กองคลัง- บุคลากรกองคลัง

นางสาวสุชาดา คำศรี

คนงานทั่วไป

นายสมคิด นากองศรี

จพง.พัสดุ

นางศรีออ ไมยจิตย์

เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้

นายชูทัศน์ อุตลุม

ผช.จนท.การเงินฯ

นางธิดารัตน์ วิเชียรดี

ผช.จพง.จัดเก็บรายได้องค์การบริหารส่วนตำบลคำโคกสูง

องค์การบริหารส่วนตำบลคำโคกสูง หมู่ที่ 4 ตำบลคำโคกสูง อำเภอวังสามหมอ จังหวัดอุดรธานี 41280

E-mail : kamkoksoong@gmail.com เบอร์ติดต่อ : 042-219150

Copyright © 2020. Template All Rights Reserved. | By www.kamkoksoong.go.th Design by Siamweb2U.com

สำหรับเจ้าหน้าที่