กองส่งเสริมการเกษตร- บุคลากรกองส่งเสริมการเกษตร

นายสถิตพงษ์ ดวงศรี

ผู้อำนวยการกองส่งเสริมการเกษตร

นายศุภกร จันทร์นวล

พนักงานสูบน้ำ

นายหัสกร ชารีคาร

ผช.นักวิชาการเกษตรองค์การบริหารส่วนตำบลคำโคกสูง

องค์การบริหารส่วนตำบลคำโคกสูง หมู่ที่ 4 ตำบลคำโคกสูง อำเภอวังสามหมอ จังหวัดอุดรธานี 41280

E-mail : kamkoksoong@gmail.com เบอร์ติดต่อ : 042-219150

Copyright © 2020. Template All Rights Reserved. | By www.kamkoksoong.go.th Design by Siamweb2U.com

สำหรับเจ้าหน้าที่