แผนการดำเนินงานปี2563- ดาวน์โหลด/บริการประชาชน

  

ดาวน์โหลดไฟล์หมวด  :: บริการประชาชน

 แผนการดำเนินงานปี2563

 29  2562 |  141 ผู้ชม |   97 โหลด 
ชื่อเอกสารดาวน์โหลด ขนาด โหลด ไฟล์
 รายงานผลปฏิบัติงานของนายก อบต.คำโคกสูง (31  2562 || อ่าน : 140 ) 147.58 KBs 88
 แผนการดำเนินงานปี2563 (29  2562 || อ่าน : 142 ) 337.94 KBs 98
 จดหมายข่าว (24  2562 || อ่าน : 196 ) 77.96 KBs 20
 รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ปีงบประมาณ 2561 ไตรมาสที่ 3 , 4 (27  2561 || อ่าน : 874 ) 496.12 KBs 26
 จดหมายข่าว อบต.คำโคกสูง  (14  2561 || อ่าน : 898 ) 19.62 MBs 27
 รายงานการปฏิบัติงานนายก อบต.คำโคกสูง  (13  2561 || อ่าน : 908 ) 7.18 MBs 26
 แผนการดำเนินงานครุภัณฑ์ประจำปีงบประมาณ 2562 (13  2561 || อ่าน : 929 ) 105.54 KBs 27

นายทอง  นันทะเขต

นายทอง นันทะเขต
นายกองค์การบริหารส่วนตำบล

นายพยุง  บุญระคร

นายพยุง บุญระคร
รองนายก อบต.คำโคกสูง คนที่1

นายศักดิ์ศรี  สีหาฆัง

นายศักดิ์ศรี สีหาฆัง
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลคำโคกสูง คนที่ 2

นางลัดดา  กุณโฮง

นางลัดดา กุณโฮง
เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลคำโคกสูง

นางอัญชนา  ทิพเนน

นางอัญชนา ทิพเนน
หัวหน้าสำนักปลัด

แผนการพัฒนาท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนตำบลคำโคกสูง

องค์การบริหารส่วนตำบลคำโคกสูง หมู่ที่ 4 ตำบลคำโคกสูง อำเภอวังสามหมอ จังหวัดอุดรธานี 41280

E-mail : kamkoksoong@gmail.com เบอร์ติดต่อ : 042-219150

Copyright © 2020. Template All Rights Reserved. | By www.kamkoksoong.go.th Design by Siamweb2U.com

สำหรับเจ้าหน้าที่