ผลการประเมินประสิทธิภาพของ อปท.ประจำปี 2562 ( LPA ) - ข่าวประชาสัมพันธ์

  

Home  ข่าวประชาสัมพันธ์  ผลการประเมินประสิทธิภาพของ อปท.ประจำปี 2562 ( LPA )

ผลคะแนนการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ประจำปี 2562 ออกแล้วนะครับ ทุกท่านสามารถตรวจดูได้เพื่อทราบผลคะแนนในแต่ละด้านและนำผลการประเมินที่ได้ไปปรับปรุงการทำงานในส่วนที่ได้คะแนนน้อย
ให้ได้คะแนนมากในปีต่อไป
   

  โพสต์ : 11  2562 เวลา 14:26:27

 
ผลการประเมินประสิทธิภาพของ อปท.ประจำปี 2562  ( LPA )

บทความเผยแพร่ 

 17  2563  :  21 viewองค์การบริหารส่วนตำบลคำโคกสูง

องค์การบริหารส่วนตำบลคำโคกสูง หมู่ที่ 4 ตำบลคำโคกสูง อำเภอวังสามหมอ จังหวัดอุดรธานี 41280

E-mail : kamkoksoong@gmail.comphone : 042-219150

Copyright © 2020. Template All Rights Reserved. | By www.kamkoksoong.go.th Design by Siamweb2U.com

สำหรับเจ้าหน้าที่