องค์การบริหารส่วนตำบลคำโคกสูงMig สร้างอัลบั้ม

จิตอาสาทำความดีด้วยหัวใจ  
องค์การบริหารส่วนตำบลคำโคกสูง  ได้จัดทำโครงการจิตอาสา..เราทำความดีด้วยหัวใจ ในวันที่ 28 มกราคม 2563  ณ. บ้านโคกใหญ่พัฒนาและบ้านคำโคกสูง  โดยทำความสะอาดและเก็บเศษขยะบริเวณสองข้างทางและร่วมกิจกรรมตัดอ้อย
ช่วยชาวบ้านเพื่อรณรงค์ลดการเผาเพื่อป้องกันการเกิดฝุ่นละอองขนาดเล็ก ( pm 2.5 )
วันที่ : 5 2563 : 13:48  45 ครั้ง


องค์การบริหารส่วนตำบลคำโคกสูง

องค์การบริหารส่วนตำบลคำโคกสูง หมู่ที่ 4 ตำบลคำโคกสูง อำเภอวังสามหมอ จังหวัดอุดรธานี 41280

E-mail : kamkoksoong@gmail.comphone : 042-219150

Copyright © 2020. Template All Rights Reserved. | By www.kamkoksoong.go.th Design by Siamweb2U.com

สำหรับเจ้าหน้าที่