เกี่ยวกับเรา- ข้อมูลทั่วไป


เกี่ยวกับเรา

 

องค์การบริหารส่วนตำบลคำโคกสูง  ตั้งอยู่ที่บ้านโคกใหญ่พัฒนา หมู่ที่ ๔  ตำบลคำโคกสูง  อำเภอวังสามหมอ  จังหวัดอุดรธานี ๔๑๒๘๐  โทร. ๐๔๒ -๒๑๙๑๕๐

 

องค์การบริหารส่วนตำบลคำโคกสูง

 

องค์การบริหารส่วนตำบลคำโคกสูง หมู่ที่ 4 ตำบลคำโคกสูง อำเภอวังสามหมอ จังหวัดอุดรธานี 41280 E-mail : kamkoksoong@gmail.com  phone : 042-219150

Copyright © 2015. Template by www.kamkoksoong.go.th. All Rights Reserved.