ประกวดราคาจ้างก่อสร้างเสริมผิวจราจรถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านนางาม หมู่ 5- ข่าวประชาสัมพันธ์

  

หน้าแรก  ข่าวประชาสัมพันธ์  ประกวดราคาจ้างก่อสร้างเสริมผิวจราจรถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านนางาม หมู่ 5

 

Save ดาวน์โหลดไฟล์

  โพสต์ : 14-01-2021

 
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างเสริมผิวจราจรถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านนางาม หมู่ 5

บทความเผยแพร่ 

 17  2563  :  344 view


นายทอง  นันทะเขต

นายทอง นันทะเขต
นายกองค์การบริหารส่วนตำบล

นายพยุง  บุญระคร

นายพยุง บุญระคร
รองนายก อบต.คำโคกสูง คนที่1

นายศักดิ์ศรี  สีหาฆัง

นายศักดิ์ศรี สีหาฆัง
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลคำโคกสูง คนที่ 2

นางลัดดา  กุณโฮง

นางลัดดา กุณโฮง
เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลคำโคกสูง

นางอัญชนา  ทิพเนน

นางอัญชนา ทิพเนน
หัวหน้าสำนักปลัด

แผนการพัฒนาท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนตำบลคำโคกสูง

องค์การบริหารส่วนตำบลคำโคกสูง หมู่ที่ 4 ตำบลคำโคกสูง อำเภอวังสามหมอ จังหวัดอุดรธานี 41280

E-mail : kamkoksoong@gmail.com เบอร์ติดต่อ : 042-219150

Copyright © 2020. Template All Rights Reserved. | By www.kamkoksoong.go.th Design by Siamweb2U.com

สำหรับเจ้าหน้าที่