กองส่งเสริมการเกษตร- บุคลากรบุคลากร :: กองส่งเสริมการเกษตร


ชื่อ-สกุล : นายศุภกร จันทร์นวล
ตำแหน่ง : พนักงานสูบน้ำ
กลุ่มงาน : กองส่งเสริมการเกษตร
ลักษณะของงาน : กองส่งเสริมการเกษตร
โทรศัพท์มือถือ : -
E-Mail : -

ชื่อ-สกุล : นายหัสกร ชารีคาร
ตำแหน่ง : ผช.นักวิชาการเกษตร
กลุ่มงาน : กองส่งเสริมการเกษตร
ลักษณะของงาน : กองส่งเสริมการเกษตร
โทรศัพท์มือถือ : -
E-Mail : -

ชื่อ-สกุล : นายสถิตพงษ์ ดวงศรี
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการกองส่งเสริมการเกษตร
กลุ่มงาน : กองส่งเสริมการเกษตร
ลักษณะของงาน : กองส่งเสริมการเกษตร
โทรศัพท์มือถือ : -
E-Mail : -


องค์การบริหารส่วนตำบลคำโคกสูง

องค์การบริหารส่วนตำบลคำโคกสูง หมู่ที่ 4 ตำบลคำโคกสูง อำเภอวังสามหมอ จังหวัดอุดรธานี 41280

E-mail : kamkoksoong@gmail.comphone : 042-219150

Copyright © 2020. Template All Rights Reserved. | By www.kamkoksoong.go.th Design by Siamweb2U.com

สำหรับเจ้าหน้าที่