ขอความอนุเคราะห์ซ่อมถนนสายดงง่าม-คำโคกสูง เว็บบอร์ด กระดานถาม-ตอบ

 

กระดานสนทนาถามตอบ  :: ร้องเรียน/ร้องทุกข์

 • เข้าดูทั้งหมด 581 ครั้ง
 • 09-September-2019 16:14:16

  ขอความอนุเคราะห์ซ่อมถนนสายดงง่าม-คำโคกสูง

  ขอความอนุเคราะห์ซ่อมถนนสายดงง่าม-คำโคกสูง
 • ออก

นายทอง นันทะเขต

นายทอง นันทะเขต
นายกองค์การบริหารส่วนตำบล

นายพยุง บุญระคร

นายพยุง บุญระคร
รองนายก อบต.คำโคกสูง คนที่1

นายศักดิ์ศรี สีหาฆัง

นายศักดิ์ศรี สีหาฆัง
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลคำโคกสูง คนที่ 2

นางลัดดา กุณโฮง

นางลัดดา กุณโฮง
เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลคำโคกสูง

นางอัญชนา ทิพเนน

นางอัญชนา ทิพเนน
หัวหน้าสำนักปลัด

แผนการพัฒนาท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนตำบลคำโคกสูง

องค์การบริหารส่วนตำบลคำโคกสูง หมู่ที่ 4 ตำบลคำโคกสูง อำเภอวังสามหมอ จังหวัดอุดรธานี 41280

E-mail : kamkoksoong@gmail.com เบอร์ติดต่อ : 042-219150

Copyright © 2020. Template All Rights Reserved. | By www.kamkoksoong.go.th Design by Siamweb2U.com

สำหรับเจ้าหน้าที่