องค์การบริหารส่วนตำบลคำโคกสูง call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
คำโคกสูง
อำเภอวังสามหมอ จังหวัดอุดรธานี

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลคำโคกสูง หมู่ที่ 4 ตำบลคำโคกสูง อำเภอวังสามหมอ จังหวัดอุดรธานี รหัสไปรษณีย์ 41280


สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 4
ผลิตภัณฑ์ตำบลคำโคกสูง
รายละเอียด : ผลิตภัณฑ์ตำบลคำโคกสูง มีดังนี้ คือ 1. ผ้าพืื้นบ้าน เช่น ผ้าขาวม้า , เสื้อหม้อฮ้อม ฯลฯ เป็นต้น 2. ผลิตภัณฑ์ที่แปรรูปจากปลา เช่น ปลาร้า , ส้มปลา , ปลาแห้งแดดเดียว ฯลฯ เป็นต้น 3. เนื้อสัตว์ เช่น เนื้อวัว โพสต์ : 08-04-2020
ผู้โพส : admin
บุคลากรภายใน
ผู้บริหารองค์กร
ว่าง
นายก อบต.คำโคกสูง
ว่าง
นายก อบต.คำโคกสูง
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
folder การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
บริการข้อมูล
facebook
อบต.คำโคกสูง