หัวหน้าส่วนราชการ- บุคลากรหัวหน้าส่วนราชการ

นางอัญชนา ทิพเนน

หัวหน้าสำนักปลัด

นายบุญพันธ์ ศรีหลิ่ง

ปลัด อบต.

นางรัชนีกร ทูลธรรม

ผู้อำนวยการกองคลัง

นายศราวุธ ศรีหริ่ง

ผอ.การศึกษาฯ

นายสถิตพงษ์ ดวงศรี

ผอ.กองส่งเสริมการเกษตรองค์การบริหารส่วนตำบลคำโคกสูง

องค์การบริหารส่วนตำบลคำโคกสูง หมู่ที่ 4 ตำบลคำโคกสูง อำเภอวังสามหมอ จังหวัดอุดรธานี 41280

E-mail : kamkoksoong@gmail.com เบอร์ติดต่อ : 042-219150

Copyright © 2020. Template All Rights Reserved. | By www.kamkoksoong.go.th Design by Siamweb2U.com

สำหรับเจ้าหน้าที่