คณะผู้บริหาร- บุคลากรคณะผู้บริหาร

นายทอง นันทะเขต

นายกองค์การบริหารส่วนตำบล

นายพยุง บุญระคร

รองนายก อบต.คำโคกสูง คนที่1

นายศักดิ์ศรี สีหาฆัง

รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลคำโคกสูง คนที่ 2

นางลัดดา กุณโฮง

เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลคำโคกสูงองค์การบริหารส่วนตำบลคำโคกสูง

องค์การบริหารส่วนตำบลคำโคกสูง หมู่ที่ 4 ตำบลคำโคกสูง อำเภอวังสามหมอ จังหวัดอุดรธานี 41280

E-mail : kamkoksoong@gmail.com เบอร์ติดต่อ : 042-219150

Copyright © 2020. Template All Rights Reserved. | By www.kamkoksoong.go.th Design by Siamweb2U.com

สำหรับเจ้าหน้าที่