กองการศึกษา- บุคลากรกองการศึกษา

นางเสาวคนธ์ แก้ว แสนสินธุ์

ครูผู้ดูแลเด็ก

นางสาวจุฑารัตน์ กาบิน

ครูผู้ดูแลเด็ก

นางละมุด สีหาฆัง

ครูผู้ดูแลเด็ก

นางยุพิน นักบุญ

ครูผู้ดูแลเด็ก

นางวัชรินทร์ สว่างวงค์

ครูผู้ดูแลเด็ก

นายวัชระ เหล่าพิมพ์

ผช.นักวิชาการศึกษาฯ

นางทัศนี นาทมพล

ผู้ช่วยครู

นางสาวน้ำผึ้ง ติยะบุตร

-

นางศุภาวรรณ ศรีหริ่ง

-

นายมานะ บรรเทา

นักการภารโรง

สิบเอกกองไทย กิ่งหลักเมือง

จพง.พัสดุองค์การบริหารส่วนตำบลคำโคกสูง

องค์การบริหารส่วนตำบลคำโคกสูง หมู่ที่ 4 ตำบลคำโคกสูง อำเภอวังสามหมอ จังหวัดอุดรธานี 41280

E-mail : kamkoksoong@gmail.com เบอร์ติดต่อ : 042-219150

Copyright © 2020. Template All Rights Reserved. | By www.kamkoksoong.go.th Design by Siamweb2U.com

สำหรับเจ้าหน้าที่