GTWThu34948.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : h49t4DWThu35052.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : tUpM0LdThu35210.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : FjSIci7Thu35324.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : Axf3LGkThu35421.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : BnPqa7yThu35703.docx file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : T9j9XF0Thu35815.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : N1VCACuThu40703.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : pGGfWI1Thu40916.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : NLo7UbwThu40942.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : JzSXkkPThu40957.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : IHs8jn1Thu41017.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : PcRa6fyThu41045.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : OwaIadeThu41154.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : JQRPXhCThu41402.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : Zm0eTryThu41414.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : PCkb7tFThu41428.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : TLBZlVZThu41528.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : v1DWUK6Thu42521.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : 9NBUxKAThu43239.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : mVXuNtMThu43303.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : AklTg50Thu43325.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : ACZaS7tThu43343.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : XYlfupkThu43407.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : N1XvzdKThu43426.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : ๕.๑ ทรัพยากรธรรมชาติในพื้นที่ - ป่าไม้ - ลำน้ำพันชาด - ลำน้ำปาว - ห้วยซัน,ห้วยลาดแกว,ห้วยลาดม่วง,ห้วยหินลาด - หนองสิม,หนองปู่ตา,หนองปู่งาม,หนองบัว ๕.๒ มวลชนจัดตั้ง - ลูกเสือชาวบ้าน ๓ รุ่น ๑๐๐ คน - อปพร. ๓ รุ่น รวม ๑๒๙ คน file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ๕.๑ ทรัพยากรธรรมชาติในพื้นที่ - ป่าไม้ - ลำน้ำพันชาด - ลำน้ำปาว - ห้วยซัน,ห้วยลาดแกว,ห้วยลาดม่วง,ห้วยหินลาด - หนองสิม,หนองปู่ตา,หนองปู่งาม,หนองบัว ๕.๒ มวลชนจัดตั้ง - ลูกเสือชาวบ้าน ๓ รุ่น ๑๐๐ คน - อปพร. ๓ รุ่น รวม ๑๒๙ คน ../add_file/๕.๑ ทรัพยากรธรรมชาติในพื้นที่ - ป่าไม้ - ลำน้ำพันชาด - ลำน้ำปาว - ห้วยซัน,ห้วยลาดแกว,ห้วยลาดม่วง,ห้วยหินลาด - หนองสิม,หนองปู่ตา,หนองปู่งาม,หนองบัว ๕.๒ มวลชนจัดตั้ง - ลูกเสือชาวบ้าน ๓ รุ่น ๑๐๐ คน - อปพร. ๓ รุ่น รวม ๑๒๙ คน
ชื่อไฟล์ : ๖.๑ ศักยภาพขององค์การบริหารส่วนตำบล ๑) พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้าง รวม ๔๙ คน แยกเป็น ๑.๑ พนักงานส่วนตำบล จำนวน ๑๘ คน ๑.๒ ครูผู้ดูแลเด็ก จำนวน ๕ คน ๑.๓ ลูกจ้างประจำ จำนวน ๑ คน ๑.๔ พนักงานจ้าง จำนวน ๒๕ คน แยกเป็น พนักงานจ้างตามภารกิจ จำนวน ๒๐ คน พนักงานจ้างทั่วไป จำนวน ๕ คน ๒) ระดับการศึกษาของบุคลากร ๒.๑ พนักงานส่วนตำบล - มัธยมศึกษา/อาชีวศึกษา - คน - อนุปริญญาตรีหรือเทียบเท่า ๑ คน - ปริญญาตรี ๑๒ คน - สูงกว่าปริญญาตรี ๑๐ คน ๒.๒ ลูกจ้างประจำ - ประถมศึกษา ๑ คน ๒.๓ พนักงานจ้าง - มัธยมศึกษา/อาชีวศึกษา ๔ คน - อนุปริญญาตรีหรือเทียบเท่า ๖ คน - ปริญญาตรี ๑๕ คน ๓) ผู้บริหารท้องถิ่น/สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล ประกอบด้วย ๓.๑ ผู้บริหารและผู้ช่วยผู้บริหาร ประกอบด้วย - นายทอง นันทะเขต นายก อบต. - นายศักดิ์สิทธิ์ ร่มวาปี รองนายก อบต. คนที่ ๑ - นายนายอ้อด คำพิชิต รองนายก อบต. คนที่ ๒ - นายพยุง บุญระคร เลขานุการนายก อบต. ๓.๒ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล ( ฝ่ายนิติบัญญัติ ) ประกอบด้วย - นายสำรอง ตรีธวัช ประธานสภา อบต. - นายบุญจันทร์ ไชยทองศรี รองประธานสภา อบต. - นายวราวุธ ลาจ้อย เลขานุการสภา อบต. - นายประทาน แสงจันทร์คุ้ม สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๑ - นางอุทิศ วังแสง สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๒ - นายเชียร แก้วคุณ สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๒ - นายติด ทดคำใส สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๓ - นายอุดมศิลป์ อ่อนศรี สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๓ - นายจรัญ จุลบุรมย์ สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๔ - นายนกเทศ บุบผาพิลา สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๔ - นายกิตติศักดิ์ ปะกิเสนัง สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๕ - นายเจริญ บุราณเดช สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๕ - นายนพดล ศิโร สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๖ - นายสมหมาย บรรเทา สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๗ - นางประนอม สายจำปา สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๗ - นายไมตรีจิตร น้อยนาง สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๘ - นายสุรเชษฐ์ รัตนะ สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๘ - นายถวิล คำผอง (เสียชีวิต) สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๙ ๖.๒ โครงสร้างและกระบวนการบริหารงานบุคคล จำนวนบุคลากร พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้าง และพนักงานจ้าง ปัจจุบันมีจำนวน ๔๙ คน แบ่งส่วนราชการออกเป็น ๕ ส่วน ดังนี้ ๖.๒.๑ เจ้าหน้าที่สำนักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ประกอบด้วย ๑) นายบุญพันธ์ ศรีหลิ่ง ตำแหน่ง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล (นักบริหารงาน อบต.๘) ๒) นางอัญชนา ทิพเนน ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักปลัด ๓) นายชาตรี คำจำปี ตำแหน่ง นิติกร ๔) นางพัชรียา ศรีหริ่ง ตำแหน่ง บุคลากร ๕) น.ส.นิศาลักษณ์ เนมียะวงศ์ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน ๖) สิบเอกสมภพ ไชยสาร ตำแหน่ง เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ๗) จ่าเอกพิชิต วิเชียรดี ตำแหน่ง เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน ๘) นายจรูญศักดิ์ ปุผาลา ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน ๙) น.ส.ณิชานันท์ พละสุข ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ ๑๐) น.ส.จันทร์สุดา ศรีหริ่ง ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล ๑๑) นายภูวเรศ ยุบลพันธ์ ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ ๑๒) น.ส.อุดมศิลป์ ฮมแสน ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล ๑๓) น.ส.สุมลรัตน์ ไพศาล ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานสาธารณสุข ๑๔) น.ส.นิตยา ศรีหลิ่ง ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่วิเคราะห์ฯ ๑๕) นายเนวิน เหล็กกล้า ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ๑๖) นายสงัด คำพิมาร ตำแหน่ง นักการภารโรง ๑๗) นายทองปาน สมต้าย ตำแหน่ง คนงานทั่วไป (พนักงานขับรถขยะ) ๑๘) นายสมนึก วิเชียรดี ตำแหน่ง คนงานประจำรถขยะ ๖.๒.๒ กองคลัง มีพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง จำนวน ๗ คน ประกอบด้วย ๑) นายสานิตย์ ทองศรี ตำแหน่ง ผอ.กองช่าง รักษาการผู้อำนวยการกองคลัง ๒) น.ส.มยุรี ไชยโสดา ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี ๓) น.ส.มิรันตี บุญอภัย ตำแหน่ง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ๔) นางศรีออ ไมยจิตร์ ตำแหน่ง เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ ๕) นายชูทัศน์ อุตลุม ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี ๖) นางธิดารัตน์ วิเชียรดี ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่จัดเก็บรายได้ ๗) น.ส.อัมริกา พรมสมศรี ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่พัสดุ ๘) น.ส.จินตนา ศรีคำ ตำแหน่ง พนักงานจ้างทั่วไป (ธุรการ) ๖.๒.๓ กองช่าง มีพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง จำนวน ๖ คน ประกอบด้วย ๑) นายสานิตย์ ทองศรี ตำแหน่ง ผอ.กองช่าง (นักบริหารงานช่าง) ๒) นายนิกร ทงธะลาย ตำแหน่ง นายช่างโยธา ๓) นายอนันต์ นาเมืองรักษ์ ตำแหน่ง ผู้ช่วยช่างไฟฟ้า ๔) นายวุฒินันท์ ไมยจิตร์ ตำแหน่ง ผู้ช่วยช่างโยธา ๕) นายสวาท คำสุข ตำแหน่ง คนงานทั่วไป (ธุรการ) ๖) นายเจตพล อรัญวงศ์ ตำแหน่ง คนงานทั่วไป (พนักงานประปา) ลูกจ้างประจำ ๑) นายศุภกร จันทร์นวล ตำแหน่ง พนง.สูบน้ำ (ลูกจ้างประจำ ถ่ายโอน) ๖.๒.๔ ส่วนการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มีพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง จำนวน ๑๔ คน ประกอบด้วย ๑) นายศราวุธ ศรีหริ่ง ตำแหน่ง หัวหน้าส่วนการศึกษา ฯ ๒) สิบเอกกองไทย กิ่งหลักเมือง ตำแหน่ง เจ้าพนักงานพัสดุ ๓) นายวัชระ เหล่าพิมพ์ ตำแหน่ง ผู้ช่วยนักวิชาการศึกษาฯ ๔) นางสาวจุฑารัตน์ ภูกาบิน ตำแหน่ง ครู ๕) นางยุพิน นักบุญ ตำแหน่ง ครู ๖) นางละมุด สีหาฆัง ตำแหน่ง ครู ๗) นางวัชรินทร์ สว่างวงศ์ ตำแหน่ง ครู ๘) นางเสาวคนธ์ แก้วแสนสินธุ์ ตำแหน่ง ครู ๙) นางสาวน้ำผึ้ง ติยะบุตร ตำแหน่ง ผู้ช่วยครูดูแลเด็ก ฯ ๑๐) นางทัศนีย์ นาทมพล ตำแหน่ง ผู้ช่วยครูดูแลเด็ก ฯ ๑๑) นางลัดดา โจมแก้ว ตำแหน่ง ผู้ช่วยครูดูแลเด็ก ฯ ๑๒) นางศุภวรรณ ศรีหริ่ง ตำแหน่ง ผู้ช่วยครูดูแลเด็ก ฯ ๑๓) นางสาวสุทธิกานต์ สุทธี ตำแหน่ง ผู้ช่วยครูดูแลเด็ก ฯ ๑๔) นางสาวลักษณ์ขณา อุทปา ตำแหน่ง ผู้ช่วยครูดูแลเด็ก ฯ ๑๕) นายมานะ บรรเทา ตำแหน่ง พนักงานทั่วไป ๖.๒.๕ ส่วนส่งเสริมการเกษตร มีพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง จำนวน ๒ คน ประกอบด้วย ๑) นายสถิตพงษ์ ดวงศรี ตำแหน่ง หัวหน้าส่วนส่งเสริมการเกษตร ๒) นางสาวกิติวรญาภรฬ์ กุลกั้ง ตำแหน่ง ผู้ช่วยนักวิชาการเกษตร ๖.๓ ศักยภาพของชุมชนและพื้นที่ ๑) การรวมกลุ่มของประชาชน จำนวนกลุ่มและองค์กรประชาชนในพื้นที่ประกอบด้วย - กลุ่มสตรีประจำตำบล - กลุ่มออมทรัพย์ประจำหมู่บ้าน ๔ กลุ่ม - กลุ่มเยาวชนตำบลคำโคกสูง - กลุ่มแม่บ้าน - กลุ่ม อสม. - กลุ่มแม่บ้านมัดหมี่ขิด - กลุ่มแปรรูปอาหารจากปลา - กลุ่มแม่บ้านเกษตรกร - กลุ่มกองทุนส่งเสริมอาชีพ บ.คำโคกสูง - กลุ่มเลี้ยงปลาในกระชังบ้านแหลมทอง - กลุ่มส่งเสริมอาชีพบ้านดงง่าม - กลุ่มเกษตรกรปลูกพืชผักสวนครัว - กลุ่มส่งเสริมอาชีพบ้านโคกใหญ่พัฒนา - กลุ่มส่งเสริมอาชีพบ้านนางาม - กลุ่มประมงบ้านวังไชย - กลุ่มกองทุนส่งเสริมอาชีพ บ.ท่าสำราญ ๒) จุดเด่นของพื้นที่ - มีแหล่งน้ำที่ค่อนข้างสมบูรณ์ - มีพื้นที่เหมาะสำหรับทำการเกษตร - มีการปลูกพืชเศรษฐกิจ เช่น ข้าว อ้อย มันสำปะหลัง เป็นจำนวนมาก file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ๖.๑ ศักยภาพขององค์การบริหารส่วนตำบล ๑) พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้าง รวม ๔๙ คน แยกเป็น ๑.๑ พนักงานส่วนตำบล จำนวน ๑๘ คน ๑.๒ ครูผู้ดูแลเด็ก จำนวน ๕ คน ๑.๓ ลูกจ้างประจำ จำนวน ๑ คน ๑.๔ พนักงานจ้าง จำนวน ๒๕ คน แยกเป็น พนักงานจ้างตามภารกิจ จำนวน ๒๐ คน พนักงานจ้างทั่วไป จำนวน ๕ คน ๒) ระดับการศึกษาของบุคลากร ๒.๑ พนักงานส่วนตำบล - มัธยมศึกษา/อาชีวศึกษา - คน - อนุปริญญาตรีหรือเทียบเท่า ๑ คน - ปริญญาตรี ๑๒ คน - สูงกว่าปริญญาตรี ๑๐ คน ๒.๒ ลูกจ้างประจำ - ประถมศึกษา ๑ คน ๒.๓ พนักงานจ้าง - มัธยมศึกษา/อาชีวศึกษา ๔ คน - อนุปริญญาตรีหรือเทียบเท่า ๖ คน - ปริญญาตรี ๑๕ คน ๓) ผู้บริหารท้องถิ่น/สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล ประกอบด้วย ๓.๑ ผู้บริหารและผู้ช่วยผู้บริหาร ประกอบด้วย - นายทอง นันทะเขต นายก อบต. - นายศักดิ์สิทธิ์ ร่มวาปี รองนายก อบต. คนที่ ๑ - นายนายอ้อด คำพิชิต รองนายก อบต. คนที่ ๒ - นายพยุง บุญระคร เลขานุการนายก อบต. ๓.๒ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล ( ฝ่ายนิติบัญญัติ ) ประกอบด้วย - นายสำรอง ตรีธวัช ประธานสภา อบต. - นายบุญจันทร์ ไชยทองศรี รองประธานสภา อบต. - นายวราวุธ ลาจ้อย เลขานุการสภา อบต. - นายประทาน แสงจันทร์คุ้ม สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๑ - นางอุทิศ วังแสง สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๒ - นายเชียร แก้วคุณ สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๒ - นายติด ทดคำใส สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๓ - นายอุดมศิลป์ อ่อนศรี สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๓ - นายจรัญ จุลบุรมย์ สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๔ - นายนกเทศ บุบผาพิลา สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๔ - นายกิตติศักดิ์ ปะกิเสนัง สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๕ - นายเจริญ บุราณเดช สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๕ - นายนพดล ศิโร สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๖ - นายสมหมาย บรรเทา สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๗ - นางประนอม สายจำปา สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๗ - นายไมตรีจิตร น้อยนาง สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๘ - นายสุรเชษฐ์ รัตนะ สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๘ - นายถวิล คำผอง (เสียชีวิต) สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๙ ๖.๒ โครงสร้างและกระบวนการบริหารงานบุคคล จำนวนบุคลากร พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้าง และพนักงานจ้าง ปัจจุบันมีจำนวน ๔๙ คน แบ่งส่วนราชการออกเป็น ๕ ส่วน ดังนี้ ๖.๒.๑ เจ้าหน้าที่สำนักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ประกอบด้วย ๑) นายบุญพันธ์ ศรีหลิ่ง ตำแหน่ง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล (นักบริหารงาน อบต.๘) ๒) นางอัญชนา ทิพเนน ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักปลัด ๓) นายชาตรี คำจำปี ตำแหน่ง นิติกร ๔) นางพัชรียา ศรีหริ่ง ตำแหน่ง บุคลากร ๕) น.ส.นิศาลักษณ์ เนมียะวงศ์ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน ๖) สิบเอกสมภพ ไชยสาร ตำแหน่ง เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ๗) จ่าเอกพิชิต วิเชียรดี ตำแหน่ง เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน ๘) นายจรูญศักดิ์ ปุผาลา ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน ๙) น.ส.ณิชานันท์ พละสุข ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ ๑๐) น.ส.จันทร์สุดา ศรีหริ่ง ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล ๑๑) นายภูวเรศ ยุบลพันธ์ ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ ๑๒) น.ส.อุดมศิลป์ ฮมแสน ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล ๑๓) น.ส.สุมลรัตน์ ไพศาล ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานสาธารณสุข ๑๔) น.ส.นิตยา ศรีหลิ่ง ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่วิเคราะห์ฯ ๑๕) นายเนวิน เหล็กกล้า ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ๑๖) นายสงัด คำพิมาร ตำแหน่ง นักการภารโรง ๑๗) นายทองปาน สมต้าย ตำแหน่ง คนงานทั่วไป (พนักงานขับรถขยะ) ๑๘) นายสมนึก วิเชียรดี ตำแหน่ง คนงานประจำรถขยะ ๖.๒.๒ กองคลัง มีพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง จำนวน ๗ คน ประกอบด้วย ๑) นายสานิตย์ ทองศรี ตำแหน่ง ผอ.กองช่าง รักษาการผู้อำนวยการกองคลัง ๒) น.ส.มยุรี ไชยโสดา ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี ๓) น.ส.มิรันตี บุญอภัย ตำแหน่ง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ๔) นางศรีออ ไมยจิตร์ ตำแหน่ง เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ ๕) นายชูทัศน์ อุตลุม ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี ๖) นางธิดารัตน์ วิเชียรดี ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่จัดเก็บรายได้ ๗) น.ส.อัมริกา พรมสมศรี ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่พัสดุ ๘) น.ส.จินตนา ศรีคำ ตำแหน่ง พนักงานจ้างทั่วไป (ธุรการ) ๖.๒.๓ กองช่าง มีพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง จำนวน ๖ คน ประกอบด้วย ๑) นายสานิตย์ ทองศรี ตำแหน่ง ผอ.กองช่าง (นักบริหารงานช่าง) ๒) นายนิกร ทงธะลาย ตำแหน่ง นายช่างโยธา ๓) นายอนันต์ นาเมืองรักษ์ ตำแหน่ง ผู้ช่วยช่างไฟฟ้า ๔) นายวุฒินันท์ ไมยจิตร์ ตำแหน่ง ผู้ช่วยช่างโยธา ๕) นายสวาท คำสุข ตำแหน่ง คนงานทั่วไป (ธุรการ) ๖) นายเจตพล อรัญวงศ์ ตำแหน่ง คนงานทั่วไป (พนักงานประปา) ลูกจ้างประจำ ๑) นายศุภกร จันทร์นวล ตำแหน่ง พนง.สูบน้ำ (ลูกจ้างประจำ ถ่ายโอน) ๖.๒.๔ ส่วนการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มีพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง จำนวน ๑๔ คน ประกอบด้วย ๑) นายศราวุธ ศรีหริ่ง ตำแหน่ง หัวหน้าส่วนการศึกษา ฯ ๒) สิบเอกกองไทย กิ่งหลักเมือง ตำแหน่ง เจ้าพนักงานพัสดุ ๓) นายวัชระ เหล่าพิมพ์ ตำแหน่ง ผู้ช่วยนักวิชาการศึกษาฯ ๔) นางสาวจุฑารัตน์ ภูกาบิน ตำแหน่ง ครู ๕) นางยุพิน นักบุญ ตำแหน่ง ครู ๖) นางละมุด สีหาฆัง ตำแหน่ง ครู ๗) นางวัชรินทร์ สว่างวงศ์ ตำแหน่ง ครู ๘) นางเสาวคนธ์ แก้วแสนสินธุ์ ตำแหน่ง ครู ๙) นางสาวน้ำผึ้ง ติยะบุตร ตำแหน่ง ผู้ช่วยครูดูแลเด็ก ฯ ๑๐) นางทัศนีย์ นาทมพล ตำแหน่ง ผู้ช่วยครูดูแลเด็ก ฯ ๑๑) นางลัดดา โจมแก้ว ตำแหน่ง ผู้ช่วยครูดูแลเด็ก ฯ ๑๒) นางศุภวรรณ ศรีหริ่ง ตำแหน่ง ผู้ช่วยครูดูแลเด็ก ฯ ๑๓) นางสาวสุทธิกานต์ สุทธี ตำแหน่ง ผู้ช่วยครูดูแลเด็ก ฯ ๑๔) นางสาวลักษณ์ขณา อุทปา ตำแหน่ง ผู้ช่วยครูดูแลเด็ก ฯ ๑๕) นายมานะ บรรเทา ตำแหน่ง พนักงานทั่วไป ๖.๒.๕ ส่วนส่งเสริมการเกษตร มีพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง จำนวน ๒ คน ประกอบด้วย ๑) นายสถิตพงษ์ ดวงศรี ตำแหน่ง หัวหน้าส่วนส่งเสริมการเกษตร ๒) นางสาวกิติวรญาภรฬ์ กุลกั้ง ตำแหน่ง ผู้ช่วยนักวิชาการเกษตร ๖.๓ ศักยภาพของชุมชนและพื้นที่ ๑) การรวมกลุ่มของประชาชน จำนวนกลุ่มและองค์กรประชาชนในพื้นที่ประกอบด้วย - กลุ่มสตรีประจำตำบล - กลุ่มออมทรัพย์ประจำหมู่บ้าน ๔ กลุ่ม - กลุ่มเยาวชนตำบลคำโคกสูง - กลุ่มแม่บ้าน - กลุ่ม อสม. - กลุ่มแม่บ้านมัดหมี่ขิด - กลุ่มแปรรูปอาหารจากปลา - กลุ่มแม่บ้านเกษตรกร - กลุ่มกองทุนส่งเสริมอาชีพ บ.คำโคกสูง - กลุ่มเลี้ยงปลาในกระชังบ้านแหลมทอง - กลุ่มส่งเสริมอาชีพบ้านดงง่าม - กลุ่มเกษตรกรปลูกพืชผักสวนครัว - กลุ่มส่งเสริมอาชีพบ้านโคกใหญ่พัฒนา - กลุ่มส่งเสริมอาชีพบ้านนางาม - กลุ่มประมงบ้านวังไชย - กลุ่มกองทุนส่งเสริมอาชีพ บ.ท่าสำราญ ๒) จุดเด่นของพื้นที่ - มีแหล่งน้ำที่ค่อนข้างสมบูรณ์ - มีพื้นที่เหมาะสำหรับทำการเกษตร - มีการปลูกพืชเศรษฐกิจ เช่น ข้าว อ้อย มันสำปะหลัง เป็นจำนวนมาก ../add_file/๖.๑ ศักยภาพขององค์การบริหารส่วนตำบล ๑) พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้าง รวม ๔๙ คน แยกเป็น ๑.๑ พนักงานส่วนตำบล จำนวน ๑๘ คน ๑.๒ ครูผู้ดูแลเด็ก จำนวน ๕ คน ๑.๓ ลูกจ้างประจำ จำนวน ๑ คน ๑.๔ พนักงานจ้าง จำนวน ๒๕ คน แยกเป็น พนักงานจ้างตามภารกิจ จำนวน ๒๐ คน พนักงานจ้างทั่วไป จำนวน ๕ คน ๒) ระดับการศึกษาของบุคลากร ๒.๑ พนักงานส่วนตำบล - มัธยมศึกษา/อาชีวศึกษา - คน - อนุปริญญาตรีหรือเทียบเท่า ๑ คน - ปริญญาตรี ๑๒ คน - สูงกว่าปริญญาตรี ๑๐ คน ๒.๒ ลูกจ้างประจำ - ประถมศึกษา ๑ คน ๒.๓ พนักงานจ้าง - มัธยมศึกษา/อาชีวศึกษา ๔ คน - อนุปริญญาตรีหรือเทียบเท่า ๖ คน - ปริญญาตรี ๑๕ คน ๓) ผู้บริหารท้องถิ่น/สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล ประกอบด้วย ๓.๑ ผู้บริหารและผู้ช่วยผู้บริหาร ประกอบด้วย - นายทอง นันทะเขต นายก อบต. - นายศักดิ์สิทธิ์ ร่มวาปี รองนายก อบต. คนที่ ๑ - นายนายอ้อด คำพิชิต รองนายก อบต. คนที่ ๒ - นายพยุง บุญระคร เลขานุการนายก อบต. ๓.๒ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล ( ฝ่ายนิติบัญญัติ ) ประกอบด้วย - นายสำรอง ตรีธวัช ประธานสภา อบต. - นายบุญจันทร์ ไชยทองศรี รองประธานสภา อบต. - นายวราวุธ ลาจ้อย เลขานุการสภา อบต. - นายประทาน แสงจันทร์คุ้ม สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๑ - นางอุทิศ วังแสง สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๒ - นายเชียร แก้วคุณ สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๒ - นายติด ทดคำใส สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๓ - นายอุดมศิลป์ อ่อนศรี สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๓ - นายจรัญ จุลบุรมย์ สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๔ - นายนกเทศ บุบผาพิลา สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๔ - นายกิตติศักดิ์ ปะกิเสนัง สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๕ - นายเจริญ บุราณเดช สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๕ - นายนพดล ศิโร สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๖ - นายสมหมาย บรรเทา สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๗ - นางประนอม สายจำปา สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๗ - นายไมตรีจิตร น้อยนาง สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๘ - นายสุรเชษฐ์ รัตนะ สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๘ - นายถวิล คำผอง (เสียชีวิต) สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๙ ๖.๒ โครงสร้างและกระบวนการบริหารงานบุคคล จำนวนบุคลากร พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้าง และพนักงานจ้าง ปัจจุบันมีจำนวน ๔๙ คน แบ่งส่วนราชการออกเป็น ๕ ส่วน ดังนี้ ๖.๒.๑ เจ้าหน้าที่สำนักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ประกอบด้วย ๑) นายบุญพันธ์ ศรีหลิ่ง ตำแหน่ง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล (นักบริหารงาน อบต.๘) ๒) นางอัญชนา ทิพเนน ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักปลัด ๓) นายชาตรี คำจำปี ตำแหน่ง นิติกร ๔) นางพัชรียา ศรีหริ่ง ตำแหน่ง บุคลากร ๕) น.ส.นิศาลักษณ์ เนมียะวงศ์ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน ๖) สิบเอกสมภพ ไชยสาร ตำแหน่ง เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ๗) จ่าเอกพิชิต วิเชียรดี ตำแหน่ง เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน ๘) นายจรูญศักดิ์ ปุผาลา ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน ๙) น.ส.ณิชานันท์ พละสุข ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ ๑๐) น.ส.จันทร์สุดา ศรีหริ่ง ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล ๑๑) นายภูวเรศ ยุบลพันธ์ ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ ๑๒) น.ส.อุดมศิลป์ ฮมแสน ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล ๑๓) น.ส.สุมลรัตน์ ไพศาล ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานสาธารณสุข ๑๔) น.ส.นิตยา ศรีหลิ่ง ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่วิเคราะห์ฯ ๑๕) นายเนวิน เหล็กกล้า ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ๑๖) นายสงัด คำพิมาร ตำแหน่ง นักการภารโรง ๑๗) นายทองปาน สมต้าย ตำแหน่ง คนงานทั่วไป (พนักงานขับรถขยะ) ๑๘) นายสมนึก วิเชียรดี ตำแหน่ง คนงานประจำรถขยะ ๖.๒.๒ กองคลัง มีพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง จำนวน ๗ คน ประกอบด้วย ๑) นายสานิตย์ ทองศรี ตำแหน่ง ผอ.กองช่าง รักษาการผู้อำนวยการกองคลัง ๒) น.ส.มยุรี ไชยโสดา ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี ๓) น.ส.มิรันตี บุญอภัย ตำแหน่ง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ๔) นางศรีออ ไมยจิตร์ ตำแหน่ง เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ ๕) นายชูทัศน์ อุตลุม ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี ๖) นางธิดารัตน์ วิเชียรดี ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่จัดเก็บรายได้ ๗) น.ส.อัมริกา พรมสมศรี ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่พัสดุ ๘) น.ส.จินตนา ศรีคำ ตำแหน่ง พนักงานจ้างทั่วไป (ธุรการ) ๖.๒.๓ กองช่าง มีพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง จำนวน ๖ คน ประกอบด้วย ๑) นายสานิตย์ ทองศรี ตำแหน่ง ผอ.กองช่าง (นักบริหารงานช่าง) ๒) นายนิกร ทงธะลาย ตำแหน่ง นายช่างโยธา ๓) นายอนันต์ นาเมืองรักษ์ ตำแหน่ง ผู้ช่วยช่างไฟฟ้า ๔) นายวุฒินันท์ ไมยจิตร์ ตำแหน่ง ผู้ช่วยช่างโยธา ๕) นายสวาท คำสุข ตำแหน่ง คนงานทั่วไป (ธุรการ) ๖) นายเจตพล อรัญวงศ์ ตำแหน่ง คนงานทั่วไป (พนักงานประปา) ลูกจ้างประจำ ๑) นายศุภกร จันทร์นวล ตำแหน่ง พนง.สูบน้ำ (ลูกจ้างประจำ ถ่ายโอน) ๖.๒.๔ ส่วนการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มีพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง จำนวน ๑๔ คน ประกอบด้วย ๑) นายศราวุธ ศรีหริ่ง ตำแหน่ง หัวหน้าส่วนการศึกษา ฯ ๒) สิบเอกกองไทย กิ่งหลักเมือง ตำแหน่ง เจ้าพนักงานพัสดุ ๓) นายวัชระ เหล่าพิมพ์ ตำแหน่ง ผู้ช่วยนักวิชาการศึกษาฯ ๔) นางสาวจุฑารัตน์ ภูกาบิน ตำแหน่ง ครู ๕) นางยุพิน นักบุญ ตำแหน่ง ครู ๖) นางละมุด สีหาฆัง ตำแหน่ง ครู ๗) นางวัชรินทร์ สว่างวงศ์ ตำแหน่ง ครู ๘) นางเสาวคนธ์ แก้วแสนสินธุ์ ตำแหน่ง ครู ๙) นางสาวน้ำผึ้ง ติยะบุตร ตำแหน่ง ผู้ช่วยครูดูแลเด็ก ฯ ๑๐) นางทัศนีย์ นาทมพล ตำแหน่ง ผู้ช่วยครูดูแลเด็ก ฯ ๑๑) นางลัดดา โจมแก้ว ตำแหน่ง ผู้ช่วยครูดูแลเด็ก ฯ ๑๒) นางศุภวรรณ ศรีหริ่ง ตำแหน่ง ผู้ช่วยครูดูแลเด็ก ฯ ๑๓) นางสาวสุทธิกานต์ สุทธี ตำแหน่ง ผู้ช่วยครูดูแลเด็ก ฯ ๑๔) นางสาวลักษณ์ขณา อุทปา ตำแหน่ง ผู้ช่วยครูดูแลเด็ก ฯ ๑๕) นายมานะ บรรเทา ตำแหน่ง พนักงานทั่วไป ๖.๒.๕ ส่วนส่งเสริมการเกษตร มีพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง จำนวน ๒ คน ประกอบด้วย ๑) นายสถิตพงษ์ ดวงศรี ตำแหน่ง หัวหน้าส่วนส่งเสริมการเกษตร ๒) นางสาวกิติวรญาภรฬ์ กุลกั้ง ตำแหน่ง ผู้ช่วยนักวิชาการเกษตร ๖.๓ ศักยภาพของชุมชนและพื้นที่ ๑) การรวมกลุ่มของประชาชน จำนวนกลุ่มและองค์กรประชาชนในพื้นที่ประกอบด้วย - กลุ่มสตรีประจำตำบล - กลุ่มออมทรัพย์ประจำหมู่บ้าน ๔ กลุ่ม - กลุ่มเยาวชนตำบลคำโคกสูง - กลุ่มแม่บ้าน - กลุ่ม อสม. - กลุ่มแม่บ้านมัดหมี่ขิด - กลุ่มแปรรูปอาหารจากปลา - กลุ่มแม่บ้านเกษตรกร - กลุ่มกองทุนส่งเสริมอาชีพ บ.คำโคกสูง - กลุ่มเลี้ยงปลาในกระชังบ้านแหลมทอง - กลุ่มส่งเสริมอาชีพบ้านดงง่าม - กลุ่มเกษตรกรปลูกพืชผักสวนครัว - กลุ่มส่งเสริมอาชีพบ้านโคกใหญ่พัฒนา - กลุ่มส่งเสริมอาชีพบ้านนางาม - กลุ่มประมงบ้านวังไชย - กลุ่มกองทุนส่งเสริมอาชีพ บ.ท่าสำราญ ๒) จุดเด่นของพื้นที่ - มีแหล่งน้ำที่ค่อนข้างสมบูรณ์ - มีพื้นที่เหมาะสำหรับทำการเกษตร - มีการปลูกพืชเศรษฐกิจ เช่น ข้าว อ้อย มันสำปะหลัง เป็นจำนวนมาก
ชื่อไฟล์ : 0q7Z52mThu43447.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : fLhZuHZThu43511.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : 32v1mwaThu43526.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : fFCQ4vWThu43617.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : hzZqgQMThu43653.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : VIXLOVLThu43729.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : kkD75TIThu43759.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : O2iz2MxThu43832.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : 3lfrzbfThu43928.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : X53mA8TThu43950.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : x0nOrhXThu44024.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : DPTvY1aThu44054.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : 8hxonFrThu44428.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : 4cx6JZCFri94232.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : XJq5dGzThu44452.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : cPMS1wpThu45055.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : รอปรับปรุง file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: รอปรับปรุง ../add_file/รอปรับปรุง
ชื่อไฟล์ : dIGumzJThu45148.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : 8CkTVeqThu45355.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : jrm84ZEThu45635.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : on24PQJMon111527.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : cdGpfFYThu45730.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : 47m8ODeThu45909.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : amEceGHThu50039.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : 02Kuu6IMon103600.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : EdkzEL1Thu50339.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : 33K4j1kFri92100.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : 4NLMModFri93346.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : BDmdUIUFri94741.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : DnLNXi7Fri95225.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : isi8TjYFri100200.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : SYnKBlLFri100352.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : dG4wySXMon113723.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : dfXs6wRFri100715.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : DlnDvNxFri101016.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : DpnIfs7Fri101141.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : ESi8BYCMon104913.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : ZVF30tbFri101322.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : 6m4ctbCMon112437.doc file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : C2mNtEhFri101450.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : QVgVwHyMon112046.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : UtSFNGmFri101708.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : bABIEGpMon105916.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : fv6KoDMMon110720.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : lAXEVH1Fri101843.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : 1z05ikpMon111654.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : QVPOvosFri102044.docx file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : XS9Rsu9Fri102531.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : XW9bWgiFri102906.docx file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : L9nAcicFri103351.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : bL5SxCDFri103755.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : V9DPGnhFri104348.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : lzXXLS5Fri104632.docx file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : v26MOuEFri104928.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : GpYSrnVFri105415.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : la9v8ukFri105506.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : U8hsYxLFri105728.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : bJ5SY49Fri105923.docx file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : il7hzufFri105937.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : okkZ3YAFri110404.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : rTMIQaIFri110503.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : nXl6q8QFri110700.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : j7NIw0rFri111159.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : brP8mkBFri111233.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : E2VLoltFri111338.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : hrOBCpMFri111635.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : UtffVfoFri111904.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : BG8k2qtFri112221.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : tfnwLp5Fri112337.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : NxqwFBaFri112840.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : sGgyetMFri113318.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : p0xuVCNFri113803.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : fmQcr2HFri20031.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : KswRTKbFri20254.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : X8Ab2bOFri21355.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : WZrY03KMon92244.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : hxt4pW6Mon93121.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : y5CFfgjMon103019.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : H2ddZ4EMon103323.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : KIzS31MMon103759.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : lrlGM6lMon104211.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : pmKfdBWMon104425.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : prSLz9pMon105421.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : RObrcOUMon11435.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : WuwXHs3Mon11759.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : n9o2GKQMon20135.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : fhnz8YVMon20533.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : TxzoQPkMon21048.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : 9YoXa2WMon21413.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : dZKyILiMon21415.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : MxKjjlBMon21816.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : qIccxpNMon22045.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : uPPKTW7Mon22432.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : Nx7RfzPMon22819.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : gWfyX7VMon23007.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : 1knZ94nMon23230.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : SJ7YP8CMon23519.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : JXp4ktvMon23627.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : u9hDdPqMon23750.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : nObDteYMon23904.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : BChKUdlMon24030.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : MLBFR3vMon24145.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : sYAdcg0Mon24451.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : EQo6uzdMon24622.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : bNSko3QMon24754.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : uyukmnyMon24954.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : vLCdp9jMon25113.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : fFuQpVKMon25302.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : L0r0IK4Mon25739.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : ez976jVMon25839.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : puV2zOKMon30042.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : I3MvDlkMon30236.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : 0NXgMWrThu11011.docx file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : QwSGdIfFri104637.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : fnq7NW5Wed25133.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : qjDamkdWed25417.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : mhywY2dWed25540.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : ygdURT9Thu43112.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : . file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: . ../add_file/.
ชื่อไฟล์ : - file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: - ../add_file/-
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : - file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: - ../add_file/-
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : - file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: - ../add_file/-
ชื่อไฟล์ : - file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: - ../add_file/-
ชื่อไฟล์ : - file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: - ../add_file/-
ชื่อไฟล์ : - file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: - ../add_file/-
ชื่อไฟล์ : - file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: - ../add_file/-
ชื่อไฟล์ : - file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: - ../add_file/-
ชื่อไฟล์ : - file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: - ../add_file/-
ชื่อไฟล์ : - file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: - ../add_file/-
ชื่อไฟล์ : - file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: - ../add_file/-
ชื่อไฟล์ : เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565 นายสมศักดิ์ ขวัญแก้ว นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคำโคกสูง ได้ร่วมกับคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง ในการจัดกิจกรรมต่อต้านการทุจริต โดยการประกาศเจตจำนงต่อต้านการทุจริต และประกาศนโยบายการไม่รับของขวัญ (NO Gift Policy) file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565 นายสมศักดิ์ ขวัญแก้ว นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคำโคกสูง ได้ร่วมกับคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง ในการจัดกิจกรรมต่อต้านการทุจริต โดยการประกาศเจตจำนงต่อต้านการทุจริต และประกาศนโยบายการไม่รับของขวัญ (NO Gift Policy) ../add_file/เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565 นายสมศักดิ์ ขวัญแก้ว นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคำโคกสูง ได้ร่วมกับคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง ในการจัดกิจกรรมต่อต้านการทุจริต โดยการประกาศเจตจำนงต่อต้านการทุจริต และประกาศนโยบายการไม่รับของขวัญ (NO Gift Policy)
ชื่อไฟล์ : เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565 นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคำโคกสูง ได้มอบหมายให้ นายคำปน ภูเลื่อมใส รองนายกองค์การบรหารส่วนตำบลคำโคกสูง เป็นประธานในการประชุมผู้บริหารและบุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบลคำโคกสูง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ในประเด็น 1) การจัดทำมาตรการส่งเสริมคุณธรรมความโปร่งใสภายในหน่วยงาน 2) การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ 3) การนำนโยบาย No Gift Policy ไปสู่การปฏิบัติ 4) การปรับปรุง/ทบทวนโครงการ/กิจกรรมตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 5) กำหนดมาตรการเพื่อจัดการเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ และการทุจริตประพฤติมิชอบ 6) กิจการเปิดเผยข้อมูลตามตัวชี้วัด OIT ในเว็บไซต์ของหน่วยงาน 7) การมอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบในการเปดเผยข้อมูลผ่านเว็บไซต์ ในการนี้ นายคำปน ภูเลื่อใส รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลคำโคกสูง ระบุว่า ในการประชุมครั้งนี้ จะช่วยยกระดับในการประเมินคุณธรรมความโปร่งใสในปีงบประมาณ 2565 ให้มีคะแนนดียิ่งขึ้น และจะได้นำเรื่องที่ได้ประชุมมาเสนอรายงานต่อนายสมศักดิ์ ขวัญแก้ว นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคำโคกสูงทราบต่อไป file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565 นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคำโคกสูง ได้มอบหมายให้ นายคำปน ภูเลื่อมใส รองนายกองค์การบรหารส่วนตำบลคำโคกสูง เป็นประธานในการประชุมผู้บริหารและบุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบลคำโคกสูง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ในประเด็น 1) การจัดทำมาตรการส่งเสริมคุณธรรมความโปร่งใสภายในหน่วยงาน 2) การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ 3) การนำนโยบาย No Gift Policy ไปสู่การปฏิบัติ 4) การปรับปรุง/ทบทวนโครงการ/กิจกรรมตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 5) กำหนดมาตรการเพื่อจัดการเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ และการทุจริตประพฤติมิชอบ 6) กิจการเปิดเผยข้อมูลตามตัวชี้วัด OIT ในเว็บไซต์ของหน่วยงาน 7) การมอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบในการเปดเผยข้อมูลผ่านเว็บไซต์ ในการนี้ นายคำปน ภูเลื่อใส รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลคำโคกสูง ระบุว่า ในการประชุมครั้งนี้ จะช่วยยกระดับในการประเมินคุณธรรมความโปร่งใสในปีงบประมาณ 2565 ให้มีคะแนนดียิ่งขึ้น และจะได้นำเรื่องที่ได้ประชุมมาเสนอรายงานต่อนายสมศักดิ์ ขวัญแก้ว นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคำโคกสูงทราบต่อไป ../add_file/เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565 นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคำโคกสูง ได้มอบหมายให้ นายคำปน ภูเลื่อมใส รองนายกองค์การบรหารส่วนตำบลคำโคกสูง เป็นประธานในการประชุมผู้บริหารและบุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบลคำโคกสูง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ในประเด็น 1) การจัดทำมาตรการส่งเสริมคุณธรรมความโปร่งใสภายในหน่วยงาน 2) การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ 3) การนำนโยบาย No Gift Policy ไปสู่การปฏิบัติ 4) การปรับปรุง/ทบทวนโครงการ/กิจกรรมตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 5) กำหนดมาตรการเพื่อจัดการเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ และการทุจริตประพฤติมิชอบ 6) กิจการเปิดเผยข้อมูลตามตัวชี้วัด OIT ในเว็บไซต์ของหน่วยงาน 7) การมอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบในการเปดเผยข้อมูลผ่านเว็บไซต์ ในการนี้ นายคำปน ภูเลื่อใส รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลคำโคกสูง ระบุว่า ในการประชุมครั้งนี้ จะช่วยยกระดับในการประเมินคุณธรรมความโปร่งใสในปีงบประมาณ 2565 ให้มีคะแนนดียิ่งขึ้น และจะได้นำเรื่องที่ได้ประชุมมาเสนอรายงานต่อนายสมศักดิ์ ขวัญแก้ว นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคำโคกสูงทราบต่อไป
ชื่อไฟล์ : - file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: - ../add_file/-
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : - file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: - ../add_file/-
ชื่อไฟล์ : - file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: - ../add_file/-
ชื่อไฟล์ : - file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: - ../add_file/-
ชื่อไฟล์ : - file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: - ../add_file/-
ชื่อไฟล์ : - file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: - ../add_file/-
ชื่อไฟล์ : - file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: - ../add_file/-
ชื่อไฟล์ : - file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: - ../add_file/-
ชื่อไฟล์ : - file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: - ../add_file/-
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : - file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: - ../add_file/-
ชื่อไฟล์ : - file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: - ../add_file/-
ชื่อไฟล์ : - file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: - ../add_file/-
ชื่อไฟล์ : - file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: - ../add_file/-
ชื่อไฟล์ : - file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: - ../add_file/-
ชื่อไฟล์ : เมื่อวันที่ 12 เมษายน 2565 พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลคำโคกสูง ได้จัดกิจกรรมรดนำ้ดำหัว คณะผู้บริหาร นำโดยนายสมศักดิ์ ขวัญแก้ว นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคำโคกสูง เพื่อสร้างความรักความสามัคคี จรรโลงวัฒนธรรมประเพณีที่ดี รดนำ้ ขอพรจากผู้บังคับบัญชา เนื่องใโอกาสวันสงกรานต์ อันเป็นการเริ่มต้นปีใหม่ของชาวไทย แบบเรียบง่าย และพอเพียง มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมจำนวน 40 คน file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: เมื่อวันที่ 12 เมษายน 2565 พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลคำโคกสูง ได้จัดกิจกรรมรดนำ้ดำหัว คณะผู้บริหาร นำโดยนายสมศักดิ์ ขวัญแก้ว นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคำโคกสูง เพื่อสร้างความรักความสามัคคี จรรโลงวัฒนธรรมประเพณีที่ดี รดนำ้ ขอพรจากผู้บังคับบัญชา เนื่องใโอกาสวันสงกรานต์ อันเป็นการเริ่มต้นปีใหม่ของชาวไทย แบบเรียบง่าย และพอเพียง มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมจำนวน 40 คน ../add_file/เมื่อวันที่ 12 เมษายน 2565 พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลคำโคกสูง ได้จัดกิจกรรมรดนำ้ดำหัว คณะผู้บริหาร นำโดยนายสมศักดิ์ ขวัญแก้ว นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคำโคกสูง เพื่อสร้างความรักความสามัคคี จรรโลงวัฒนธรรมประเพณีที่ดี รดนำ้ ขอพรจากผู้บังคับบัญชา เนื่องใโอกาสวันสงกรานต์ อันเป็นการเริ่มต้นปีใหม่ของชาวไทย แบบเรียบง่าย และพอเพียง มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมจำนวน 40 คน
ชื่อไฟล์ : - file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: - ../add_file/-
ชื่อไฟล์ : - file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: - ../add_file/-
ชื่อไฟล์ : - file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: - ../add_file/-
ชื่อไฟล์ : - file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: - ../add_file/-
ชื่อไฟล์ : เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565 นายสมศักดิ์ ขวัญแก้ว นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคำโคกสูง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ปลัด หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานส่วนตำบล ครู พนักงานจ้าง ได้จัดกิจกรรมร่วมประกาศเจตจำนงต่อต้านการทุจริต และนโยบายไม่รับของขวัญ เพื่อแสดงถึงความตัั้งใจในการเข้าปฏิบัติโดยสุจริต และกำหนดให้การต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบเป็นวัฒนธรรมที่ดีขององค์ที่บุคคลในองค์กรต้องถือปฏิบัติ file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565 นายสมศักดิ์ ขวัญแก้ว นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคำโคกสูง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ปลัด หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานส่วนตำบล ครู พนักงานจ้าง ได้จัดกิจกรรมร่วมประกาศเจตจำนงต่อต้านการทุจริต และนโยบายไม่รับของขวัญ เพื่อแสดงถึงความตัั้งใจในการเข้าปฏิบัติโดยสุจริต และกำหนดให้การต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบเป็นวัฒนธรรมที่ดีขององค์ที่บุคคลในองค์กรต้องถือปฏิบัติ ../add_file/เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565 นายสมศักดิ์ ขวัญแก้ว นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคำโคกสูง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ปลัด หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานส่วนตำบล ครู พนักงานจ้าง ได้จัดกิจกรรมร่วมประกาศเจตจำนงต่อต้านการทุจริต และนโยบายไม่รับของขวัญ เพื่อแสดงถึงความตัั้งใจในการเข้าปฏิบัติโดยสุจริต และกำหนดให้การต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบเป็นวัฒนธรรมที่ดีขององค์ที่บุคคลในองค์กรต้องถือปฏิบัติ
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : - file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: - ../add_file/-
ชื่อไฟล์ : - file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: - ../add_file/-
ชื่อไฟล์ : - file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: - ../add_file/-
ชื่อไฟล์ : - file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: - ../add_file/-
ชื่อไฟล์ : - file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: - ../add_file/-
ชื่อไฟล์ : - file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: - ../add_file/-
ชื่อไฟล์ : - file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: - ../add_file/-
ชื่อไฟล์ : - file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: - ../add_file/-
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : - file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: - ../add_file/-
ชื่อไฟล์ : - file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: - ../add_file/-
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : - file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: - ../add_file/-
ชื่อไฟล์ : 2 file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: 2 ../add_file/2
ชื่อไฟล์ : - file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: - ../add_file/-
ชื่อไฟล์ : - file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: - ../add_file/-
ชื่อไฟล์ : - file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: - ../add_file/-
ชื่อไฟล์ : - file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: - ../add_file/-
ชื่อไฟล์ : - file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: - ../add_file/-
ชื่อไฟล์ : - file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: - ../add_file/-
ชื่อไฟล์ : - file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: - ../add_file/-
ชื่อไฟล์ : - file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: - ../add_file/-
ชื่อไฟล์ : - file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: - ../add_file/-
ชื่อไฟล์ : - file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: - ../add_file/-
ชื่อไฟล์ : - file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: - ../add_file/-
ชื่อไฟล์ : - file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: - ../add_file/-
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : 1 file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: 1 ../add_file/1
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : 1 file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: 1 ../add_file/1
ชื่อไฟล์ : 2 file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: 2 ../add_file/2
ชื่อไฟล์ : 2 file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: 2 ../add_file/2
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : เว็บสวยมากๆคะ inwball88 ให้ข้อมูลละเอียดมากเลยคะ พัฒนาต่อไปนะคะ file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: เว็บสวยมากๆคะ inwball88 ให้ข้อมูลละเอียดมากเลยคะ พัฒนาต่อไปนะคะ ../add_file/เว็บสวยมากๆคะ inwball88 ให้ข้อมูลละเอียดมากเลยคะ พัฒนาต่อไปนะคะ
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : - file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: - ../add_file/-
ชื่อไฟล์ : - file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: - ../add_file/-
ชื่อไฟล์ : - file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: - ../add_file/-
ชื่อไฟล์ : - file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: - ../add_file/-
ชื่อไฟล์ : - file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: - ../add_file/-
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : - file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: - ../add_file/-
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : i99.asia เว็บสล็อตออนไลน์ เว็บพนัน เว็บพนันถูกกฎหมาย เว็บสล็อตได้จริง ไฮโลไทย บาคาร่า คาสิโน #i99 #i99asia i99asia i99.asia เว็บสล็อตออนไลน์ เว็บพนัน เว็บพนันถูกกฎหมาย เว็บสล็อตได้จริง ไฮโลไทย บาคาร่า คาสิโน #i99 #i99asia i99asia" class="w3-tag w3-theme-d4 w3-round w3-margin"> file_downloadดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: i99.asia เว็บสล็อตออนไลน์ เว็บพนัน เว็บพนันถูกกฎหมาย เว็บสล็อตได้จริง ไฮโลไทย บาคาร่า คาสิโน #i99 #i99asia i99asia ../add_file/i99.asia เว็บสล็อตออนไลน์ เว็บพนัน เว็บพนันถูกกฎหมาย เว็บสล็อตได้จริง ไฮโลไทย บาคาร่า คาสิโน #i99 #i99asia i99asia
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : i99asia.com เว็บตรง APIตรง ไม่ล็อกยูส -สมัครคลิ๊ก i99asia.com *เว็บตsง ปลอดภัย 100% *ไม่มีขั้uต่ำ ฝๅกถoน 1 บๅท #i99asia #sportone234 #เว็บระดับเอเชีย #สล็อต #ไฮโลไทย #ป๊อกเด้ง #แทงบอล #บาคาร่า #เสือมังกร #สล็อตpg #สล็อตjoker i99asia.com เว็บตรง APIตรง ไม่ล็อกยูส -สมัครคลิ๊ก i99asia.com *เว็บตsง ปลอดภัย 100% *ไม่มีขั้uต่ำ ฝๅกถoน 1 บๅท #i99asia #sportone234 #เว็บระดับเอเชีย #สล็อต #ไฮโลไทย #ป๊อกเด้ง #แทงบอล #บาคาร่า #เสือมังกร #สล็อตpg #สล็อตjoker " class="w3-tag w3-theme-d4 w3-round w3-margin"> file_downloadดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: i99asia.com เว็บตรง APIตรง ไม่ล็อกยูส -สมัครคลิ๊ก i99asia.com *เว็บตsง ปลอดภัย 100% *ไม่มีขั้uต่ำ ฝๅกถoน 1 บๅท #i99asia #sportone234 #เว็บระดับเอเชีย #สล็อต #ไฮโลไทย #ป๊อกเด้ง #แทงบอล #บาคาร่า #เสือมังกร #สล็อตpg #สล็อตjoker ../add_file/ i99asia.com เว็บตรง APIตรง ไม่ล็อกยูส -สมัครคลิ๊ก i99asia.com *เว็บตsง ปลอดภัย 100% *ไม่มีขั้uต่ำ ฝๅกถoน 1 บๅท #i99asia #sportone234 #เว็บระดับเอเชีย #สล็อต #ไฮโลไทย #ป๊อกเด้ง #แทงบอล #บาคาร่า #เสือมังกร #สล็อตpg #สล็อตjoker
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : - file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: - ../add_file/-
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : - file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: - ../add_file/-
ชื่อไฟล์ : - file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: - ../add_file/-
ชื่อไฟล์ : - file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: - ../add_file/-
ชื่อไฟล์ : - file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: - ../add_file/-
ชื่อไฟล์ : - file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: - ../add_file/-
ชื่อไฟล์ : - file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: - ../add_file/-
ชื่อไฟล์ : - file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: - ../add_file/-
ชื่อไฟล์ : - file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: - ../add_file/-
ชื่อไฟล์ : - file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: - ../add_file/-
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : - file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: - ../add_file/-
ชื่อไฟล์ : - file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: - ../add_file/-
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : - file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: - ../add_file/-
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : รอปรับปรุง file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: รอปรับปรุง ../add_file/รอปรับปรุง
ชื่อไฟล์ : - file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: - ../add_file/-
ชื่อไฟล์ : - file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: - ../add_file/-
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : เมื่อวันที่ 30 มกราคม 2566 นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคำโคกสูง ได้มีการจัดกิจกรรมประกาศ นโยบาย No Gift Policy โดยมีคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานส่วนตำบล ครู และพนักงานจ้าง เข้าร่วมกิจกรรม โดยมีการแถลงนโยบาย No Gift Policy และมีการแสดงเจตนาร่วมกันในการต่อต้านการทุจริต เพื่อแสดงความเป็นองค์กรที่มีเจตนารมณ์ในการสร้างองค์กรสุจริต ไม่รับ ไม่ให้ของขวัญ (No Gift Policy ) เพื่อปลูกฝังให้บุคลากรในองค์กรมีจิตสำนึกที่ดี file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: เมื่อวันที่ 30 มกราคม 2566 นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคำโคกสูง ได้มีการจัดกิจกรรมประกาศ นโยบาย No Gift Policy โดยมีคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานส่วนตำบล ครู และพนักงานจ้าง เข้าร่วมกิจกรรม โดยมีการแถลงนโยบาย No Gift Policy และมีการแสดงเจตนาร่วมกันในการต่อต้านการทุจริต เพื่อแสดงความเป็นองค์กรที่มีเจตนารมณ์ในการสร้างองค์กรสุจริต ไม่รับ ไม่ให้ของขวัญ (No Gift Policy ) เพื่อปลูกฝังให้บุคลากรในองค์กรมีจิตสำนึกที่ดี ../add_file/เมื่อวันที่ 30 มกราคม 2566 นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคำโคกสูง ได้มีการจัดกิจกรรมประกาศ นโยบาย No Gift Policy โดยมีคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานส่วนตำบล ครู และพนักงานจ้าง เข้าร่วมกิจกรรม โดยมีการแถลงนโยบาย No Gift Policy และมีการแสดงเจตนาร่วมกันในการต่อต้านการทุจริต เพื่อแสดงความเป็นองค์กรที่มีเจตนารมณ์ในการสร้างองค์กรสุจริต ไม่รับ ไม่ให้ของขวัญ (No Gift Policy ) เพื่อปลูกฝังให้บุคลากรในองค์กรมีจิตสำนึกที่ดี
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : - file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: - ../add_file/-
ชื่อไฟล์ : - file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: - ../add_file/-
ชื่อไฟล์ : - file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: - ../add_file/-
ชื่อไฟล์ : - file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: - ../add_file/-
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : - file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: - ../add_file/-
ชื่อไฟล์ : - file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: - ../add_file/-
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : - file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: - ../add_file/-
ชื่อไฟล์ : - file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: - ../add_file/-
ชื่อไฟล์ : นายสมศักดิ์ ขวัญแก้ว นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคำโคกสูง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง ออกประชุมพบปะร่วมแสดงความคิดเห็นของแต่ละชุมชนในการบริหารจัดการขยะมูลฝอยต้นทาง ทั้งการคัดแยกขยะ การออกกฎชุมชนในการบริหารจัดการจัด ออกข้อบัญญัติท้องถิ่น เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการขยะมูลฝอยร่วมกัน file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: นายสมศักดิ์ ขวัญแก้ว นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคำโคกสูง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง ออกประชุมพบปะร่วมแสดงความคิดเห็นของแต่ละชุมชนในการบริหารจัดการขยะมูลฝอยต้นทาง ทั้งการคัดแยกขยะ การออกกฎชุมชนในการบริหารจัดการจัด ออกข้อบัญญัติท้องถิ่น เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการขยะมูลฝอยร่วมกัน ../add_file/นายสมศักดิ์ ขวัญแก้ว นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคำโคกสูง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง ออกประชุมพบปะร่วมแสดงความคิดเห็นของแต่ละชุมชนในการบริหารจัดการขยะมูลฝอยต้นทาง ทั้งการคัดแยกขยะ การออกกฎชุมชนในการบริหารจัดการจัด ออกข้อบัญญัติท้องถิ่น เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการขยะมูลฝอยร่วมกัน
ชื่อไฟล์ : - file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: - ../add_file/-
ชื่อไฟล์ : - file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: - ../add_file/-
ชื่อไฟล์ : - file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: - ../add_file/-
ชื่อไฟล์ : - file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: - ../add_file/-
ชื่อไฟล์ : - file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: - ../add_file/-
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : - file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: - ../add_file/-
ชื่อไฟล์ : - file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: - ../add_file/-
ชื่อไฟล์ : - file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: - ../add_file/-
ชื่อไฟล์ : - file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: - ../add_file/-
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : - file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: - ../add_file/-
ชื่อไฟล์ : - file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: - ../add_file/-
ชื่อไฟล์ : - file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: - ../add_file/-
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/