กองช่าง- บุคลากรกองช่าง

นายอัถกฤษ เฉยชาญ

ผช.ช่างประปา

นายธีระยุทธ พรมส่วน

ผช.พัสดุ (ช่วยงานกองช่าง)

นายนิกร ธงทะลาย

นายช่างโยธา

สุดารัตน์ จักพิระ

คนงานทั่วไป

นายอรัญ แสนบุตร

ผช.ช่างไฟฟ้าองค์การบริหารส่วนตำบลคำโคกสูง

องค์การบริหารส่วนตำบลคำโคกสูง หมู่ที่ 4 ตำบลคำโคกสูง อำเภอวังสามหมอ จังหวัดอุดรธานี 41280

E-mail : kamkoksoong@gmail.com เบอร์ติดต่อ : 042-219150

Copyright © 2020. Template All Rights Reserved. | By www.kamkoksoong.go.th Design by Siamweb2U.com

สำหรับเจ้าหน้าที่