ผลการประเมินประสิทธิภาพของ อปท.ประจำปี 2562 ( LPA ) - ข่าวประชาสัมพันธ์

  

หน้าแรก  ข่าวประชาสัมพันธ์  ผลการประเมินประสิทธิภาพของ อปท.ประจำปี 2562 ( LPA )

ผลคะแนนการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ประจำปี 2562 ออกแล้วนะครับ ทุกท่านสามารถตรวจดูได้เพื่อทราบผลคะแนนในแต่ละด้านและนำผลการประเมินที่ได้ไปปรับปรุงการทำงานในส่วนที่ได้คะแนนน้อย
ให้ได้คะแนนมากในปีต่อไป
   

  โพสต์ : 11-09-2019

 
ผลการประเมินประสิทธิภาพของ อปท.ประจำปี 2562  ( LPA )

บทความเผยแพร่ 

 17  2563  :  370 view


นายทอง  นันทะเขต

นายทอง นันทะเขต
นายกองค์การบริหารส่วนตำบล

นายพยุง  บุญระคร

นายพยุง บุญระคร
รองนายก อบต.คำโคกสูง คนที่1

นายศักดิ์ศรี  สีหาฆัง

นายศักดิ์ศรี สีหาฆัง
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลคำโคกสูง คนที่ 2

นางลัดดา  กุณโฮง

นางลัดดา กุณโฮง
เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลคำโคกสูง

นางอัญชนา  ทิพเนน

นางอัญชนา ทิพเนน
หัวหน้าสำนักปลัด

แผนการพัฒนาท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนตำบลคำโคกสูง

ตั้งอยู่ที่บ้านโคกใหญ่พัฒนา หมู่ที่ ๔ ตำบลคำโคกสูง อำเภอวังสามหมอ จังหวัดอุดรธานี ๔๑๒๘๐

E-mail : เบอร์ติดต่อ : ๐๔๒ -๒๑๙๑๕๐

Copyright © 2020. Template All Rights Reserved. | By www.kamkoksoong.go.th Design by Siamweb2U.com

สำหรับเจ้าหน้าที่