การใช้น้ำบาดาลของ อปท.ปี2563- ดาวน์โหลด/บริการประชาชน

  

ดาวน์โหลดไฟล์หมวด  :: หนังสือราชการ

 การใช้น้ำบาดาลของ อปท.ปี2563

 14  2563 |  205 ผู้ชม |   205 โหลด 
ชื่อเอกสารดาวน์โหลด ขนาด โหลด ไฟล์
 การใช้น้ำบาดาลของ อปท.ปี2563 (14  2563 || อ่าน : 206 ) 873.81 KBs 206
 แนวทางการจัดซื้อพัสดุเพื่อป้องกันโรคโควิด ปี2563 (14  2563 || อ่าน : 187 ) 1 MB 185
 แนวทางการส่งคืนเงินอุดหนุนทั่วไป (14  2563 || อ่าน : 195 ) 535.58 KBs 185
 หนังสือสั่งการบันทึกข้อมูลจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (14  2563 || อ่าน : 188 ) 39.24 KBs 178
 คู่มือการบันทึกภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (14  2563 || อ่าน : 190 ) 812.76 KBs 181
 มาตราการเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณ 2563 (14  2563 || อ่าน : 187 ) 508.93 KBs 178
 แนวทางของบประมาณ 2563 (14  2563 || อ่าน : 198 ) 1.53 MBs 192
 แนวทางการจัดการพัสดุปี2563 (14  2563 || อ่าน : 196 ) 2.34 MBs 188
 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการบริบาลท้องถิ่น 2562 (26  2562 || อ่าน : 213 ) 75 KBs 55
 วิธีการจำแนกงบประมาณ (12  2562 || อ่าน : 242 ) 2.48 MBs 21

นายทอง  นันทะเขต

นายทอง นันทะเขต
นายกองค์การบริหารส่วนตำบล

นายพยุง  บุญระคร

นายพยุง บุญระคร
รองนายก อบต.คำโคกสูง คนที่1

นายศักดิ์ศรี  สีหาฆัง

นายศักดิ์ศรี สีหาฆัง
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลคำโคกสูง คนที่ 2

นางลัดดา  กุณโฮง

นางลัดดา กุณโฮง
เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลคำโคกสูง

นางอัญชนา  ทิพเนน

นางอัญชนา ทิพเนน
หัวหน้าสำนักปลัด

แผนการพัฒนาท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนตำบลคำโคกสูง

องค์การบริหารส่วนตำบลคำโคกสูง หมู่ที่ 4 ตำบลคำโคกสูง อำเภอวังสามหมอ จังหวัดอุดรธานี 41280

E-mail : kamkoksoong@gmail.com เบอร์ติดต่อ : 042-219150

Copyright © 2020. Template All Rights Reserved. | By www.kamkoksoong.go.th Design by Siamweb2U.com

สำหรับเจ้าหน้าที่