สำนักปลัด- บุคลากรสำนักปลัด

นายชาตรี คำจำปี

นิติกรชำนาญการ

นางพัชรียา ศรีหริ่ง

นักทรัพยากรบุคคล

จ่าเอกพิชิต วิเชียรดี

จพง.พัฒนาชุมชน

สิบเอกสมภพ ไชยสาร

เจ้าพนักงานป้องกันฯ

นางสาวณิชานันท์ พละสุข

เจ้าพนักงานธุรการ

นางสาวจันทร์สุดา ศรีหริ่ง

จพง.ธุรการ

นางสาวนิตยา ศรีหลิ่ง

ผช.นักวิเคราะห์ฯ

นายภูวเรศ ยุบลพันธ์

ผช.จพง.ธุรการ

นางสาวปิยมาตร จิกจักร

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานสาธารณสุขชุมชน

นายเนวิน เหล็กกล้า

ผช.จพง.ป้องกันฯ

นางสาวอุดมศิลป์ ฮมแสน

ผช.จพง.ธุรการ

นางสาวอรัญญา ศรีบุญมา

ผช.จพง.พัฒนาชุมชน

นายทวี ชิณวัง ตำแหน่ง

คนงานประจำรถขยะ

นายทองปาน สมต้าย

พนักงานขับรถขยะ

นายนิคม ราชชารี

นักการภารโรง

นางไปล่ ไสแจ่ม

แม่บ้าน ( จ้างเหมาบริการ )

นายอุรทิตย์ แก้วเกิดมี

นักวิชาการตรวจสอบภายในองค์การบริหารส่วนตำบลคำโคกสูง

องค์การบริหารส่วนตำบลคำโคกสูง หมู่ที่ 4 ตำบลคำโคกสูง อำเภอวังสามหมอ จังหวัดอุดรธานี 41280

E-mail : kamkoksoong@gmail.com เบอร์ติดต่อ : 042-219150

Copyright © 2020. Template All Rights Reserved. | By www.kamkoksoong.go.th Design by Siamweb2U.com

สำหรับเจ้าหน้าที่