ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น- ข้อมูลทั่วไปติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น

 

เอกสารดาวน์โหลดได้ที่เมนูบริการประชาชนนะครับ


องค์การบริหารส่วนตำบลคำโคกสูง

ตั้งอยู่ที่บ้านโคกใหญ่พัฒนา หมู่ที่ ๔ ตำบลคำโคกสูง อำเภอวังสามหมอ จังหวัดอุดรธานี ๔๑๒๘๐

E-mail : เบอร์ติดต่อ : ๐๔๒ -๒๑๙๑๕๐

Copyright © 2020. Template All Rights Reserved. | By www.kamkoksoong.go.th Design by Siamweb2U.com

สำหรับเจ้าหน้าที่