องค์การบริหารส่วนตำบลคำโคกสูง


บุคลากร :: สำนักปลัด


ชื่อ-สกุล : นายชาตรี คำจำปี
ตำแหน่ง : นิติกรชำนาญการ
กลุ่มงาน : สำนักปลัด
ลักษณะของงาน : สำนักปลัด
โทรศัพท์มือถือ : 061-9694662
E-Mail : chtree-kamjam@hotmail.com

ชื่อ-สกุล : นางพัชรียา ศรีหริ่ง
ตำแหน่ง : นักทรัพยากรบุคคล
กลุ่มงาน : สำนักปลัด
ลักษณะของงาน : สำนักปลัด
โทรศัพท์มือถือ : 088-3159599
E-Mail : pachchreeya.599@gmail.com

ชื่อ-สกุล : นายจรูญศักดิ์ ปุผาลา
ตำแหน่ง : นักวิเคราะห์ฯ
กลุ่มงาน : สำนักปลัด
ลักษณะของงาน : สำนักปลัด
โทรศัพท์มือถือ : 082-7422064
E-Mail : jojoba2008@windowslive.com

ชื่อ-สกุล : จ่าเอกพิชิต วิเชียรดี
ตำแหน่ง : จพง.พัฒนาชุมชน
กลุ่มงาน : สำนักปลัด
ลักษณะของงาน : สำนักปลัด
โทรศัพท์มือถือ : 087-0607688
E-Mail : -

ชื่อ-สกุล : สิบเอกสมภพ ไชยสาร
ตำแหน่ง : เจ้าพนักงานป้องกันฯ
กลุ่มงาน : สำนักปลัด
ลักษณะของงาน : สำนักปลัด
โทรศัพท์มือถือ : 083-4148979
E-Mail : -

ชื่อ-สกุล : นางสาวณิชานันท์ พละสุข
ตำแหน่ง : เจ้าพนักงานธุรการ
กลุ่มงาน : สำนักปลัด
ลักษณะของงาน : สำนักปลัด
โทรศัพท์มือถือ : 086-1588100
E-Mail : nichanan749@hotmail.com

ชื่อ-สกุล : นางสาวจันทร์สุดา ศรีหริ่ง
ตำแหน่ง : จพง.ธุรการ
กลุ่มงาน : สำนักปลัด
ลักษณะของงาน : สำนักปลัด
โทรศัพท์มือถือ : 082-3680238
E-Mail : -

ชื่อ-สกุล : นางสาวนิตยา ศรีหลิ่ง
ตำแหน่ง : ผช.นักวิเคราะห์ฯ
กลุ่มงาน : สำนักปลัด
ลักษณะของงาน : สำนักปลัด
โทรศัพท์มือถือ : 089-1109514
E-Mail : n.sriling@hotmail.com

ชื่อ-สกุล : นายภูวเรศ ยุบลพันธ์
ตำแหน่ง : ผช.จพง.ธุรการ
กลุ่มงาน : สำนักปลัด
ลักษณะของงาน : สำนักปลัด
โทรศัพท์มือถือ : 083-6759058
E-Mail : poptompee2558@gmail.com

ชื่อ-สกุล : นางสุมลรัตน์ ทองสมบัติ
ตำแหน่ง : ผช.จพง.สาธารณสุข
กลุ่มงาน : สำนักปลัด
ลักษณะของงาน : สำนักปลัด
โทรศัพท์มือถือ : 082-1430824
E-Mail : mon280332@hotmail.com

ชื่อ-สกุล : นายเนวิน เหล็กกล้า
ตำแหน่ง : ผช.จพง.ป้องกันฯ
กลุ่มงาน : สำนักปลัด
ลักษณะของงาน : สำนักปลัด
โทรศัพท์มือถือ : 081-3926535
E-Mail : -

ชื่อ-สกุล : นางสาวอุดมศิลป์ ฮมแสน
ตำแหน่ง : ผช.จพง.ธุรการ
กลุ่มงาน : สำนักปลัด
ลักษณะของงาน : สำนักปลัด
โทรศัพท์มือถือ : 087-6356034
E-Mail : u.dom.sin@hotmail.com

ชื่อ-สกุล : นางสาวอรัญญา ศรีบุญมา
ตำแหน่ง : ผช.จพง.พัฒนาชุมชน
กลุ่มงาน : สำนักปลัด
ลักษณะของงาน : สำนักปลัด
โทรศัพท์มือถือ : 087-4341077
E-Mail : arunya-10-18@hotmail.com

ชื่อ-สกุล : นายทวี ชิณวัง ตำแหน่ง
ตำแหน่ง : คนงานประจำรถขยะ
กลุ่มงาน : สำนักปลัด
ลักษณะของงาน : สำนักปลัด
โทรศัพท์มือถือ : 093-4312137
E-Mail : -

ชื่อ-สกุล : นายทองปาน สมต้าย
ตำแหน่ง : พนักงานขับรถขยะ
กลุ่มงาน : สำนักปลัด
ลักษณะของงาน : สำนักปลัด
โทรศัพท์มือถือ : 098-1781278
E-Mail : -

ชื่อ-สกุล : นางไปล่ ไสแจ่ม
ตำแหน่ง : แม่บ้าน ( จ้างเหมาบริการ )
กลุ่มงาน : สำนักปลัด
ลักษณะของงาน : สำนักปลัด
โทรศัพท์มือถือ : 0885630868
E-Mail : -

องค์การบริหารส่วนตำบลคำโคกสูง

 

องค์การบริหารส่วนตำบลคำโคกสูง หมู่ที่ 4 ตำบลคำโคกสูง อำเภอวังสามหมอ จังหวัดอุดรธานี 41280 E-mail : kamkoksoong@gmail.com  phone : 042-219150

Copyright © 2015. Template by www.kamkoksoong.go.th. All Rights Reserved.