ร่วมด้วยช่วยกัน.....จัดการขยะชุมชน...ตำบลคำโคกสูง.....น่าอยู่- ข่าวประชาสัมพันธ์

  

หน้าแรก  ข่าวประชาสัมพันธ์  ร่วมด้วยช่วยกัน.....จัดการขยะชุมชน...ตำบลคำโคกสูง.....น่าอยู่

ขอความร่วมมือพี่น้องประชาชนตำบลคำโคกสูง ทุกท่าน ร่วมด้วย..ช่วยกัน..จัดการขยะ  เพื่อชุมชนน่าอยู่กันนะครับ

  โพสต์ : 09-09-2019

 
ร่วมด้วยช่วยกัน.....จัดการขยะชุมชน...ตำบลคำโคกสูง.....น่าอยู่

บทความเผยแพร่ 

 17  2563  :  370 view


นายทอง  นันทะเขต

นายทอง นันทะเขต
นายกองค์การบริหารส่วนตำบล

นายพยุง  บุญระคร

นายพยุง บุญระคร
รองนายก อบต.คำโคกสูง คนที่1

นายศักดิ์ศรี  สีหาฆัง

นายศักดิ์ศรี สีหาฆัง
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลคำโคกสูง คนที่ 2

นางลัดดา  กุณโฮง

นางลัดดา กุณโฮง
เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลคำโคกสูง

นางอัญชนา  ทิพเนน

นางอัญชนา ทิพเนน
หัวหน้าสำนักปลัด

แผนการพัฒนาท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนตำบลคำโคกสูง

ตั้งอยู่ที่บ้านโคกใหญ่พัฒนา หมู่ที่ ๔ ตำบลคำโคกสูง อำเภอวังสามหมอ จังหวัดอุดรธานี ๔๑๒๘๐

E-mail : เบอร์ติดต่อ : ๐๔๒ -๒๑๙๑๕๐

Copyright © 2020. Template All Rights Reserved. | By www.kamkoksoong.go.th Design by Siamweb2U.com

สำหรับเจ้าหน้าที่