ประกาศผลการสอบพนักงานจ้างตามภารกิจ อบต.คำโคกสูง ประจำปีงบประมาณ 2563 - ข่าวประชาสัมพันธ์

  

หน้าแรก  ข่าวประชาสัมพันธ์  ประกาศผลการสอบพนักงานจ้างตามภารกิจ อบต.คำโคกสูง ประจำปีงบประมาณ 2563

ประกาศผลการสอบพนักงานจ้างตามภารกิจ อบต.คำโคกสูง เมื่อวันที่ 24 ก.พ.2563
1. นายนิคม  ราชชารี  ตำแหน่ง นักการภารโรง   คะแนนเฉลี่ย 77.33 คะแนน
 2. นางสาวปิยมาตร  จิกจักร  ตำแหน่ง ผช.จพง.สาธารณสุขชุมชน  คะแนนเฉลี่ย 83.33 คะแนน

  โพสต์ : 25-02-2020

 
ประกาศผลการสอบพนักงานจ้างตามภารกิจ อบต.คำโคกสูง  ประจำปีงบประมาณ 2563

บทความเผยแพร่ 

 17  2563  :  370 view


นายทอง  นันทะเขต

นายทอง นันทะเขต
นายกองค์การบริหารส่วนตำบล

นายพยุง  บุญระคร

นายพยุง บุญระคร
รองนายก อบต.คำโคกสูง คนที่1

นายศักดิ์ศรี  สีหาฆัง

นายศักดิ์ศรี สีหาฆัง
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลคำโคกสูง คนที่ 2

นางลัดดา  กุณโฮง

นางลัดดา กุณโฮง
เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลคำโคกสูง

นางอัญชนา  ทิพเนน

นางอัญชนา ทิพเนน
หัวหน้าสำนักปลัด

แผนการพัฒนาท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนตำบลคำโคกสูง

ตั้งอยู่ที่บ้านโคกใหญ่พัฒนา หมู่ที่ ๔ ตำบลคำโคกสูง อำเภอวังสามหมอ จังหวัดอุดรธานี ๔๑๒๘๐

E-mail : เบอร์ติดต่อ : ๐๔๒ -๒๑๙๑๕๐

Copyright © 2020. Template All Rights Reserved. | By www.kamkoksoong.go.th Design by Siamweb2U.com

สำหรับเจ้าหน้าที่