ประกาศรับสมัครพนักงานจ้าง อบต.คำโคกสูง ประจำปีงบประมาณ 2563- ข่าวประชาสัมพันธ์

  

หน้าแรก  ตำแหน่งงานว่าง  ประกาศรับสมัครพนักงานจ้าง อบต.คำโคกสูง ประจำปีงบประมาณ 2563

อบต.คำโคกสูง  เปิดรับสมัครพนักงานจ้างตำแหน่ง นักการภารโรง  สังกัดกองการศึกษาฯ  ภายในวันที่ 10 มิ.ย. 2563 สนใจติดต่อสอบถามที่งานบุคลากร อบต.คำโคกสูง ในวัน เวลาราชการ

  โพสต์ : 04-06-2020

 

นายทอง  นันทะเขต

นายทอง นันทะเขต
นายกองค์การบริหารส่วนตำบล

นายพยุง  บุญระคร

นายพยุง บุญระคร
รองนายก อบต.คำโคกสูง คนที่1

นายศักดิ์ศรี  สีหาฆัง

นายศักดิ์ศรี สีหาฆัง
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลคำโคกสูง คนที่ 2

นางลัดดา  กุณโฮง

นางลัดดา กุณโฮง
เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลคำโคกสูง

นางอัญชนา  ทิพเนน

นางอัญชนา ทิพเนน
หัวหน้าสำนักปลัด

แผนการพัฒนาท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนตำบลคำโคกสูง

องค์การบริหารส่วนตำบลคำโคกสูง หมู่ที่ 4 ตำบลคำโคกสูง อำเภอวังสามหมอ จังหวัดอุดรธานี 41280

E-mail : kamkoksoong@gmail.com เบอร์ติดต่อ : 042-219150

Copyright © 2020. Template All Rights Reserved. | By www.kamkoksoong.go.th Design by Siamweb2U.com

สำหรับเจ้าหน้าที่