ผลิตภัณฑ์ตำบลคำโคกสูง- ข่าวประชาสัมพันธ์

  

หน้าแรก  ผลิตภัณฑ์ตำบล  ผลิตภัณฑ์ตำบลคำโคกสูง

ผลิตภัณฑ์ตำบลคำโคกสูง มีดังนี้ คือ
1. ผ้าพืื้นบ้าน เช่น ผ้าขาวม้า , เสื้อหม้อฮ้อม ฯลฯ เป็นต้น
2. ผลิตภัณฑ์ที่แปรรูปจากปลา เช่น ปลาร้า , ส้มปลา , ปลาแห้งแดดเดียว ฯลฯ เป็นต้น
3. เนื้อสัตว์ เช่น เนื้อวัว

  โพสต์ : 08-04-2020

 

นายทอง  นันทะเขต

นายทอง นันทะเขต
นายกองค์การบริหารส่วนตำบล

นายพยุง  บุญระคร

นายพยุง บุญระคร
รองนายก อบต.คำโคกสูง คนที่1

นายศักดิ์ศรี  สีหาฆัง

นายศักดิ์ศรี สีหาฆัง
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลคำโคกสูง คนที่ 2

นางลัดดา  กุณโฮง

นางลัดดา กุณโฮง
เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลคำโคกสูง

นางอัญชนา  ทิพเนน

นางอัญชนา ทิพเนน
หัวหน้าสำนักปลัด

แผนการพัฒนาท้องถิ่น



องค์การบริหารส่วนตำบลคำโคกสูง

องค์การบริหารส่วนตำบลคำโคกสูง หมู่ที่ 4 ตำบลคำโคกสูง อำเภอวังสามหมอ จังหวัดอุดรธานี 41280

E-mail : kamkoksoong@gmail.com เบอร์ติดต่อ : 042-219150

Copyright © 2020. Template All Rights Reserved. | By www.kamkoksoong.go.th Design by Siamweb2U.com

สำหรับเจ้าหน้าที่